Advertisement

Corporate Social Responsibility in the Retail Sector: A Case from Turkey

 • Onur Kiziltas
 • Kıymet Tunca ÇalıyurtEmail author
Chapter
Part of the Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application book series (AFSGFTA)

Abstract

The issue of social responsibility is seen important as humanitarian. At the same time, social responsibility provides advantage on social solidarity. In the last years, trade companies apply the social responsibility projects. Especially, social responsibility is important for the national companies. The companies are able to create a positive image for their brands on the consumers. The companies sacrifice their profits every term and that helps them to realize their social responsibility. So, the companies see the social responsibility projects as a good opportunity to make their image positive. In time, social responsibility actions have become an important factor on creating a positive effect on customer loyalty. Thus that factor encourages the people to consume the products of the companies indirectly. In this project, in order to understand corporate social responsibility approach of Migros Trading Inc. existing and previously completed corporate social responsibility projects of the company are analysed. At the next phase, corporate social responsibility approach of Migros Trading Inc. is evaluated and suggestions offered.

Keywords

Corporate social responsibility Project Retail sector Migros Trading Inc. 

References

 1. Argandona A (2010) The Tourism Industry: some lessons from Spanish experience. Working Paper 844, University of NavaraGoogle Scholar
 2. Azabağaoğlu MÖ, Dursun E (2008) Tüketicilerin Modern Gıda Perakendecilerine Karşı Davranışının Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5(1):1–12Google Scholar
 3. Carroll AB (1979) A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Acad Manag Rev 4(4)Google Scholar
 4. Dodds R, Jacqueline K (2010) Among canadian mass tour operators: good awareness but little action. Int J Contemp Hosp Manag 22(2)Google Scholar
 5. Gavcar E, Didin S (2007) Tüketicilerin “Perakendeci Markalı” Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezi’nde Bir Araştırma. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 3(6):21–32Google Scholar
 6. Jones P, Comfort D, Hillier D (2007a) Marketing and within food stores. Br Food J 109(8):582–593CrossRefGoogle Scholar
 7. Jones P, Comfort D, Hillier D (2007b) What’s in store? Retail marketing and corporate social responsibility. Mark Intell Plan 25(1):17–30CrossRefGoogle Scholar
 8. Jones P, Comfort D, Hillier D (2007c) A case study of the top ten global retailers. EuroMed J Bus 2(1):23–35CrossRefGoogle Scholar
 9. Mermutlu, FG (2009) Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulaması: Kardelen Projeleri. Istanbul University Institute of Social Sciences, unpublished master thesisGoogle Scholar
 10. Nielsen AC (2005) Perakende ve Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarı Değerlendirilmesi. Raporu, IstanbulGoogle Scholar
 11. Nord T (2006) In the hotel industry: a cross cultural perspective. Stockholm University, unpublished master thesisGoogle Scholar
 12. Özgen E (2013) Kurumsal Sosyal Sorumluluk. In: Öztürk MC (ed) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. Publication No: 1973, pp 112–130Google Scholar
 13. Özgüven N (2011) Kriz Döneminde Küresel Perakendeci Aktörlerin Performanslarının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25(2):151–162Google Scholar
 14. Piacentini M, MacFadyen L, Eadie D (2000) Corporate social responsibility in food retailing. Int J Retail Distrib Manage 28(11):459–469CrossRefGoogle Scholar
 15. Tek ÖB (1984) Perakende Pazarlama Yönetimi. Üçel Yayıncılık, IzmirGoogle Scholar
 16. Turgut N (2010) Yönetsel Süreçte Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Hacettepe University Institute of Social Sciences, unpublished doctoral thesisGoogle Scholar
 17. Uca Özer S, Arıkan VI (2014) Turizm Destinasyonlarında Sürdürülebilirliğe Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: “Sakin Şehirler (Slow Cities)” - Zeytinbağı (Trilye)’na Yönelik Bir Uygulama Önerisi, Turizm ve Qonaqperverlik Tedqiqatları – Tourism and Hospitality Studies, No 4, pp 5–15Google Scholar
 18. Ural ZG (2013) Kurumsal İletişim Çalışmalarının Sürdürülebilirliği Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları. Istanbul Kültür University Institute of Social Sciences, unpublished master thesisGoogle Scholar
 19. Uzun B (2010) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak “Gönül Köprüsü” Projesinin Değerlendirilmesi. Gazi University Institute of Education Sciences, unpublished master thesisGoogle Scholar
 20. Yıldırım A, Şimşek H (2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, AnkaraGoogle Scholar

Internet Sources

 1. WBCSD (2010) World Business Council for Sustainable Development, corporate social responsibility: making good business sense. https://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=d&id=MzE0. Retrieved: 28 Mar 2015

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Trakya UniversityEdirneTurkey
 2. 2.MigrosEdirneTurkey

Personalised recommendations