Advertisement

Poland: Gradual Growth Across Barriers

 • Alina Muzioł-Węcławowicz
 • Magdalena Habdas
Chapter

Abstract

When placed in a Central and Eastern European comparison, private residential renting in Poland shows a mixed image. While much of its private rented housing market remains part of the shadow economy, the country undertook a number of progressive initiatives to boost the rental sector, strengthen its legality and formalisation, and introduce intermediary tenure forms. Moreover, as seemingly the only country in the Central and East European region with hardly any vacant housing, Poland has to adopt a different approach than most of its neighbours to address housing challenges. The chapter provides an in-depth analysis of the development of the economic background and the legal provisions of private renting.

References

 1. Andrzejwewski, A. 1987. Polityka mieszkaniowa [Housing policy]. Warsaw: PWE.Google Scholar
 2. Augustyniak, H., Jacek, Ł., Krzysztof, O., & Joanna, W. (2013). To rent or to buy—analysis of housing tenure choice determined by housing policy. NBP Working Paper No. 164. Warsaw: Economic Institute.Google Scholar
 3. Central Statistical Office. (1991). Warunki mieszkaniowe. Polska. Zmiany w latach 1978–1988 [Housing conditions. Poland. Changes in years 1978–1988]. Materiały i opracowania statystyczne NSP’88 [Materials and analysis of the National Census’88]. Warsaw: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 4. Central Statistical Office. (2013). Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin w 2011, Główny Urząd Statystyczny [Housing conditions of the households and families in 2011, National Census of Population and Dwellings]. Warsaw: Narodowy Spis Ludności i Mieszkań.Google Scholar
 5. Central Statistical Office. (2016). Bank Danych Lokalnych (Local Data Bank).Google Scholar
 6. Chrościelewski, W., & Tarno, J. P. (1995). Elementy administracyjno-prawne najmu lokali mieszkalnych oraz dodatki mieszkaniowe [Administrative elements of residential leases and housing benefits]. 9 Samorząd Terytorialny.Google Scholar
 7. Doliwa, A. (2014). Najem lokali. Komentarz [Leases of units. A commentary]. Warsaw: C.H. Beck.Google Scholar
 8. Doliwa, A. (2015). Prawo mieszkaniowe. Komentarz [Law on dwellings. A commentary]. Warsaw: C.H. Beck.Google Scholar
 9. Dybowski, K. (2001). Ustawa o ochronie praw lokatorów na tle wcześnych uregulowań [The Act on the protection of tenants’ rights in the context of previous regulations]. 11 Państwo I Prawo 52, 59.Google Scholar
 10. Fundusz Mieszkań na Wynajem. (n.d.). Rented dwelling fund. Retrieved January 3, 2017, from https://funduszmieszkan.pl/o-nas/
 11. Górczyńska, M. (2015). The property restitution in Warsaw: Renaissance or decline of pre-war buildings? Journal of Housing and the Built Environment, 30(2), 367–386.Google Scholar
 12. Hegedüs, J., & Tosics, I. (1998). Rent reform—Issues for the countries of Eastern Europe and the newly independent states. Housing Studies, 13(5), 657–678.CrossRefGoogle Scholar
 13. Łaszek, J., Augustyniak, H., Olszewski, K., Waszczuk, J, & Widłak, M. (2016). Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2016 r [Information on prices of dwellings and situation on the market of residential and commercial immovables in 1st quarter of 2016]. Warsaw: Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej [National Bank of Poland, Department of Financial Stability].Google Scholar
 14. Łoboz, M. (2014). Umowne formy korzystania z nieruchomości—najważniejsze umowy [Contractual forms of using real estate—The most relevant contracts]. In B. Baran (Ed.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne I zarząd. Warsaw: Wolters Kluwer.Google Scholar
 15. Ministry of Finance. (2015). Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2014 r. [Information on the lump-sum tax from registered revenues in 2014]. Warsaw: Ministerstwo Finansów.Google Scholar
 16. Ministry of Family, Work and Social Policy. (2016). Informacje na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce [Information on the employment of foreigners in Poland]. Warsaw: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Google Scholar
 17. Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy. (2012). Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy [Summary of the guestionnaire on municipal housing stock]. Warsaw: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.Google Scholar
 18. Muzioł-Węcławowicz, A. (2013). Poland: Old problems and new dilemmas. In J. Hegedus, M. Lux, & N. Teller (Eds.), Social housing in transition countries (pp. 195–209). New York: Routledge.Google Scholar
 19. Muzioł-Węcławowicz, A. (2015). Problemy mieszkaniowe Polaków a polska polityka mieszkaniowa [Poles housing problems and the polish housing policy]. In M. Salamon & A. Muzioł-Węcławowicz (Eds.), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej [Housing in Poland. Analysis of selected areas of the housing policy]. Warsaw: Habitat for Humanity Poland.Google Scholar
 20. Nazar, M. (2001). Ochrona praw lokatorów. Cz. I [The protection of rights of tenants. Part one]. Monitor Prawniczy, 19.Google Scholar
 21. Panowicz-Lipska, J. (2011). Najem [Leases]. In J. Panowicz-Lipska (Ed.), System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań—część szczegółowa [The system of private law. Vol. 8. The law of obligations—the nominate contracts part]. Warsaw: C.H. Beck.Google Scholar
 22. Podrecka, M. (1996). Ograniczenia zasady swobody umów w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych [Restrictions on the freedom of contracting in the act on leases of residential dwellings and housing benefits]. Przegląd Sądowy, 1, 21–37.Google Scholar
 23. PwC-REAS-CMS. (2013). Institutional rental market in Poland. An emerging market in the residential sector, Warsaw.Google Scholar
 24. Radwański, Z., & Panowicz-Lipska, J. (1996). Zobowiązania—część szczegółowa [The law of obligations—The nominate contracts part]. Warszawa: C.H. Beck.Google Scholar
 25. REAS. (2016). Rental and student housing. Emerging residential asset classes in Poland. Warsaw: REAS.Google Scholar
 26. Union of Polish Banks. (2016). Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości [Nationawide report on housing credists and transactional prices of immvables]. Związek Banków Polskich, January 2016.Google Scholar
 27. Wyrwińska, K. (2007, April 1). Komentarz do zmiany art 8a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmiany kodeksu cywilnego [Commentary to the amendment of art. 8a of the act on the protection of tenants, the residential housing stock and the amendment of the civil code]. LEX/el.Google Scholar
 28. Zdun-Załęska, K. (2014). Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy I o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz [The act on the protection of tenants, the residential housing stock and the amendment of the civil code. A Commentary]. Warsaw: Lexis Nexis.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Alina Muzioł-Węcławowicz
  • 1
 • Magdalena Habdas
  • 2
 1. 1.Warsaw University of TechnologyWarsawPoland
 2. 2.University of Silesia in KatowiceKatowicePoland

Personalised recommendations