Advertisement

The Internal Development of the Taiwan Catholic Church: 1950s–1960s

Chapter
Part of the Christianity in Modern China book series (CMC)

Abstract

The “Y shape theory” in historiography is employed to discuss the development of the Taiwan Catholic Church between 1950 and 1960 with the massive influx of church personnel and other mainlanders into Taiwan. This chapter discusses the kaleidoscopic activities of the exiled priests in Taiwan both for survival and evangelical purposes with minimal financial assistance from the Church hierarchy. However, they spread throughout the island evangelizing all ethnic groups, not only the Taiwanese and mainlanders. The close relationship of the Catholic Church with the ruling Nationalist Party of that period was significant, providing much convenience to Catholic mission work but leaving behind long-term problems that last even today.

References

 1. Bao Zhao Yingjie. 1973. “shi zhe yi yi [gone with the deceased].” In Bao Zunpeng Memorial collection. Taipei: Bao Zunpeng xiansheng shishi san zhounian jinian ji bianji weiyuanhui.Google Scholar
 2. “Cai Wenxing zhujiao fan di Taizhong xiang tan dagong huiyi jingguo [Bishop William Kupfer MM Returned to Taichung to Talk About the Ecumenical Council Meeting].” 1962. Christian Life Weekly 27(December), 1.Google Scholar
 3. Calderon, Emilia, ed. 1960. One Hundred Issues on One Hundredth Anniversary of Catholicism in Taiwan. Kaohsiung: Dominican Fathers Mission.Google Scholar
 4. Catholic Directory of Taiwan, 1972, Preface. Taipei: Hua Ming Press.Google Scholar
 5. Chang, Chuan-sheng Michael. 2003. “1950–60 niandai Taiwan tianzhujiao shenzhi renyuan de richang shenghuo jingyan yanjiu [A Study of Everyday Life of Catholic Clergy in Taiwan, 1950s–1960s].” Master Degree thesis, Shih Hsin University.Google Scholar
 6. Chen, Fangzhong, 2001. Yubin shuji chuan [Biography of Cardinal Yupin]. Taipei: Commercial Press.Google Scholar
 7. Chen, Tsung-ming. 2010. “1930 niandai luoma jiaoting jieshu liyi shi zhengzhi yanjiu [A Study on the Termination of Roman Curia on Chinese Rites Controversy in 1930s].” Collected Essays of Contemporary History Department, Academica Sinica 70, 97–143.Google Scholar
 8. Collignon, James. 1981. The Catholic Church in Taiwan: An Interpretive Essay from The Church in Taiwan Profile 1980, 399–406. Pasadena, California: William Carey Library.Google Scholar
 9. Fang Hao. 1980. “Homily in the Requiem Mass of Cardinal Yupin [Yu gu shuji aiguo fangong shentilixing wudahe yi] The Late Cardinal Yupin’s Patriotic Anti-communist Practiced Five in One.” In Collected Essays on Commemorating Cardinal Yupin shuji jinnian wenji, edited by Li Shuangqing, 191–192. Taipei: Kuang-chi Cultural Group.Google Scholar
 10. Fang, Leisi. 1990. Miscellaneous on Age Seventy [Qishi zaji]. Taichung: Catholic Mutual Communication Service Center.Google Scholar
 11. Gao, Xudong. 1968. “Shenfu yu shenfu jian jiaotan de zhongyao [The Importance of Dialogue Among Priests].” In Jiyu Zhongguo tianzhujiao [Message to Chinese Catholicism], 23–25. Tainan: Window Press.Google Scholar
 12. He, Yiwu. 1981. “Yupin yu guomin dahui [Yupin and the National Assembly].” Zhongwai Magazine 30(5), 20.Google Scholar
 13. Huang, Kewu. 2012. “Minguoshi yanjiu de xianzhuang yu jidian fansi [Reflection on the Status Quo of the Study of the Republic of China History].” Academia Historia Research Newsletter 3, 38–42.Google Scholar
 14. Huang, Zining. 2006. Tianzhujiao zai Pingdong Wanjin de shengen fazhan: 1861–1962 [A Research on the Development of Catholicism in Wanjin, Pingdong: 1861–1962]. Taipei: Taiwan University Press.Google Scholar
 15. Jiang, Chuande, ed. 2008. Tianzhujiao zai Taiwan [Catholic History in Taiwan]. Kaohsiung: Shantao Weekly.Google Scholar
 16. Jiang, Fucong. 1985. “Su Xin [Confessing My Faith].” Zhen zhou zhai wenji 4, 5–6.Google Scholar
 17. Ku, Pao-ku. 1971. Zhongguo tianzhujiaoshi dashi nian biao [Chronology of the Catholic Church in China]. Taichung: Kuang-chi Cultural Group.Google Scholar
 18. Kuo baopu, 2003. “lishi yinxiang ji [My Memory on History]” in Chao Maria R.C. ed. jianzheng yuekan [Witness Magazine]. vol 327, 19–22.Google Scholar
 19. Kuo, Wen-ban. 1985. “Taiwan guangfu hou Jidu zongjiao zai shandi fazhan [The Development of Christianity in Mountainous Society after the Recovery of Taiwan.” Master Degree thesis, Graduate School of Sociology, Taiwan University.Google Scholar
 20. Kuo, Wen-ban. 2002. “Taiwan de zongjiao yu shehui [Taiwan’s Religion and Society].” In Taiwan Society, edited by Wang Zhenhuan, 57–101. Taipei: Juliu Press.Google Scholar
 21. Lardinois, Olivier et al. 2005. Huoli jiaoli: Taianzhujiao zai Taiwan yuanzhumin shijie de guoqu xianzai weilai [Alive Church: Catholic Church in Taiwan Aboriginal World Its Past, Present, and Future]. Taipei: Kuang-chi Cultural Group.Google Scholar
 22. Lei, Xiaocen. 1982. Youhuan yusheng zhi zishu [A Self Portrait After Calamity]. Taipei: Biographical Literature.Google Scholar
 23. Li, Zhen. 1968. “Miandui xianshi de yongqi [The Courage of Facing Reality].” In Jiyu Zhongguo tianzhujiao [Message to Chinese Catholicism], 47. Tainan: Window Press.Google Scholar
 24. Lin, Baobao. 2002. Fengxian [Dedication]. Taipei: Commonwealth.Google Scholar
 25. Lin, Tongfa. 2009. 1949 Great Retreat [1949 Da chetui]. Taipei: Lianjing.Google Scholar
 26. Lokuang. 1958. “Four Q and A: Chinese Rites Controversy [Wenda size: Zhongguo liyiwenti].” Sin Touo Sheng 19, 88–90.Google Scholar
 27. Macinanao, Syaman. 2004. Lanyu zhi fu: Ji shouchang shenfu [Father of Lanyu: Alfred Giger]. Taitung: Taitung Lanyu Catholic Cultural Development Commission.Google Scholar
 28. Madsen, Richard. 2012. “Taiwan tianzhujiaohui de chengzhang yu shuaitui: Yi Malinuo de liangge chuanjiaoqu weili [The Growth and Decline of the Taiwan Catholic Church: Take Two Missionary Areas of Maryknoll Fathers as Example].” Journal of Taiwan Studies 6 (October), 54.Google Scholar
 29. Mao, Zhenxiang. 1980. Qishinian lai de Zhongguo tianzhujiao [A Brief History of the Church in ‘China During the Past 70 Years’]. Tainan: Window Press.Google Scholar
 30. Noll, Ray R.1992. 100 Roman Documents Concerning the Chinese Rites Controversy (1645–1941), translated by Donald F. St. Sure. San Francisco: Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History.Google Scholar
 31. Qu, Hai-Yuan. 1982. “Taiwan diqu tianzhujiao fazhan qushi zhi yanjiu [The Study on the Development of the Catholic Church in Taiwan].” Institute of Ethnology, Academia Sinica 51, 129–154.Google Scholar
 32. Sanromán, Miguel Ángel. 2013. Meilidao: zhu de zhuangtian: Taiwan tianzhujiaohui lishi [The Island of the Lord: The History of the Catholic Church in Taiwan 1859–1950]. Tainan: Window Press.Google Scholar
 33. Shao, Taixin. 2000. Gongshirong shenfu fangwen jilu [Interview Record of Fr. Gong Shirong]. Taipei: Fu Jen University Press.Google Scholar
 34. Shuliang. 2002. “Wo suo renshi de maozhenxiang shenfu 1–2 [This is the Fr. Mao Zhenxiang I know 1–2].” Christian Life Weekly, January 13; January 20.Google Scholar
 35. Song, Guangyu. 1995. Zongjiao yu shehui [Religion and Society]. Taipei: Dongda.Google Scholar
 36. Tian ren heyi: Mu Yucai shenfu jiushi songshou wenji [The Integration of Heaven and Man: Collected Essays on the Ninetieth Birthday of Fr. Edward Murphy]. 2001. Taipei: Editorial Committee of the Collected Essays on Fr. Murphy.Google Scholar
 37. Tong, Hollington. 1961. Christianity in Taiwan: A History. Taipei: China Post.Google Scholar
 38. United Daily News 21 September, 1966 p. 2; February 26, 1967 p. 2; January 19, 1963 p. 2; September 20, 1964, p. 2.Google Scholar
 39. Verineux, Andre-Jean. 1977. Souvenirs. Taipei: Mission Catholique de Hwalien.Google Scholar
 40. Yayan. 1994. “Toufen Tangquyangti jianshe de xingti [The Rise and Fall of the Hardware Construction of the Parish in Toufen].” In Toufen Tianshang zhimu tang kaijiao sishi Zhounian qing jinian tekan [On the 40th anniversary Commemoration of the Inauguration of Mother of Heaven Church, Toufen], edited by Chen Meifu, 89. Miaoli: Toufen Catholic Church.Google Scholar
 41. Yang, chuanliang. 1973. Jiayi jiaoqu chengli ershi zhounian zhuankan 1953–1973 [Special Bulletin for the Twentieth Anniversary of the Establishment of Chiayi Diocese]. Jiayi: Bishop’s Office.Google Scholar
 42. Yu, Delan. 2003. “yi hushi de jingshen zuo rushi de shiye, Sinian da bofu Yupin shuji zhujiao [To Engage in the Worldly Enterprise with an Unworldly Spirit: In Memory of My Paternal Uncle Cardinal Yupin].” Zhong wai Magazine 73:5 vol 435, 43–47.Google Scholar
 43. Yue, Yunfeng. 1968. “Cong Ouzhou kan Taiwan jiaohui [ViewingTaiwan Church from Europe].” In Jiyu Zhongguo tianzhujiao [Message to Chinese Catholicism], 32. Tainan: Window Press.Google Scholar
 44. Zhao, Yabo. 2001. Niuruowang fuzhujiao shishi ershiwu zhounian ji [The 25th Anniversary of the Death of Vicar General Niu]. Costantinian Bimonthly 506.Google Scholar
 45. Zheng, Shuming. 1968. “jiyu Zhongguo jiaohui [Message to Church in China].” In Jiyu Zhongguo tianzhujiao [Message to Chinese Catholicism], 3–4. Tainan: Window Press.Google Scholar
 46. Zhou, Huimin. 2011. “Chuancheng yu zhuanxing [Inheritance and Transformation].” Introduction to “Zhonghuaminguo fazhan shi zhuanxie jihua [History of the Republic of China Writing Plan].” Academia Historia Rearch Newsletter 1, 113–121.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.International Chinese Language ProgramNational Taiwan UniversityTaipeiTaiwan

Personalised recommendations