Advertisement

Distribution maps of the extinct and very rare species in the Netherlands

 • J. Mennema
 • A. J. Quené-Boterenbrood
 • C. L. Plate
Part of the Atlas of the Netherlands Flora book series (ANFL, volume 1)

Abstract

0003 8c 22 - F.E. 5 (1979), p. 342: Mediterranean region and W. Europe, northwards to C. England and the Netherlands.

Keywords

Deze Soort 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Literatuur (Hoofdstuk 8)

 1. Abeleven, Th.H.A.J., 1870. Verslag van de vier en twintigste jaarvergadering van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch. II (1), p. 98–114.Google Scholar
 2. Abeleven, Th.H.A.J., 1873. Verslag van de zes en twintigste jaarvergadering van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk Arch. II (1), p. 221–240.Google Scholar
 3. Abeleven, Th.H.A.J., 1877. Verslag van de dertigste jaarvergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch. II (2), p. 139–163.Google Scholar
 4. Abeleven, Th.H.A.J., 1879. Verslag van de twee en dertigste jaarvergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk Arch. II (3), p. 214–235.Google Scholar
 5. Abeleven, Th.H.A.J., 1882. Verslag van de vier en dertigste jaarvergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk Arch. II (3), p. 410–420.Google Scholar
 6. Abeleven, Th.H.A.J., 1885. Verslag van de negen en dertigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch. II (4), p. 279–303.Google Scholar
 7. Abeleven, Th.H.A.J., 1888. Flora van Nijmegen I. Ned. Kruidk. Arch, II (5), p. 251–340.Google Scholar
 8. Abeleven, Th.H.A.J., 1891. Verslag van de vijftigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk Arch, II (5), p. 633–651.Google Scholar
 9. Abeleven, Th.H.A.J., 1893. Verslag van de vier en vijftigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk Arch. II (6), p. 195–228.Google Scholar
 10. Abeleven, Th.H.A.J., 1895. Verslag van de acht en vijftigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch. II (6), p. 515–561.Google Scholar
 11. Abeleven, Th.H.A.J., 1898. Verslag van de vier en zestigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk Arch, III (1), p. 293–346.Google Scholar
 12. Abeleven, Th.H.A.J., 1901. Verslag van de zeventigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk Arch, III (2), p. 361–403.Google Scholar
 13. Abeleven, Th.H.A.J., 1902. Verslag van de twee en zeventigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch, III (2), p. 553–609.Google Scholar
 14. Adema, F., 1968. Twee voor Nederland nieuwe Tijmen. Gorteria 4, p. 48–51.Google Scholar
 15. Adema, F., 1974. Juncus canadensis J. Gay ex Laharpe nieuw voor Nederland. Gorteria 7, p. 17–20.Google Scholar
 16. Adema, F., 1976. De Filago vulgaris-groep in Nederland. Gorteria 8, p. 42–47.Google Scholar
 17. Adema, F. & J. Mennema, 1976. Seseli montanum L. in Nederland gevonden. Gorteria 8, p. 22–24.Google Scholar
 18. Adema, F. & J. Mennema, 1979. De Nederlandse slijkgrassen. Gorteria 9, p. 330–334.Google Scholar
 19. Andreas, Che. H., 1956. Notes on Stellaria nemorum L. Acta Bot. Neerl. 5, p. 145–156.Google Scholar
 20. Anon, 1855. Verslag van het verhandelde op de negende vergadering der Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen. Ned. Kruidk Arch. I (3), p. 431–493.Google Scholar
 21. Anon, 1885. Phanerogamae et Cryptogamae vasculares waargenomen in de provincie Limburg door de leden der Nederlandsche Botanische Vereeniging van 1861 tot 1883. Ned. Kruidk Arch, II (4), p. 304–334.Google Scholar
 22. Anon., 1887. Phanerogamae et Cryptogamae vasculares waargenomen in de provincie Limburg door de leden der Nederlandsche Botanische Vereeniging van 1861–1886. Ned. Kruidk Arch, II (5), p. 1–36.Google Scholar
 23. Anon., 1896. Verslag van de zestigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk Arch. III(1),p. 1–58.Google Scholar
 24. Anon., 1897. De muurbloem. De Levende Natuur 2, p. 33–35.Google Scholar
 25. Anon., 1913. Vergadering, uitgeschreven door de Commissie voor het floristisch onderzoek van Nederland. Ned. Kruidk Arch. 1913, p. 51–54.Google Scholar
 26. Anon., 1917a. ‘t Natuurhistorisch Genootschap in het afgeloopen jaar. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 6, p. 2–4.Google Scholar
 27. Anon., 1917b. Het Natuurhistorisch Genootschap in 1917. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 6, p. 33–35.Google Scholar
 28. Anon., 1926. Verslag maandelijksche vergadering van Woensdag 5 mei 1926. Natuurh. Maandbl. 15, p. 49–51.Google Scholar
 29. Anon., 1927. Verslag der maandelijksche vergadering op 1 Juni 1.1. Natuurh. Maandbl. 16, p. 70–72.Google Scholar
 30. Anon., 1935. Verslag van de maandelijksche vergadering op Woensdag 1 mei 1935. Natuurh. Maandbl. 24, p. 54–55.Google Scholar
 31. Anon., 1936. Wageningen. Natura 35, p. 205–206.Google Scholar
 32. Anon., 1948. Wee het peperboompje! Natuurh. Maandbl. 37 (7/8), p. 51–52.Google Scholar
 33. Anon., 1951. De laatste groeiplaats van Anemone Pulsatilla beschermd. Natuur en Landschap 5, p. 58.Google Scholar
 34. Anon., 1952. Verslagen van de maandvergaderingen. Natuurh. Maandbl. 41, p. 26–30.Google Scholar
 35. Anon., 1953. Verslagen van de maandvergaderingen. Natuurh. Maandbl. 42, p. 74–75.Google Scholar
 36. Anon., 1955. Verslag Terschelling. De Veldrot 1 (1).Google Scholar
 37. Anon., 1962. Wat behouden bleef. Natuur en Landschap 15, p. 62.Google Scholar
 38. Anon., 1965. Verslagen van de maandvergaderingen. Natuurh. Maandbl. 54, p. 85–88.Google Scholar
 39. Anon., 1971. Verslagen van de maandvergaderingen. Natuurh. Maandbl. 60, p. 124–125.Google Scholar
 40. Arnolds, E.J.M. & R. van der Meijden, 1976. Standaardlijst van de Nederlandse Flora 1975. Rijksherbarium, Leiden.Google Scholar
 41. Asscher, E.B., 1848. Schets der Flora van Abcoude’s omstreken. In: H. Boursse Wils, Verslag der tweede algemeene bijeenkomst der leden van de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora, Ned. Kruidk Arch. I (1), p. 440–446.Google Scholar
 42. Barker, D., 1954. Miscellaneous notes on Scirpus lacustris L. sensu lat. in the Netherlands. Acta Bot. Neerl. 3, p. 425–445.Google Scholar
 43. Barker, D., 1955. De flora van de Noordoostpolder. De Levende Natuur 58, p. 1–10.Google Scholar
 44. Ball, P.W., 1964. Petrorhagia (Ser. ex DC.) Link In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 1, p. 186–188. Cambridge.Google Scholar
 45. Ball, P.W., 1968a. Vicia L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 2, p. 129–136. Cambridge.Google Scholar
 46. Ball, P.W., 1968b. Lathyrus L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 2, p. 136–143. Cambridge.Google Scholar
 47. Ball, P.W., 1972. Lamium L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 3, p. 147–148. Cambridge.Google Scholar
 48. Barkman, J.J., 1963a. Over de standplaats van Cornus suecica in Oostfriesland. Gorteria 1, p. 100–105.Google Scholar
 49. Barkman, J.J., 1963b. Pyrola uniflora in Oostfriesland. Gorteria 1, p. 109–110.Google Scholar
 50. Barkman, J.J., 1968a. Beschouwingen over het begrip zeldzaamheid bij planten. Gorteria 4, p. 79–86.Google Scholar
 51. Barkman, J.J., 1968b. Botanisch onderzoek op het Biologisch Station Wijster, 1957–1967. In: H.J. Venema, Bijdragen over veldbiologie, natuurbeheer en landschap in het Drentse district, Med. Landb.hogesch. Wageningen 11, p. 141–160.Google Scholar
 52. Barkman, J.J., 1973. Naar aanleiding van het maanvaren-artikel van Kees den Hartog. In: J.C. Smittenberg (ed.), Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen, p. 281–282. Amsterdam .Google Scholar
 53. Beeftink, W.G., 1964. Polygonum maritimum L in Nederland. Gorteria 2, p. 13–20.Google Scholar
 54. Beeftink, W.G., 1965. De zoutvegetatie van ZW-Nederland beschouwd in Europees verband. Thesis. Wageningen.Google Scholar
 55. Berk, LH. van, 1912. Lets over Tillaea muscosa en zoogenaamde zeldzaamheden. De Levende Natuur 16, p. 408.Google Scholar
 56. Beijerinck, W., 1929. De flora van het ‘Drentsch District’ II. De Levende Natuur 33, p. 343–347.Google Scholar
 57. Beijerinck, W., 1930. Polygonatum verticillatum (L.) All., De Kransblad-Salomonszegel in Midden-Drente, met eenige beschouwingen over de Boschflora van het Drentsch-District (III). De Levende Natuur 35, p. 117–125.Google Scholar
 58. Beijersbergen, J. & P. Slim, 1976. Een vonst van de Bitterling in de Grevelingen. De Levende Natuur 79, p. 273–276.Google Scholar
 59. Boenninghausen, G.M.F. von, 1824. Prodromus Florae Monasteriensis Westphalorum. Münster .Google Scholar
 60. Boer, A.J. de, 1935. Zeldzaamheden. De Levende Natuur 40 (Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse), p. 197.Google Scholar
 61. Boer, H. de, 1974. De zodezegge, Carex cespitosa L., tenslotte toch in Nederland gevonden. Gorteria 7, p. 57–63.Google Scholar
 62. Boer, H. Beeftink, W.G.de, 1975. Een vondst van de trilgraszegge (Carex brizoides L.) in Drenthe. Gorteria 7, p. 114.Google Scholar
 63. Boerlage, J.G., 1891. Verslag van de een en vijftigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch, II (5), p. 678–681.Google Scholar
 64. Boerlage, J.G., F.W. van Eeden, J.W.G Goethart, J.D. Kobus, GAF. Molengraaff, J.W. Wakker & J. Wouters, 1888. Lijst der planten waargenomen op Terschelling door de leden der Nederlandsche Botanische Vereeniging van 5–10 augustus 1886. Ned. Kruidk. Arch. II (5), p. 103–117.Google Scholar
 65. Boerman, M.O. (m.m.v. E. Aartse, L Freese-Woudenberg, D.W. Kapteyn den Boumeester & J. Mourik Jr.), 1975. 10 jaar botanische inventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Gemeentewaterleidingen, Amsterdam.Google Scholar
 66. Bol, J., 1970. Waardevolle aanvullingen op Limburgse orchideeenflora. Natuurh. Maandbl. 59, p. 121–122.Google Scholar
 67. Bolman, Joh., 1962. Het steppenrollende vlieszaad. Natura 59, p. 48.Google Scholar
 68. Bolman, Joh., 1976a. Wilde planten in en bij Amsterdam. Zutphen.Google Scholar
 69. Bolman, Joh., 1976b. Wordt Zeelathyrus in ons land een blijvertje? Natura 73, p. 155–158.Google Scholar
 70. Bondam, R., 1870. 3e Bijdrage tot de Flora van Harderwijk. In: H. Boursse Wils, Verslag van de twintigste jaarlijksche vergadering van de Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (5), p. 440–441.Google Scholar
 71. Boom, B.K., 1975. Flora der gekweekte, kruidachtige gewassen, 3e druk. Wageningen.Google Scholar
 72. Boonen, F. & M Martens, 1971. Een vergelijkend onderzoek naar de vegetatie op de Berghofweide. Doctoraal verslag, afd. Geobotanie, Nijmegen/RIN Leersum.Google Scholar
 73. Bory de Saint-Vincent, J.B.MAG., 1821. Voyage souterrain, ou description du Plateau de Saint-Pierre de Maestricht et de ses vastes cryptes. Paris.Google Scholar
 74. Bosch, R.B. van den, 1848a. Onderzoekingen naar de geographische verspreiding van eenige als inheemsch opgegevene en door latere onderzoekers betwijfelde planten onzer Flora. In: H. Boursse Wils, Verslag der tweede algemeene bijeenkomst der leden van de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora, Ned. Kruidk. Arch. 1(1), p. 371–408.Google Scholar
 75. Bosch, R.B. van den, 1848b. Het geslacht Batrachium Wimm. In: H. Boursse Wils, Verslag der tweede algemeene bijeenkomst der leden van de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora, Ned. Kruidk. Arch. I (1), p. 534–546.Google Scholar
 76. Bosch, R.B. van den, 1850a. Prodromus Florae Batavae I. Leiden.Google Scholar
 77. Bosch, R.B. van den, 1850b. Toevoegsels aangaande het bewerkte gedeelte van den Prodromus Florae Batavae. In: H. Boursse Wils, Verslag der derde bijeenkomst der leden van de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora, Ned. Kruidk. Arch. 1(2), p. 96–112.Google Scholar
 78. Bosch, R.B. van den, 1851. In: H. Boursse Wils, Verslag der Vierde algemeene bijeenkomst der leden van de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora, Ned. Kruidk. Arch. I (2), p. 2–25.Google Scholar
 79. Bosch, R.B. van den, 1854. In: H. Boursse Wils, Verslag van de zevende algemeene bijeenkomst der leden van de Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (3), p. 231–247.Google Scholar
 80. Bosch, R.B. van den, 1859. Jaarlijksch verslag. In: CAJA Oudemans, Verslag van de dertiende jaarlijksche vergadering der Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (4), p. 427–448.Google Scholar
 81. Bosch, R.B. van den, 1860. In: CAJA Oudemans, Verslag van de veertiende jaarlijksche vergadering van de Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (5), p. 92–105.Google Scholar
 82. Bosch, R.B. van den, 1861. In: Anon., Verslag van de vijftiende jaarlijksche vergadering der Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (5), p. 190–234.Google Scholar
 83. Bosch, R.B. van den, 1863. In: Anon., Verslag van de zestiende vergadering van de Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (5), p. 223–245.Google Scholar
 84. Boursse Wils, H., 1848. Verslag der tweede algemeene bijeenkomst der leden van de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora. Ned. Kruidk. Arch. I (1), p. 369–563.Google Scholar
 85. Bouwhuis, A, 1977. Epipactus muelleri Godf. inheems in Zuid-Limburg. Gorteria 8, p. 108–113.Google Scholar
 86. Bremer, P., 1978. Flora van de Noordoostpolder. Stencil AGJ.N. en N.J.N., afdeling CNNOP, Emmeloord.Google Scholar
 87. Brouwer, F.I., 1936. Heide en veen in N.W.-Drente. De levende Natuur 40, p. 289–297.Google Scholar
 88. Brüggen, H.W.E. van, 1977. De orchideeen van Europa (3). Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. - Hondswortel. Orchideeen 39, p. 105–107.Google Scholar
 89. Brugmans, S.J., 1783. Dissertatio ad questionem ab illustri academia regia scientiarum divionensi propositam. Groningen.Google Scholar
 90. Bruinsma, J.J., 1840. Flora Frisica. Leeuwarden.Google Scholar
 91. Bruman, H., 1662. Index stirpium quae prope Zuollam in Transisalania nascuntur. Zwolle [Excerpt in Ned. Kruidk. Arch. II (3), p. 368–398].Google Scholar
 92. Brummelkamp, J., 1914. Het Pothoofd in memoriam en zijn opvolger, 2. De Levende Natuur 19, p. 161–167.Google Scholar
 93. Bruna, M., 1968. Spiranthes spiralis (L.). Portret van een orchidee. Natuurh. Maandbl. 57, p. 32–35.Google Scholar
 94. Brussaard, G.J.N., 1897. Zeldzame planten. De Levende Natuur 2, p. 230.Google Scholar
 95. Burkhardt, F., 1835. Einige Bemerkungen über Pflanzen in Reichenbach’s Flora germanica excursoria. Flora 18 (2, Beiblatt), p. 98–107.Google Scholar
 96. Buse, L.H., 1870. In: M.I. Cop, Verslag van de achttiende jaarlijksche vergadering van de Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (5), p. 375–382.Google Scholar
 97. Bijleveld, HAS., 1962. De geschiedenis van Corallorhiza trifida in Nederland. Gorteria 1, p. 46–47.Google Scholar
 98. Chater, A.O., B. Valdes & Da Webb, 1972. Linaria Miller. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 3, p. 226–236. Cambridge.Google Scholar
 99. Chater, A.O., B. Valdes & DA Webb & DA Webb, 1972. Orobanche L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 3, p. 286–293. Cambridge.Google Scholar
 100. Clabeck, G., 1974. Redécouverte de Veronica praecox All. ä la montagne Saint-Pierre. Natura Mosana 27, p. 71–72.Google Scholar
 101. Clapham, AR., T.G. Tutin & E.F. Warburg, 1962. Flora of the British Isles, ed. 2 . Cambridge.Google Scholar
 102. Clason, E.W., 1955. Montia fontana in Nederland. Acta Bot. Neerl. 4, p. 242–272.Google Scholar
 103. Clason, E.W., 1964. Potamogetonaceae. Flora Neerlandica 1 (6), p. 37–79. Amsterdam.Google Scholar
 104. Clusius, G, 1601. Rariorum Plantarum Historia. Antwerpen.Google Scholar
 105. Clusius, G,1611. Curae posteriores. Antwerpen.Google Scholar
 106. Coesel-Wouda, M.J., 1967. Onderzoek naar de oecologie van de Europese Utricularia-soorten. RIVON-rapport.Google Scholar
 107. Commelin, J., 1683. Catalogus Plantarum Indigenarum Hollandiae. Amsterdam.Google Scholar
 108. Cook, G.D.K., 1964. Ranunculus, subgen. Batrachium (DG) A Gray. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 1, p. 237–238. Cambridge.Google Scholar
 109. Cook, G.D.K., 1968. Oenanthe L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 2, p. 338–339. Cambridge.Google Scholar
 110. Cop, M.I., 1870. Verslag van de achttiende jaarlijksche vergadering van de Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (5), p. 363–384.Google Scholar
 111. Cremers, J., 1914. Verslag van de werkzaamheden van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg over 1914. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 3 (12).Google Scholar
 112. Cremers, J., 1925. Asperula arvensis L. Natuurh. Maandbl. 14, p. 120.Google Scholar
 113. Cremers, J., 1938. Orchideeen in Z. Limburg. Natuurh. Maandbl. 27, p. 20.Google Scholar
 114. Crepin, F., 1874. Manuel de la Flore de Belgique, ed.3. Bruxeles.Google Scholar
 115. Dandy, J.E., 1979a. Baldellia Pari. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 5, p. 2. Cambridge.Google Scholar
 116. Dandy, J.E., 1979b. Potamogeton L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 5, p. 7–11. Cambridge.Google Scholar
 117. Danser, B.H., 1922. Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Rumices. Ned. Kruidk. Arch. 1921, p. 167–228.Google Scholar
 118. Defilipps, RA, 1979. Scirpus L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 5, p. 227–280. Cambridge.Google Scholar
 119. D’Hose, R., 1977. Notities aangaande Juncus canadensis J. Gay ex Laharpe. Dumortiera 6, p. 35–36.Google Scholar
 120. Dieken, J. van, 1970. Beiträge zur Flora Nordwestdeutschlands. Jever.Google Scholar
 121. Diemont, W.H., 1959. De bescherming van het krijtland längs het Geuldal tussen Gulpen en Valkenburg. Natuur en Landschap 13, p. 6–20.Google Scholar
 122. Diemont, W.H. & AJ.H.M. van de Ven, 1953. De kalkgraslanden van Zuid-Limburg. A De Phanerogamen. Publ. Natuurh. Gen. Limb. 6.Google Scholar
 123. Dirkse, G., JA Hoekstra & W. Loode, 1973. Carex brizoides L en Phyteuma spicatum L. bij Bentheim. Gorteria 6, p. 150–152.Google Scholar
 124. Dissen, H.D., 1972. Flora en vegetatie van het landgoed ‘Singraven’. Ingenieurs-studie Landb.hogesch. Wageningen/RIN Leersum.Google Scholar
 125. Dodoens, R., 1554. Cruydeboeck. Antwerpen.Google Scholar
 126. Dodoens, R.,1583. Stirpium Historiae Pemptades Sex. Antwerpen.Google Scholar
 127. Dodoens, R.,1608. Cruydt-Boeck. Leiden.Google Scholar
 128. Dodoens, R., 1618. Cruydt-Boeck, ed. 2. Leiden.Google Scholar
 129. Doing Kraft, H., 1957. De natuurlijke standplaats van Cornus mas L Jaarb. Ned. Dendrol. Ver. 20, p. 169–201.Google Scholar
 130. Donatus, P., 1931. Bloemen bij den Bosch. De Levende Natuur 36, p. 95.Google Scholar
 131. Dorp, CT. van, 1977. Thesium humifusum DC teruggevonden in de duinen bij Katwijk. Gorteria 8, p. 169–172.Google Scholar
 132. Dozy, F., 1855. Eerste supplement tot den Prodromus Florae Batavae Vol. I. Ned. Kruidk. Arch. I (3), p. 494–520.Google Scholar
 133. Dozy, F., 1856. Verslag van de tiende jaarlijksche vergadering der Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen. Ned. Kruidk. Arch. I (4), p. 15–81.Google Scholar
 134. Duiven, J.M., 1955. Oerbos in Drente. De Levende Natuur 58, p. 202–206.Google Scholar
 135. Dumortier, B.C., 1823. Agrostographiae Belgicae tentamen. Observations sur les graminGes de la Flore Belgique. Tournai.Google Scholar
 136. Dumortier, B.C., 1827. Florula Belgica. Tournai.Google Scholar
 137. Dumoulin, L.J.G., 1868. Guide du Botaniste dans les environs de Maestricht, Maastricht.Google Scholar
 138. Dijkstra, S.J., 1941. Over de zachte hennepnetel. De Levende Natuur 46, p. 70–72.Google Scholar
 139. Dijkstra, S.J., J.H. Kern, Th. Reichgelt & J.L. van Soest, 1953. Sur quelques Hieracia subg. Pilosella des Pays-Bas. Acta Bot. Neerl. 2, p. 522–534.Google Scholar
 140. Dijkstra, S.J. & F.H. van Rummelen, 1955. Groeiplaats van de alpenboerenkers, Thlaspi alpestre. Natuurh. Maandbl. 44, p. 67.Google Scholar
 141. Eeden, F.W. van, 1868. Tessel. Album der Natuur 1868, p. 330–345.Google Scholar
 142. Eeden, F.W. van, 1874. Lijst der planten die in de Nederlandsche Duinstreken gevonden zijn. Ned. Kruidk. Arch. II (1), p. 360–452.Google Scholar
 143. Eeden, F.W. van, 1880. Herinneringen aan de Veluwe. Album der Natuur 1880, p. 193–214.Google Scholar
 144. Eeden, F.W. van,1889. Desiderata voor de Flora Batava. Ned. Kruidk. Arch, II (5), p. 533–541.Google Scholar
 145. Eeden, F.W. van, 1894. Desiderata voor de Flora Batava. Ned. Kruidk. Arch, II (6), p. 331–343.Google Scholar
 146. Eeden, F.W. van, 1898. Desiderata voor de Flora Batava. Ned. Kruidk. Arch. III (1), p. 537–552.Google Scholar
 147. Eelman, W. & D.T.E. vanderPloeg, 1979. Potamogeton coloratus Vahl opnieuw in Nederland gevonden. Gorteria 9, p. 325–330.Google Scholar
 148. Ehrendorfer, F. & F. Krendl, 1976. Galium L, sect. Leiogalium Ledeb. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 4, p. 23–28. Cambridge.Google Scholar
 149. Ehrhart, F., 1783. Meine Reise nach der Grafschaft Bentheim, und von da nach Holland, nebst der Retour nach Herrenhausen. Hannoverisches Magazin 21, kolom 177–296.Google Scholar
 150. Ehrhart, F., 1790. Beiträge zur Naturkunde und den damit verwandten Wissenschaften 5 . Hannover/Osnabrück.Google Scholar
 151. Essers, M.F.J., 1973. Bijzondere plantenvondsten. Natuurh. Maandbl. 62, p. 120–121.Google Scholar
 152. Faassen, A.H.J., 1978. Is de gele kornoelje echt wild in Zuid-Limburg? Natuurh. Maandbl. 67, p. 3–5.Google Scholar
 153. Federov, AA & M. Kovanda, 1976. Campanula L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, SJVI. Walters & DA Webb, Flora Europaea 4, p. 74–93. Cambridge.Google Scholar
 154. Feinbrun, N., 1972. Cuscuta L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 3, p. 74–77. Cambridge.Google Scholar
 155. Floristenclub Gelderse Vallei, 1967. ‘Legeradventieven’ te Harskamp. Gorteria 3, p. 130–131.Google Scholar
 156. Feinbrun, N., 1972. Cuscuta L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb,1971. Neofieten van Midden-Nederland. Gorteria 5, p. 136–146.Google Scholar
 157. Florschütz, F., 1931. De Berendruif en de Vierde Natuurhistorische Tentoonstelling. Natura 1931, p. 144–146.Google Scholar
 158. Franquinet, J.L, 1838. Flore des environs de Maestricht. Manuscript.Google Scholar
 159. Fries, E.M., 1823. Novitiae Florae Svecicae 7 (2). Lund.Google Scholar
 160. Frieswijk, J.J.,1976. De flora van het industriegebied ‘Sloterdijk’. De Levende Natuur 79, p. 93–95.Google Scholar
 161. Fröderström, H., 1930. The genus Sedum L. Acta Horti Gothob. V. app. p. 1–75.Google Scholar
 162. Gadella, Th.W.J. & E. Kliphuis, 1968. Enige opmerkingen over Hierarcium pilosella L in Nederland. Gorteria 4, p. 17–26.Google Scholar
 163. Gams, H., 1924. Geraniaceae. In: G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa 4 (3), p. 1656–1732. München.Google Scholar
 164. Gams, H., 1927a. Boraginaceae. In: G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa 5 (3), p. 2122–2232. München.Google Scholar
 165. Gams, H., 1927b. Labiatae. In: G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa 5 (4), p. 2255–2548. München.Google Scholar
 166. Garjeanne, AJ.M., 1901. Eenige opmerkingen over Nederlandsche planten. De Levende Natuur 6, p. 79.Google Scholar
 167. Garjeanne, AJ.M., 1903. De nieuwe inlandsche orchidaceeen. De Levende Natuur 7, p. 239–241.Google Scholar
 168. Garjeanne, AJ.M., 1914. Een verarming van de Venlosche flora. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1914, p. 133–140.Google Scholar
 169. Garjeanne, A.J.M., 1926. De levensgeschiedenis van de Maiitelanjelier. De Levende Natuur 31, p. 33–45.Google Scholar
 170. Garjeanne, A.J.M., 1947. Gratiola. De Levende Natuur 50, p. 13–23.Google Scholar
 171. Geer, J.LW. de, 1814. Plantarum Belgii Confoederati Indigenarum Spicilegium Alterum. Utrecht.Google Scholar
 172. Geuns, S.J. van, 1788. Plantarum Belgii Confoederati Indigenarum Spicilegium. Harderwijk.Google Scholar
 173. Geurts, R., 1939. Lijst (le aanvulling) van sinds 1928 in Midden-Limburg aangevoerde en van enkele zeldzame planten te Echt en omgeving. Natuurh. Maandbl. 28, p. 66–67.Google Scholar
 174. Geurts, R., 1945. De flora van Midden Limburg sinds 1939. Natuurh. Maandbl. 34, p. 44–45.Google Scholar
 175. Goethart, J.W.C, 1905a. In: W. Burck, Verslag der vergadering der Floristische afdeeling (A) der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch. 1905, p. 40–78.Google Scholar
 176. Goethart, J.W.C, 1905a., 1905b. Verslag over de belangrijkste resultaten van het wetenschappelijk werk der afdeeling gedurende het jaar 1904. Ned. Kruidk. Arch. 1905, p. 91–101.Google Scholar
 177. Goethart, J.W.C, 1905a., 1905c. Aanwinsten van het herbarium over het jaar 1904. Ned. Kruidk. Arch. 1905, p. 102–125.Google Scholar
 178. Goethart, J.W.C, 1905a. & W.J. Jongmans, 1902. Plantenkaartjes voor Nederland. Leiden.Google Scholar
 179. Goethart, J.W.C, 1905a. & W.J. Jongmans, 1906. Plantenkaartjes voor Nederland. Leiden.Google Scholar
 180. Gorter, D. de, 1745. Flora Gelro-Zutphanica. Harderwijk.Google Scholar
 181. Gorter, D. de, 1757. Florae Gelro-Zutphanicae Appendix. Harderwijk.Google Scholar
 182. Gorter, D. de, 1767. Flora Belgica. Utrecht.Google Scholar
 183. Gorter, D. de, 1768. Florae Belgicae Supplementum I ( Utrecht).Google Scholar
 184. Gorter, D. de, 1781a. Flora Zutphanica. Zutphen.Google Scholar
 185. Gorter, D. de, 1781b. Flora VII Provinciarum Belgii foederati indigena. Haarlem.Google Scholar
 186. Graaf, D.Th. de & P. Heukels, 1979. Over Polystichum aculeatum (L) Roth en zijn voorkomen in Nederland. Natuurh. Maandbl. 68, p. 55–62.Google Scholar
 187. Gregoire, L, 1959. Is Centaurea calcitrapa L. in Nederland uitgestorven? Natuurh. Maandbl. 48, p. 5–6.Google Scholar
 188. Greshoff, M., 1895. Flora Hagana. ‘s-Gravenhage.Google Scholar
 189. Greven, H.G, 1978. Het Duinzwenkgras (Vulpia membranacea Dum.) nu ook in Nederland. De Levende Natuur 81, p. 188–191.Google Scholar
 190. Groot, G, 1961. Steppenrollers. Natura 58, p. 182.Google Scholar
 191. Gutermann, W., F. Ehrendorfer & M. Fischer, 1973. Neue Namen und kritische Bemerkungen zur Gefässpflan-zenflora Mitteleuropas. Öst. Bot. Zeitschr. 122, p. 259–273.Google Scholar
 192. Gytenbeek, A.W. 1949. De orchideeen van de St. Pietersberg te Nederland. Natuurh. Maandbl. 38, p. 73.Google Scholar
 193. Hall, H.G van, 1821. Specimen botanicum, exhibens Synopsin Graminum indigenarum. Utrecht.Google Scholar
 194. Hall, H.G van, 1825. Flora Belgii Septentrionalis I (1/2). Amsterdam.Google Scholar
 195. Hall, H.G van, 1827. Tweede nalezing op de Flora Belgii Septentrionalis. Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen 2, p. 110–124.Google Scholar
 196. Hall, H.G van, 1830. Vierde Nalezing op de Flora Belgii Septentrionalis. Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen 5, p. 78–87.Google Scholar
 197. Hall, H.G van,1831. Vijfde Nalezing op de Flora Belgii Septentrionalis. Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen 6,159–170.Google Scholar
 198. Hall, H.G van, 1832. Zevende nalezing op de Flora Belgii Septentrionalis. Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen 7, p. 333–347.Google Scholar
 199. Hall, H.G van, 1836. Flora Belgii Septentrionalis I (3) Amsterdam.Google Scholar
 200. Hall, H.G van, 1841. Nieuwe bijdragen tot de Nederlandsche Flora, 1. Tijdschr. Natuurk. Gesch. en Physiol. 8, p. 203–259.Google Scholar
 201. Hall, H.G van, F A W. Miquel & M. Dassen, 1832. Flora Belgii Septentrionalis II (1). Amsterdam Handboek Natuurmonumenten, 1957. Amsterdam.Google Scholar
 202. Hall, H.G van, F A W. Miquel & M. Dassen,1971. Amsterdam.Google Scholar
 203. Hart, H. t, 1972. Over het voorkomen van Sedum forsterianum Smith in Nederland. Gorteria 6, p. 67–72.Google Scholar
 204. Hartsen, FA, 1868. Botanische strooptogt in de veenen van Westbroek. Album der Natuur 1868, p. 248–253.Google Scholar
 205. Hegi, G., 1907. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 1. München.Google Scholar
 206. Hegi, G., 1909. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 2. München.Google Scholar
 207. Hegi, G., 1910/1912. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 3. München.Google Scholar
 208. Hegi, G., 1914/1916. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 6 (1). München.Google Scholar
 209. Hegi, G., 1925. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 5 (1). München.Google Scholar
 210. Hegi, G., 1926. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 5 (2). München.Google Scholar
 211. Hegi, G., 1927. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 5 (3). München.Google Scholar
 212. Hegi, G., 1928/1929. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 6 (2). München.Google Scholar
 213. Hegi, G., H.C. Friedrich, 1962. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 3 (2), 2e Aufl. München.Google Scholar
 214. Hegi, G., H.C. Friedrich, 1974. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 3 (2), 2e Aufl. München.Google Scholar
 215. Hegi, G., D. Hartl, 1966. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 6 (1), 2e Aufl. München.Google Scholar
 216. Hegi, G., D. Hartl, 1972. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 6 (1), 2e Aufl. München.Google Scholar
 217. Hegi, G., H. Rechinger, 1960. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 3 (2), 2e Aufl. München.Google Scholar
 218. Hegi, G., K. Suessenguth, 1939. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 2, 2e Aufl. München.Google Scholar
 219. Hegi, G., G. Wagenitz, 1965. Illustrierte Flora von Mittel-Europa 6 (3), 2e Aufl. München.Google Scholar
 220. Heimans, E., 1896. Het Peperboompje. In: Vragen en körte mededeelingen. De Levende Natuur 1, p. 54–55.Google Scholar
 221. Heimans, E., 1902. Een nieuwe plant voor de Nederlandsche flora. De Levende Natuur 7, p. 80–82.Google Scholar
 222. Heimans, E., 1906. Bescherm de mooie wilde planten. De Levende Natuur 10, p. 197–200.Google Scholar
 223. Heimans, E., 1912. Een verdwenen Orchidee teruggevonden. De Levende Natuur 17, p. 102–104.Google Scholar
 224. Heimans, E., H.W. Heinsius & Jac. P. Thijsse, 1965. Ge’illustreerde Flora van Nederland, ed. 21. Amsterdam/Antwerpen.Google Scholar
 225. Heimans, J. 1916. De geschiedenis van de Nederlandsche flora. De Levende Natuur 20, p. 381–389.Google Scholar
 226. Heimans, J., 1963. Zaagblad en Duitse brem. De Levende Natuur 66, p. 265–272.Google Scholar
 227. Heisterborg, W., 1924. Veronica austriaca. De Levende Natuur 29, p. 128.Google Scholar
 228. Held, AJ. den, 1971. Een recente vondst van Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ. in Nederland. Gorteria 5, p. 158–160.Google Scholar
 229. Held, AJ. den, in prep. Violaceae. Flora Neerlandica.Google Scholar
 230. Heukels, H., 1896. Bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 1, p. 177–178.Google Scholar
 231. Heukels, H., 1897. Bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 1, p. 240–241.Google Scholar
 232. Heukels, H., 1898a. Bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur p. 257–260.Google Scholar
 233. Heukels, H., 1898b. Bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 2,p. 18–20.Google Scholar
 234. Heukels, H., 1898c. Bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 3, p. 196–199.Google Scholar
 235. Heukels, H., 1899a. Bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 3, p. 216–218.Google Scholar
 236. Heukels, H., 1899b. Vervolg van het verslag over merkwaardige planten, gevonden in 1898. De Levende Natuur 3, p. 235.Google Scholar
 237. Heukels, H., 1899c. Verslag omtrent nieuwe vindplaatsen van in Nederland zeldzame planten, gevonden gedurende De Levende Natuur 4, p. 228–229.Google Scholar
 238. Heukels, H., 1899d. Tot dusverre bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 4, p. 251–254.Google Scholar
 239. Heukels, H., 1900a. Tot dusverre bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 4, p. 274–277.Google Scholar
 240. Heukels, H., 1900b. Verslag omtrent nieuwe vindplaatsen van in Nederland zeldzame planten, gevonden gedurende De Levende Natuur 5, p. 22.Google Scholar
 241. Heukels, H., 1900c. Tot dusverre bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 5, p. 187–189.Google Scholar
 242. Heukels, H., 1900d. Verslag omtrent nieuwe vindplaatsen van in Nederland zeldzame planten, gevonden gedurende De Levende Natuur 5, p. 189.Google Scholar
 243. Heukels, H., 1901a. Tot dusverre bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 5, p. 226–228.Google Scholar
 244. Heukels, H., 1901b. Verslag omtrent voor Nederland nieuwe planten en omtrent nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten, gevonden in 1900. De Levende Natuur 5, p. 256.Google Scholar
 245. Heukels, H., 1901c. Tot dusverre bekende.groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 5, p. 257–258.Google Scholar
 246. Heukels, H., 190ld. Verslag omtrent nieuwe vindplaatsen van in Nederland zeldzame planten, gevonden in 1901. De Levende Natuur 6, p. 185.Google Scholar
 247. Heukels, H., 1902a. Tot dusverre bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 6, p. 250–253.Google Scholar
 248. Heukels, H., 1902b. Verslag omtrent voor Nederland nieuwe planten en omtrent nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten, gevonden in 1901. De Levende Natuur 6, p. 281.Google Scholar
 249. Heukels, H., 1902c. Tot dusverre bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familien behoorende planten. De Levende Natuur 7, p. 209–211.Google Scholar
 250. Heukels, H., 1903. Verslag omtrent voor Nederland nieuwe planten en omtrent nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten, gevonden in 1902. De Levende Natuur 7, p. 250.Google Scholar
 251. Heukels, H., 1908a. De Flora van Nederland II. Leiden-Groningen.Google Scholar
 252. Heukels, H.,1908b. Nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten in 1907. De Levende Natuur 12. p. 220.Google Scholar
 253. Heukels, H., 1909. De Flora van Nederland HL Leiden-Groningen.Google Scholar
 254. Heukels, H., 1911. Nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten in Nederland in 1911. De Levende Natuur 16, p. 358–359.Google Scholar
 255. Heukels, H.,1913. Nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantensoorten in Nederland, in 1912. De Levende Natuur 17, p. 403–406.Google Scholar
 256. Heukels, H., 1915. Nieuwe plantensoorten en varieteiten, gevonden in Nederland in 1914. De Levende Natuur 19, p. 455–457.Google Scholar
 257. Heukels, H.,1917. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1916. De Levende Natuur 21, p. 438–439.Google Scholar
 258. Heukels, H.,1919. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1918. De Levende Natuur 23, p. 427–428.Google Scholar
 259. Heukels, H., 1920. Voor Nederland nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten IV. Ned. Kruidk. Arch. 1919, p. 105–125.Google Scholar
 260. Heukels, H.,1921. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1920. De Levende Natuur 25, p. 263–266.Google Scholar
 261. Heukels, H., 1924. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1923. De Levende Natuur 28, p. 381–382.Google Scholar
 262. Heukels, H., 1926. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1925. De Levende Natuur 30, p. 374–376.Google Scholar
 263. Heukels, H., 1927. Schoolflora voor Nederland, ed. 17. Groningen.Google Scholar
 264. Heukels, H., 1928. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1927. De Levende natuur 32, p. 391–393.Google Scholar
 265. Heukels, H., 1929. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1928. De Levende Natuur 33, p. 411–413.Google Scholar
 266. Heukels, H., 1931. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1930. De Levende Natuur 35, p. 393–394.Google Scholar
 267. Heukels, H., 1932. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1931. De Levende Natuur 36, p. 395–398.Google Scholar
 268. Heukels, H. - S.J. van Ooststroom, 1962. Flora van Nederland, ed. 15. Groningen.Google Scholar
 269. Heukels, H. - S.J. van Ooststroom, 1977. Flora van Nederland, ed. 19. Groningen.Google Scholar
 270. Heukels, P., 1979. Caltha palustris L. var. araneosa Steen. ook bij Zwolle. Gorteria 9, p. 297.Google Scholar
 271. Heybroek, H., 1949. Inventariseren en waarschuwen. Amoeba 25. p. 54–55.Google Scholar
 272. Hilgers, J.H.M., 1967. De achteruitgang van de Orchidaceae in Zuid-Limburg I. Natuurh. Maandbl. 56, p. 138–141.Google Scholar
 273. Hilgers, J.H.M., 1968. De achteruitgang van de Orchidaceae in Zuid-Limburg II. Natuurh. Maandbl. 57, p. 195–198.Google Scholar
 274. Hilgers, J.H.M., 1969a. De achteruitgang van de Orchidaceae in Zuid-Limburg in. Natuurh. Maandbl. 58, p. 7–8.Google Scholar
 275. Hilgers, J.H.M., 1969b. De achteruitgang van de Orchidaceae in Zuid-Limburg VI. Natuurh. Maandbl. 58, p. 78–79.Google Scholar
 276. Hilgers, J.H.M., 1969c. De achteruitgang van de Orchidaceae in Limburg VIII. Natuurh. Maandbl. 58. p. 172.Google Scholar
 277. Hilgers, J.H.M., 1970. De achteruitgang van de Orchidaceae in Limburg IX. Natuurh. Maandbl. 59,82–84.Google Scholar
 278. Hilgers, J.H.M., 1972a. De achteruitgang van de Orchidaceae in Limburg XI. Natuurh. Maandbl. 61, p. 14–16.Google Scholar
 279. Hilgers, J.H.M., 1972b. De achteruitgang van de Orchidaceae in Limburg XII. Natuurh. Maandbl. 61, p. 54–56.Google Scholar
 280. Hilgers, J.H.M., 1973. De achteruitgang van de Orchidaceae in Limburg Xin. Natuurh. Maandbl. 62, p. 4–7.Google Scholar
 281. Hillegers, H.P.M., 1969. De stinseflora van Nederland. Doctoraal verslag, Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren (Gr.).Google Scholar
 282. Hillegers, H.P.M. & B. Reuten, 1978. Het mergellandschaap. Natuurh. Maandbl. 67, p. 121–140.Google Scholar
 283. Hofstra, J., 1978. De botanische betekenis van ijsbanen. Natura 75, p. 215–218.Google Scholar
 284. Hofstra, J. & E.J. Weeda, 1977. Over de vegetatie met Elatine hexandra (Lapierre) DC. in de kleine plas van het Lonnekermeer. Gorteria 8, p. 193–206.Google Scholar
 285. Holkema, F., 1870. De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-eilanden. Amsterdam.Google Scholar
 286. Hommel, P., 1979. Is er een grens tussen het Löss- en het Krijtdistrict? Gorteria 9, p. 234–242.Google Scholar
 287. Hondius, P., 1621. Dapes inemptae, of de Moufe-schans. Leiden.Google Scholar
 288. Hoogenraad, H.R, 1906. Afdeeling ‘s-Gravenhage. Natura 1, p. 78–79.Google Scholar
 289. Hoogenraad, H.R,1912. Een nieuwe plant voor de Nederlandsche flora. De Levende natuur 17, p. 283–284.Google Scholar
 290. Hoogenraad, H.R, 1951a. Wilde weit. Natura 48, p. 93–98.Google Scholar
 291. Hoogenraad, H.R, 1951b. Biogeografie. In: G.JA Mulder, Handboek der Geografie van Nederland II, p. 1–129. Zwolle.Google Scholar
 292. Hoogh, RJ. de, 1966. Verslag van een floristisch en vegetatiekundig onderzoek van de natuurgebieden in de gemeente Warnsveld. Afd. Plantensystematiek en -geografie, Landb.hogesch. Wageningen.Google Scholar
 293. Hooijdonk, F. van, 1961. Kluwenklokje bij Bocholtz. Natuurh. Maandbl. 50, p. 51.Google Scholar
 294. Hoven, F.J.J. van, 1847a. Planten gevonden in de omstreken van Maastricht. Ned. Kruidk. Arch. I (1), p. 212–217.Google Scholar
 295. Hoven, F.J.J. van, 1847b. Opgave van eenige planten, in de omstreken van ‘s Hertogenbosch verzameld. Ned. Kruidk. Arch. 1(1), p. 273–279.Google Scholar
 296. Hughes, W.E. & G. Halliday, 1979. Puccinellia Pari. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NABurges, B.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 5, p. 167–169. Cambridge.Google Scholar
 297. Hulten, E., 1958. The amphi-atlantic plants and their phytogeographical connections. Stockholm.Google Scholar
 298. Humphries, C.J., 1979. Lolium L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA. Webb, Flora Europaea 5, p. 153–154. Cambridge.Google Scholar
 299. Jalas, J. & J. Suominen, 1972. Atlas Florae Europaeae 1. Helsinki.Google Scholar
 300. Jalas, J. & J. Suominen, 1976. Atlas Florae Europaeae 3. Helsinki.Google Scholar
 301. Jansen, M.T., 1967. Een weinig bekende plant, Vicia tenuifolia Roth. Gorteria 3, p. 156–157.Google Scholar
 302. Jansen, M.T.,1978. De flora van Arnhem, toen en nu. Gorteria 9, p. 127–137.Google Scholar
 303. Jansen, M.T. & D.T.E. van der Ploeg, 1977. Stinzeplanten in Nederland. Wetensch. Med. K.N.N.V. 122. Hoogwoud.Google Scholar
 304. Jansen, P. 1951. Gramineae. Flora Neerlandica 1 (2). Amsterdam.Google Scholar
 305. Jansen, P. & J.G. Sloff, 1938. Spartina in Zeeland. De Levende Natuur 42, p. 348–358.Google Scholar
 306. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1912. Floristische Aanteekeningen V. Ned. Kruidk. Arch. 1912, p. 67–94.Google Scholar
 307. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1914a. Floristische Aanteekeningen VI. Ned. Kruidk. Arch. 1913, p. 69–90.Google Scholar
 308. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1914b. Floristische Aanteekeningen VII. Ned. Kruidk. Arch. 1913, p. 91–138.Google Scholar
 309. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1914c. Zuid-Limburgsche grassen. De Levende Natuur 19, p. 31–34 en 67–70.Google Scholar
 310. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1916a. Floristische Aanteekeningen IX. Ned. Kruidk. Arch. 1915, p. 142–171.Google Scholar
 311. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1916b. Floristische Aanteekeningen X. Ned. Kruidk. Arch. 1915, p. 172–186.Google Scholar
 312. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1918a. Floristische Aanteekeningen Xffl. Ned. Kruidk. Arch. 1917, p. 218–228.Google Scholar
 313. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1918b. Floristische Aanteekeningen XIV. Ned. Kruidk. Arch. 1917, p. 229–241.Google Scholar
 314. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1929. Equisetum ramosissimum Desf. Ned. Kruidk. Arch. 39, p. 142–144.Google Scholar
 315. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1930. Grassen längs de Zuiderzeekust. Ned. Kruidk. Arch. 40, p. 231–257.Google Scholar
 316. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1935a. Grassen om het IJsselmeer, I. Ned. Kruidk. Arch. 45, p. 10–24.Google Scholar
 317. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1935b. Bromus Benekenii Trim. De Levende Natuur 40 (Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse), p. 97–101.Google Scholar
 318. Jansen, P. & W.H. Wächter, 1938. Grassen om het IJsselmeer IV. Ned. Kruidk. Arch. 48, p. 159–182.Google Scholar
 319. Janssen, J., 1950. Lijst van gevonden orchideeen in Limburg in 1950. Natuurh. Maandbl. 39, p. 100–101.Google Scholar
 320. Jaspers, G.P.J. & J.G. de Bruijn, 1950. Het plantendek van de Krimpenerwaard V. Nieuwe chorologie der Pterido- en Spermatophyta. Ned. Kruidk. Arch. 57, p. 396–416.Google Scholar
 321. Jongen, H., 1934. Helleborus niger. Natuurh. Maandbl. 23, p. 70.Google Scholar
 322. Jongh, S.E. de, 1962. Opmerkingen over de flora van Thorn en omgeving. Gorteria 1, p. 17–18.Google Scholar
 323. Jongh, S.E. de & J.L van Soest, 1941. Het geslacht Corispermum in Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 51, p. 442–450.Google Scholar
 324. Jonker, F.P., 1935. Hypericum canadense. In: AW. Kloos, Aanwinsten van de Nederlandse Flora in 1934. Ned. Kruidk. Arch. 45, p. 138–140.Google Scholar
 325. Jonker, F.P., 1959. Hypericum canadense in Europe. Acta Bot. Neerl. 8, p. 185–186.Google Scholar
 326. Jonker, F.P.,1977. Is de gele kornoelje wild in Zuid-Limburg? Natuurh. Maandbl. 66, p. 150–151.Google Scholar
 327. Jonker, F.P., 1978. Nogmaals Cornus mas. Natuurh. Maandbl. 67, p. 60–62.Google Scholar
 328. Joustra, D., 1958. Met ‘It Fryske Gea’ door de Friese Zuid-Oosthoek. Vanellus 11, p. 409–410.Google Scholar
 329. Kaltenbach, J.H., 1844. Flora des Aachener Beckens. Aachen.Google Scholar
 330. Kentgens, J.S., 1911. Door beemd en bosch. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1911, p. 51–61.Google Scholar
 331. Kaltenbach, J.H., 1914. Enkele interessante vondsten. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 3 (3).Google Scholar
 332. Kern, J.H., 1967. Carex hartmanii Caj. in Nederland. Gorteria 3, p. 93–96.Google Scholar
 333. Kaltenbach, J.H. & B. Reichgelt, 1932. Caricologische Aantekeningen. Ned. Kruidk. Arch. 42, p. 355–370.Google Scholar
 334. Kaltenbach, J.H. & Th.J. Reichgelt, 1947. De ondersoorten van Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. in Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 54, p. 260–263.Google Scholar
 335. Kaltenbach, J.H. & Th. J. Reichgelt, 1949. Cerastium brachypetalum Desp. In: A.W. Kloos, Aanwinsten van de Nederlandse flora in 1944. Ned. Kruidk. Arch. 56, p. 164–165.Google Scholar
 336. Kaltenbach, J.H. & Th. J. Reichgelt, 1950. Over enige kritische planten van onze flora. Ned. Kruidk. Arch. 57, p. 244–261.Google Scholar
 337. Kaltenbach, J.H. & Th. J. Reichgelt, 1952. Onze rivieroevers, schatkamers voor de floristiek. De Levende Natuur 55, p. 126–134.Google Scholar
 338. Kaltenbach, J.H. & Th. J. Reichgelt, 1954. Cyperaceae, Carex. Flora Neerlandica 1 (3). Amsterdam.Google Scholar
 339. Ketner, P., K. Reinink & G. Visser, 1972. Lijst van hogere planten, die tussen 1960 en 1972 op het eiland Terschelling zijn aangetroffen. Stencil (Terschelling).Google Scholar
 340. Keuris, P.E., 1963. Kleine keverorchis. De Levende Natuur 66, p. 95.Google Scholar
 341. Kimstra, K., 1957. Het Klein Kraaienest en omgeving. Kruipnieuws 19, p. 49–51.Google Scholar
 342. Kloos, AW., 1918. Enkele opmerkingen naar aanleiding van het geslacht Veronica. Ned. Kruidk. Arch. 1917, p. 136–156.Google Scholar
 343. Kloos, AW., 1921. De Nederlandse Euphrasia’s. Ned. Kruidk. Arch. 1920, p. 170–207.Google Scholar
 344. Kloos, AW., 1924. Het geslacht Viola in Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 1923, p. 138–208.Google Scholar
 345. Kloos, AW., 1931. Aanwinsten van de Nederlandse Flora in 1930. Ned. Kruidk. Arch. 41, p. 149–166.Google Scholar
 346. Kloos, AW.,1932. Het geslacht Utricularia in Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 42, p. 321–346.Google Scholar
 347. Kloos, AW., 1937. Verslag der Excursie, gehouden te Eibergen en omgeving op 22 Augustus 1936 en volgende dagen. Ned. Kruidk. Arch. 47, p. 35–48.Google Scholar
 348. Kloos, AW., 1938. Aanwinsten van de Nederlandse Flora in 1937. Ned. Kruidk. Arch. 48, p. 183–198.Google Scholar
 349. Kloos, AW.,1941. Aanwinsten van de Nederlandse Flora in 1940. Ned. Kruidk. Arch. 51, p. 94–121.Google Scholar
 350. Kloos, AW.,1943. Aanwinsten van de Nederlandse Flora in 1942. Ned. Kruidk. Arch. 53, p. 30–45.Google Scholar
 351. Kloos, AW., 1947. Aanwinsten van de Nederlandse Flora in 1943. Ned. Kruidk. Arch. 54, p. 115–129.Google Scholar
 352. Kloos, AW., 1948. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 1943-’47. De Levende Natuur 51, p. 75–79.Google Scholar
 353. Kloos, AW., 1949. Twee langverwachten. In: AF.H. Besemer, K. Hana, N. Tinbergen & J. Wilcke, In het voetspoor van Thijsse, p 163–167. Wageningen.Google Scholar
 354. Kloos, AW., 1950a. Verslag van de excursie, gehouden op Voorne 24–29 Juli 1948. Ned. Kruidk. Arch. 57, p. 115–118.Google Scholar
 355. Kloos, AW., 1950b. Aanwinsten van de Nederlandse Flora in 1945,1946 en 1947. Ned. Kruidk. Arch. 57, p. 199–243.Google Scholar
 356. Kloos, AW., & W.H. Wächter, 1933. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1932. De Levende Natuur 37, p. 385–386.Google Scholar
 357. Kloos, AW., & W.H. Wächter, 1934. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1933. De Levende Natuur p. 394–396.Google Scholar
 358. Kloos, AW., & W.H. Wächter, 1935. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1934. De Levende Natuur p. 395–396.Google Scholar
 359. Kloos, AW., & W.H. Wächter, 1936. Nieuwe plantensoorten en varieteiten gevonden in Nederland in 1935. De Levende Natuur 40, p. 313.Google Scholar
 360. Kloos, AW., & W.H. Wächter, 1937. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1936. De Levende Natuur 41, p. 379–381.Google Scholar
 361. Kloos, AW., & W.H. Wächter, 1939. Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1938. De Levende Natuur 43, p. 377–379.Google Scholar
 362. Knapp, H.D. & H.Jage, 1978. Zur Ausbreitungsgeschichte von Lactuca tatarica (L) CA Meyer in Mitteleuropa. Feddes Repertorium 89, p. 453–474.Google Scholar
 363. Knols, L, 1946. De natuur in! Naar Geul III. Natuurh. Maandbl. 35, p. 63–64.Google Scholar
 364. Knörzer, K. H., 1978. Entwicklung und Ausbreitung des Leindotters (Camelina sativa s.l.). Ber. Deutsch. Bot. Ges. 91, p. 187–195.Google Scholar
 365. Kok Ankersmit, H.J., 1879. Naamlijst van planten binnen de gemeente Apeldoorn, tusschen de jaren 1850 en1878, waargenomen. Ned. Kruidk. Arch, II (3), p. 175–213.Google Scholar
 366. Kok Ankersmit, H.J., J.G. Boerlage, F.W. van Eeden, E. Giltay, T.T. Hinxt, GM. van der Sande Lacoste, W.F.R. Suringar & Th.H.A.J. Abeleven, 1882. Phanerogamen en Cryptogamen waargenomen te Wolvega, Scheene, Terissert, Mildam, Knijpe en Heerenveen, den 31sten Juli 1881. Ned. Kruidk. Arch. II (3), p 421–425.Google Scholar
 367. Kole, GJ., 1934. Cuscuta gronovii. De Levende Natuur 39, p. 263.Google Scholar
 368. Kops, J., 1807. Flora Batava 2. Amsterdam.Google Scholar
 369. Kole, GJ.,1814. Flora Batava 3. Amsterdam.Google Scholar
 370. Kole, GJ., 1822. Flora Batava 4. Amsterdam.Google Scholar
 371. Kops, J., F.W. van Eeden, 1872. Flora Batava 14. Leiden.Google Scholar
 372. Kops, J., F.W. van Eeden, 1885. Flora Batava 17. Leiden.Google Scholar
 373. Kops, J.,F.W. van Eeden, 1898. Flora Batava 20, Haarlem.Google Scholar
 374. Kops, J. & H.G van Hall, 1844. Flora Batava 8. Amsterdam.Google Scholar
 375. Kops, J., W.J. Lütjeharms (m.m.v. A. de Wever), 1934. Flora Batava 28. ‘s-Gravenhage.Google Scholar
 376. Kops, J. & J.E. van der Trappen, 1846. Flora Batava 9. Amsterdam.Google Scholar
 377. Kops, J. & J.E. van der Trappen, 1849. Flora Batava 10. Amsterdam.Google Scholar
 378. Kops, J. - L. Vuyck, 1901. Flora Batava 21. Haarlem.Google Scholar
 379. Kops, J. - L. Vuyck, 1906. Flora Batava 22. Haarlem.Google Scholar
 380. Kops, J. - L. Vuyck, 1920. Flora Batava 25. ‘s-Gravenhage.Google Scholar
 381. Kops, J. - L. Vuyck, 1930. Flora Batava 27. ‘s-Gravenhage.Google Scholar
 382. Kros, S.P., 1856. Vegetatie van Ameland. Ned. Kruidk. Arch. I (4). p. 81–84.Google Scholar
 383. Kruseman, G. & J. Vlieger, 1939. Akkerassociaties in Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 49, p. 327–398.Google Scholar
 384. Kükenthal, G., 1909. Cyperaceae-Caricoideae. In: A. Engler, Das Pflanzenreich 4 (20). Leipzig.Google Scholar
 385. Kuijper van Wäschpenning, JAB., 1826. Eerste naamlijst van zigtbaarbloeyende planten, welke in de omstreken van Breda gevonden worden. Breda.Google Scholar
 386. Kuijper van Wäschpenning, JAB., 1828. Tweede naamlijst van zigtbaarbloeyende planten, welke in de omstreken van Breda gevonden worden. Breda.Google Scholar
 387. Laan, H.H. van der, 1972. De Isselstreek. Natura 69, p. 106–111.Google Scholar
 388. Laarman, E., 1960. Enige recente subspontane verspreidingen en spontane vestigingen in de Hortus de Wolf te Haren. De Levende Natuur 63, p. 53–58.Google Scholar
 389. Lako, D. & J. Ensink, 1889. In: Th.H.A.J. Abeleven, Verslag van de zeven en veertigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, Ned. Kruidk. Arch, n (5), p. 382–384.Google Scholar
 390. Land, J. van der, 1966. Orobanchaceae. Flora Neerlandica 4 (2), p. 187–205. Amsterdam.Google Scholar
 391. Landwehr, J., 1977. Wilde orchideeen van Europa 1. ‘s-Graveland.Google Scholar
 392. Langhe, J.E. de, L. Delvosalle, J. Duvigneaud, J. Lambinon & G vanden Berghen, 1978. Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duch£ de Luxembourg, du Nord de la France et des Regions voisines, ed. 2. Meise.Google Scholar
 393. Lawalree, A., 1963. Dryopteris x tavelii Rothmaler en Hollande. Gorteria 1, p. 111–112.Google Scholar
 394. Leendertz, P.K., 1962. Arabis hirsuta (L.) Scop. In: Heukels-Van Ooststroom, Flora van Nederland, ed. 15. Groningen.Google Scholar
 395. Leeuwen, GG. van, 1958a. Het verdwijnen van Centaurea calcitrapa uit ons land. Corr.bl. Rijksherb. 9, p. 97.Google Scholar
 396. Leeuwen, GG. van, 1958b. Elatine hexandra (Lap.) DC. en Gratiola officinalis L. in het wiel bij Nieuwkuik. Corr.bl. Rijksherb. 9, p. 98–99.Google Scholar
 397. Leeuwen, GG. van, 1958c. Verspreiding en oecologie van Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. RIVON-rapport.Google Scholar
 398. Leeuwen, GG. van & V. Westhoff, 1961. Drie nieuwe Erica’s op Terschelling. De Levende Natuur 64, p. 25–32.Google Scholar
 399. Lejeune, A.L.S., 1811. Flore des environs de Spa I. Liege.Google Scholar
 400. Lejeune, A.L.S.,1813. Flore des environs de Spa II. Liege.Google Scholar
 401. Lejeune, A.L.S., 1824. Revue de la Flore des environs de Spa. LiegeGoogle Scholar
 402. Lejeune, A.L.S. & R. Courtois, 1828. Compendium Florae Belgicae I. Liege.Google Scholar
 403. Lejeune, A.L.S. & R. Courtois,1831. Compendium Florae Belgicae D. Liege.Google Scholar
 404. Lejeune, A.L.S. & R. Courtois, 1836. Compendium Florae Belgicae III. Verviers.Google Scholar
 405. Lindeman, W.N., 1931. De Berendruif. Natura 1931, p. 161.Google Scholar
 406. Linnaeus, G, 1737. Hortus Cliffortianus. Amsterdam.Google Scholar
 407. Londo, G. & C.G. van Leeuwen, 1974. Het gedrag van Juncus mutabilis en J. capitatus in enkele duingebieden van het Waddendistrict. Gorteria 7, p. 42–46.Google Scholar
 408. Lejeune, A.L.S. & R. Courtois & H.N. Leys, 1979. Stinseplanten en de Nederlandse flora. Gorteria 9, p.247–257.Google Scholar
 409. Luiken, R., 1957. Van Parnassia en Piatanthera. De Levende Natuur 60, p. 145–153.Google Scholar
 410. Maas, F.M., 1957. Floristische zeldzaamheden in de Heelsumse beek. Corr.bl. Rijksherb. 4, p. 51–52.Google Scholar
 411. Maas, F.M., 1959. Bronnen, bronbeken en bronbossen van Nederland, in het bijzonder die van de Veluwezoom. Thesis. Wageningen.Google Scholar
 412. Marchant, GJ., 1968. Evolution in Spartina (Gramineae) II. Chromosomes, basic relationships and the problem of S. x townsendii agg. Journ. Linn. Soc. (Bot.) 60, p. 381–417.Google Scholar
 413. Martinet, J.F., 1779. Katechismus der natuur 4. Amsterdam.Google Scholar
 414. Matthews, VA, 1979. Lilium L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 5, p. 34–35. Cambridge.Google Scholar
 415. Meese, D., 1760. Flora Frisica. Franeker.Google Scholar
 416. Mennema, J., 1970. Lamium galeobdolon (L.) L. in Nederland. Gorteria 5, p. 193–198.Google Scholar
 417. Mennema, J., 1973. Een vegetatiewaardering van het stroomdallandschap van het Merkske (N.-Br.), gebaseerd op een floristische inventarisatie. Gorteria 6, p. 157–179.Google Scholar
 418. Mennema, J., 1975. Kort verslag van de zittingen van het Floristenconcilie 1975 op 2 april te Leiden en op 21 april te Utrecht. Stencil Rijksherbarium, Leiden.Google Scholar
 419. Mennema, J., 1977a. Een floristisch opmerkelijk jaar! Gorteria 8, p. 159–168.Google Scholar
 420. Mennema, J., 1977b. Oenanthe crocata L. op Voorne voor het eerst in Nederland gevonden. Zuidhollands Landschap ‘77 (4), p. 13.Google Scholar
 421. Mennema, J., in prep. A monograph of the genus Lamium (Lamiaceae).Google Scholar
 422. Mennema, J. & S.J. van Ooststroom, 1974. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1973. Gorteria 7, p. 65–83.Google Scholar
 423. Mennema, J. & S.J. van Ooststroom, 1975a. Aanvullende gegevens op Grernmen en Kremers, De flora van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden. Gorteria 7, p. 133–148.Google Scholar
 424. Mennema, J. & S.J. van Ooststroom, 1975b. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1974. Gorteria 7, p. 185–206.Google Scholar
 425. Mennema, J. & S.J. van Ooststroom, 1977a. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1975. Gorteria 7, p. 135–156.Google Scholar
 426. Mennema, J. & S.J. van Ooststroom 1977b. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1976. Gorteria 8, p. 219–240.Google Scholar
 427. Mennema, J. & S.J. van Ooststroom, 1979. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1977. Gorteria 9, p. 208–227.Google Scholar
 428. Mörat, F.V., 1812. Nouvelle Flore des environs de Paris. Paris.Google Scholar
 429. Meulen, H.T. van der & D.T.E. van der Ploeg, 1968. Lactuca tatarica (L.) CA Mey. op Rottumerplaat. Gorteria 4, p. 67–68.Google Scholar
 430. Meusel, R, E. Jäger & E. Weinert, 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Karten. Jena.Google Scholar
 431. Mey, P. de, 1970. Notities over het geslacht Spiranthes in Nederland. De Levende Natuur 73, p. 32–36.Google Scholar
 432. Meijden, R. van der, (m.m.v. A. Abma), 1977. De Flora van de Dordtse Biesbosch. Rijksherbarium, Leiden.Google Scholar
 433. Miquel, FAW., 1836. De Noord-Nederlandsche Vergiftige Gewassen. Amsterdam.Google Scholar
 434. Molkenboer, J.H., 1850. In: H. Boursse Wils, Verslag der derde bijeenkomst der leden van de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora, Ned. Kruidk. Arch. I (2), p. 67–76.Google Scholar
 435. Molkenboer, J.H. & C. Kerbert, 1840. Flora Leidensis. Leiden.Google Scholar
 436. Mörzer Bruijns, M.F., 1955. De Carthuizer anjer (Dianthus carthusianorum) te Gorssel. De Levende Natuur 58, p. 184–186.Google Scholar
 437. Mulder, N., 1818. Elenchus Plantarum, quae prope urbem Leidam nascuntur. Leiden.Google Scholar
 438. Müller, Th., 1962. Die Saumgesellschaften der Klasse Trifolio-Geranietea sanguinei. Mitt, flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 9, p. 95–140.Google Scholar
 439. Neijenhuijs, F., 1969. Stroomdalgraslandvegetaties op dijken, oeverwallen en hoge uiterwaarden längs onze grote rivieren. Natuur en Landschap 23, p. 1–18.Google Scholar
 440. Nelson, E., 1976. Monographie und Ikonographie der Orchidaceen-Gattung Dactylorhiza. Zürich.Google Scholar
 441. Nieuwenhuis, H., 1916. Adventieven. De Levende Natuur 21, p. 80.Google Scholar
 442. Nijkamp, J.A., 1922. Sinapis cheiranthus. Amoeba 1, p. 68.Google Scholar
 443. Oberdorfer, E., 1949. Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland und die angrenzenden Gebiete. Stuttgart.Google Scholar
 444. Oberdorfer, E., 1962. Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und die angrenzenden Gebiete. 2e Aufl. Stuttgart.Google Scholar
 445. Ooststroom, S.J. van, 1942. Het geslacht Cuscuta in Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 52, p. 159–210.Google Scholar
 446. Ooststroom, S.J. van, 1948a. Equisetaceae. Flora Neerlandica 1 (1), p. 16–31. Amsterdam.Google Scholar
 447. Ooststroom, S.J. van, 1948b. Polypodiaceae. Flora Neerlandica 1 (1), p. 39–75. Amsterdam.Google Scholar
 448. Ooststroom, S.J. van, 1949. Over de vondst van een nieuwe Nederlandse varen, Botrychium ramosum (Roth) Aschers. In: AF.H. Besemer, K. Hana, N. Tinbergen & J. Wilcke, In het voetspoor van Thijsse, p. 343–346. Wageningen.Google Scholar
 449. Ooststroom, S.J. van, 1952. Over het voorkomen van Smyrnium olusatrum L. in Nederland. Pharmaceutisch Weekblad 87, p. 626–630.Google Scholar
 450. Ooststroom, S.J. van, 1953. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland in 1952. De Levende Natuur 56, p. 214–219.Google Scholar
 451. Ooststroom, S.J. van, 1957. Planten in het bos van ‘t Huys te Warmont’bij Warmond, Z.H. Corr.bl. Rijksherb. 4, p. 54.Google Scholar
 452. Ooststroom, S.J. van, 1961. Convolvulaceae. Flora Neerlandica 4 (1), p. 61–70. Amsterdam.Google Scholar
 453. Ooststroom, S.J. van, & J. Mennema, 1967. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1966. Gorteria 3, p. 133–147.Google Scholar
 454. Ooststroom, S.J. van, 1968. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1967. Gorteria 4, p. 33–42.Google Scholar
 455. Ooststroom, S.J. van, 1969. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1968. Gorteria 4, p. 167–177.Google Scholar
 456. Ooststroom, S.J. van, 1970. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1969. Gorteria 5, p. 65–74.Google Scholar
 457. Ooststroom, S.J. van, 1971. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1970. Gorteria 5, p. 269–280.Google Scholar
 458. Ooststroom, S.J. van, 1972a. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1971. Gorteria 6, p. 41–56.Google Scholar
 459. Ooststroom, S.J. van, 1972b. Adventieven langs de Maas in Limburg, VI. Natuurh. Maandbl. 61, p. 42–44.Google Scholar
 460. Ooststroom, S.J. van, 1973. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1972. Gorteria 6, p. 181–198.Google Scholar
 461. Ooststroom, S.J. van, & Th.J. Reichgelt, 1954. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland in 1953. De Levende Natuur 57, p. 234–239.Google Scholar
 462. Ooststroom, S.J. van, 1955. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland in 1954. De Levende Natuur 58, p. 239–245.Google Scholar
 463. Ooststroom, S.J. van, 1956a. Floristische notities 1–18. Acta Bot. Neerl. 5, p. 102–114.Google Scholar
 464. Ooststroom, S.J. van, 1956b. Floristische notities 19–34. Acta Bot. Neerl. 5, p. 322–334.Google Scholar
 465. Ooststroom, S.J. van, 1957a. Is Centaurea calcitrapa L in Nederland uitgestorven? Corr.bl. Rijksherb. 6, p. 71–72.Google Scholar
 466. Ooststroom, S.J. van, 1957b. Nieuwe plantesoorten en -vormen in Nederland gevonden in 1956. De Levende Natuur 60, p. 134–135.Google Scholar
 467. Ooststroom, S.J. van, 1958a. Het herbarium van Rainville en De Gorters Flora VII Provinciarum. Acta Bot. Neerl. 7, p. 605–613.Google Scholar
 468. Ooststroom, S.J. van, 1958b. Nieuwe plantesoorten en -vormen in Nederland gevonden in 1957 en vroegere jaren. De Levende Natuur 61, p. 134–135.Google Scholar
 469. Ooststroom, S.J. van, 1958c. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland in 1957. De Levende Natuur 61, p. 135–142.Google Scholar
 470. Ooststroom, S.J. van, 1958d. Adventieven langs de Maas in Limburg. Natuurh. Maandbl. 47, p. 67–70.Google Scholar
 471. Ooststroom, S.J. van, 1960a. Floristische notities 59–67. Acta Bot. Neerl. 9, p. 197–207.Google Scholar
 472. Ooststroom, S.J. van, 1960b. Nieuwe plantesoorten in Nederland gevonden hoofdzakelijk in 1959. De Levende Natuur 63, p. 161–165.Google Scholar
 473. Ooststroom, S.J. van, 1960c. Adventieven langs de Maas in Limburg II. Natuurh. Maandbl. 49, p. 19–22.Google Scholar
 474. Ooststroom, S.J. van, 1961a. Pyrolaceae. Flora Neerlandica 4 (1), p. 27–35. Amsterdam.Google Scholar
 475. Ooststroom, S.J. van, 196lb. Ericaceae. Flora Neerlandica 4 (1), p. 36–56. Amsterdam.Google Scholar
 476. Ooststroom, S.J. van, 1961c. Boraginaceae. Flora Neerlandica 4 (1), p. 92–140. Amsterdam.Google Scholar
 477. Ooststroom, S.J. van, 1961d. Carex strigosa Huds. Gorteria 1, p. 7.Google Scholar
 478. Ooststroom, S.J. van, 1961e. Nieuwe plantesoorten in Nederland gevonden hoofdzakelijk in 1960. De Levende Natuur 64, p. 131–134.Google Scholar
 479. Ooststroom, S.J. van, 1963. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland in 1962. De Levende Natuur 66, p. 183–188.Google Scholar
 480. Ooststroom, S.J. van, 1964a. Zannichelliaceae. Flora Neerlandica 1 (6), p. 84–87. Amsterdam.Google Scholar
 481. Ooststroom, S.J. van, 1964b. Liliaceae. Flora Neerlandica 1 (6), p. 97–146. Amsterdam.Google Scholar
 482. Ooststroom, S.J. van, 1965a. Nadere gegevens over het voorkomen van Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen in Nederland. Gorteria 2, p. 87–88.Google Scholar
 483. Ooststroom, S.J. van, 1965b. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1964. Gorteria 2, p. 109–119.Google Scholar
 484. Ooststroom, S.J. van, 1966a. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1965. Gorteria 3, p. 33–43.Google Scholar
 485. Ooststroom, S.J. van, 1966b. Aanwinsten voor de Nederlandse adventiefflora, 9. Gorteria 3, p. 51–59.Google Scholar
 486. Opdam, P. & G. Douma, 1973. Flora en vegetatie van het Natuurmonument ‘St. Jansberg’ met adviezen aangaande het natuurbeheer. Doctoraal verslag, afd. Geobotanie, Nijmegen.Google Scholar
 487. Orden, C. van & F. van Ommen, 1973. Gentianen in Noord-Holland. Natura 70, p. 101–103.Google Scholar
 488. Oudemans, C.A.J.A, 1872a. De Flora van Nederland I, ed. 2. Amsterdam.Google Scholar
 489. Oudemans, C.A.J.A, 1872b. In: Th.H.A.J. Abeleven, Verslag van de vijf en twintigste jaarvergadering van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch, II (1), p. 128–153.Google Scholar
 490. Oudemans, C.A.J.A, 1873. In: Th.H.A.J. Abeleven, Verslag van de zes en twintigste jaarvergadering van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch. II (1), p. 226–234.Google Scholar
 491. Oudemans, C.A.J.A, 1878a. Willem Jan Knijf. Ned. Kruidk. Arch. II (3), p. 17–32.Google Scholar
 492. Oudemans, C.A.J.A, 1878b. Adolf van Voorst. Ned. Kruidk. Arch. II (3), p. 33–75.Google Scholar
 493. Oudemans, C.A.J.A, 1881. Henricus Bruman. Ned. Kruidk. Arch. II (3), p. 368–398.Google Scholar
 494. Pedersen, A, 1963. Odontites verna (Bell.) Dum. subsp. pumila (Nordst.) A. Pedersen in Nederland. Gorteria 1, p. 128–131.Google Scholar
 495. Perring, F.H. & S.M. Walters, 1976. Atlas of the British Flora, ed. 2. East Ardsley, Wakefield.Google Scholar
 496. Petit, J. & J.L. Ramaut, 1978. La vallée du Bas Geer, prolongement des richesses naturelles de la Montagne Saint-Pierre. Les Naturalistes Belges 59, p. 2–25.Google Scholar
 497. Ploeg, D.T.E. van der, 1953. Plantennotities. Nije of bisûndere plantesoarten en -foarmen yn Fryslân yn 1953. Vanellus 6, p. 182–186.Google Scholar
 498. Ploeg, D.T.E. van der, 1957. Een adventiefterrein in Friesland (vervolg). Corr.bl. Rijksherb. 4, p. 46–47.Google Scholar
 499. Ploeg, D.T.E. van der, 1961. Carex divisa Huds. en enige opmerkingen over de waarden langs de Friese IJsselmeerkust. Corr.bl. Rijksherb. 18, p. 192–195.Google Scholar
 500. Ploeg, D.T.E. van der, 1963. Kleinbloemige ‘wilde boerencrocussen’ in Friesland. Gorteria 1, p. 145–147.Google Scholar
 501. Ploeg, D.T.E. van der, 1972. Stinzeplanten yn Fryslân. Leeuwarden.Google Scholar
 502. Ploeg, D.T.E. van der, 1977a. Atlas fan de floara fan Fryslân. Leeuwarden.Google Scholar
 503. Ploeg, D.T.E. van der, 1977b. Nieuwe vondsten van enige Potamogeton-hybriden in Friesland. Gorteria 8, p. 129–133.Google Scholar
 504. Prick, J., 1943. Orobanche reticulata ssp. pallidiflora. Natuurh. Maandbl. 32, p. 63.Google Scholar
 505. Pulle, A., 1915. Verslag van de Commissie voor het Floristisch onderzoek van Nederland over het jaar 1914. Ned. Kruidk. Arch. 1914, p. 14–16.Google Scholar
 506. Quené-Boterenbrood, A.J. & J. Mennema, 1973. Zeldzame Nederlandse plantesoorten in Zuid-Holland. Provinciale Waterstaat Zuid-Holland, ‘s-Gravenhage.Google Scholar
 507. Ram, R. & G Sipkes, 1971. Tijdelijke groeiplaatsen van de Poppenorchis op Voorne in relatie tot de konijnenstand in 1960-‘70. De Levende Natuur 74, p. 160–163.Google Scholar
 508. Raven, P.H, 1963. Circaea in the British Isles. Watsonia 5, p. 262–272.Google Scholar
 509. Reichgelt, Th.J., 1956a. Cyperaceae excl. Carex. Flora Neerlandica 1 (4). Amsterdam.Google Scholar
 510. Reichgelt, Th.J., 1956b. Een merkwaardige vindplaats van Carex brizoides L. Corr.bl. Rijksherb. 1, p. 11.Google Scholar
 511. Reichgelt, Th.J., 1960. Over enige met graszaden in parken en buitenplaatsen ingevoerde planten. Corr.bl. Rijksherb. 15, p. 161–163.Google Scholar
 512. Reichgelt, Th.J., 1962. De zomerexcursie-1961 van de Kon. Ned. Botanische Vereniging naar de Langstraat. Gorteria 1. p. 30–31.Google Scholar
 513. Reichgelt, Th.J., 1964. Juncaceae. Flora Neerlandica 1 (6), p. 164–209. Amsterdam.Google Scholar
 514. Reinwardt, C.G.C, 1815. Catalogus Plantarum precedenti non-scriptarum. In: H. Schuurmans Stekhoven, Kruidkundig Handboek I, p. 436–451, Amsterdam.Google Scholar
 515. Richardson, I.B.K., 1972. Scutellaria L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N A Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 3, p. 135–137. Cambridge.Google Scholar
 516. Robson, N.K.B., 1968. Hypericum L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 3, p. 261–269. Cambridge.Google Scholar
 517. Robyns, A, 1956. Le genre Blackstonia en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas. Bull. Jard. Bot. Brux. 26, p. 353–368.Google Scholar
 518. Rompaey, E. van & L. Delvosalle, 1972. Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora. Brussel.Google Scholar
 519. Rompaey, E. van & L. Delvosalle, 1978. Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora. Tekstgedeelte. Meise.Google Scholar
 520. Roos, G.Th. de, 1979. Erica scoparia L. voor de Vlielandse flora verloren. Gorteria 9, p. 243–244.Google Scholar
 521. Rothmaler, W., 1976. Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Berlin.Google Scholar
 522. Ruiter, F.G. de, 1978. Argwaan treft speurders naar waterbies en melkviool. NRC/Handelsblad 27 mei 1978.Google Scholar
 523. Rummelen, F.H. van, 1914. Factoren, die den plantengroei en speciaal de plantenverbreiding kunnen beïnvloeden. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 3 (6).Google Scholar
 524. Rutting, B.G., 1906. Uit m’n herbarium. De Levende Natuur 11, p. 177–178.Google Scholar
 525. Rijpert, J.M.S., 1977. Ecological demands of Gratiola officinalis L (Scrophulariaceae) in the Netherlands. Proc. Kon. Akad. van Wetensch. C 80, p. 190–200.Google Scholar
 526. Rypkema, D., 1952. Waarnemingen. Triëntalis 5/13, p. 95–97.Google Scholar
 527. Rypkema, D., 1953. Wat Winterswijk ons dit jaar opleverde! Biologisch verslag zomerkamp 1953. Triëntalis 5/23, p. 173–177.Google Scholar
 528. Sakkers, D.J., 1916. Muscari comosum L. Pluimhyacint. De Levende Natuur 21, p. 137.Google Scholar
 529. Sande Lacoste, C.M. van der & W.F.R Suringar, 1863. Phanerogamen en vaatkryptogamen, in het oostelijk en zuidelijk deel van Drenthe, 9–18 Julij 1859. Ned. Kruidk. Arch. I (5), p. 242–261.Google Scholar
 530. Schendelaar, J.K., 1976. Zeelathyrus: na 236 jaar terug van weggeweest. Natura 73, p. 97–100.Google Scholar
 531. Schendelaar, J.K., 1978. Plantengemeenschappen in de Verbrande Pan bij Bergen N.H. Natura 75, p. 79–97.Google Scholar
 532. Schipper, W.W., 1929. Cornus suecica en Trientalis europaea. De Levende Natuur 33, p. 414–415.Google Scholar
 533. Schlüter, H., 1962. Über das soziologische Verhalten von Rosa arvensis Huds. in Thüringen. Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 9, p. 26–42.Google Scholar
 534. Scholte, G.A.M., 1978. Biosystematic studies in the collective species Stellaria media (L.) Vill. (1,2). Proc. Kon. Akad. Wetensch. C 81, p. 442–465.Google Scholar
 535. Schoof-van Pelt, M.M., 1973. Littorelletea. A study of some amphiphytic communities of western Europe. Thesis. Nijmegen.Google Scholar
 536. Schoonen, J.M.C.P., 1976. Het natuurgebied De Onderste en Bovenste Molen botanisch gezien. Natuurh. Maandbl. 65, p. 157–165.Google Scholar
 537. Schotsman, H.D., 1954. A taxonomic spectrum of the section Eu-Callitriche in the Netherlands. Acta Bot. Neerl. 3, p. 313–384.Google Scholar
 538. Schotsman, H.D., 1958. Notes on Callitriche hermaphroditica Jusl. Acta Bot. Neerl. 7, p. 519–523.Google Scholar
 539. Schroevers, W. & J. den Hengst, 1978. Plantenrijk. Amsterdam/Hasselt.Google Scholar
 540. Schubert, R., 1960. Die zwergstrauchreichen azidiphilen Pflanzengesellschaften Mitteldeutschlands. Pflanzensoziologie 11. Jena.Google Scholar
 541. Schuurmans Stekhoven, H., 1815. Kruidkundig handboek I. Amsterdam.Google Scholar
 542. Segal, S., 1962a. De floristiek van oude muren. Gorteria 1, p. 71–74.Google Scholar
 543. Segal, S., 1962b. Mededelingen over kritische varens in Nederland. Samenvatting van een voordracht voor de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de K.N.B.V.Google Scholar
 544. Segal, S., 1963. Pteridologische aantekeningen, 2. Dryopteris tavelii in Nederland. Gorteria 1, p. 121–128.Google Scholar
 545. Segal, S., 1967. Some notes on the ecology of Ranunculus hederaceus L. Vegetatio 15, p. 1–26.Google Scholar
 546. Segal, S., & V. Westhoff (m.m.v. J. van Dijk), 1959. Die vegetationskundliche Stellung von Carex buxbaumii Wahlenb. in Europa, besonders in den Niederlanden. Acta Bot. Neerl. 8, p. 304–329.Google Scholar
 547. Sell, P.D. & C. West, 1976. Hieracium L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 4, p. 358–410. Cambridge.Google Scholar
 548. Sipkes, C, 1914. Anemone Pulsatilla. De Levende Natuur 18, p. 575.Google Scholar
 549. Sipkes, C, 1915. Zeldzame planten. De Levende Natuur 20, p. 60.Google Scholar
 550. Sipkes, C, 1917. Goed en slecht nieuws voor de duinflora. De Levende Natuur 22, p. 192–193.Google Scholar
 551. Sipkes, C, 1918. Adventiefplanten om Haarlem. De Levende Natuur 23, p. 19–23Google Scholar
 552. Sipkes, C, 1919. Opmerkingen betreffende in ons land voorkomende Orchidaceae. Ned. Kruidk. Arch. 1918, p. 145–154.Google Scholar
 553. Sipkes, C, 1936. De Bokken-Orchis zaait zieh uit! De Levende Natuur 41, p. 20–23.Google Scholar
 554. Sipkes, C, 1965. Duinen en stuifdijken op Goeree. De Levende Natuur 68, p. 295–299.Google Scholar
 555. Sipkes, C, 1966. De Winterbitterling (Blackstonia perfoliata ssp. serotina). De Levende Natuur 69, p. 106–110.Google Scholar
 556. Sipkes, C,1967. Viburnum lantana L. in de duinen. Gorteria 3, p. 202–203.Google Scholar
 557. Sipkes, C, 1970. De Winterbitterling in de Maasmonden. De Levende Natuur 73, p. 265–269.Google Scholar
 558. Sipkes, C, 1977a. De Bitterling een stuk verder naar het zuiden opgerukt. De Levende Natuur 80, p. 72.Google Scholar
 559. Sipkes, C, 1977b. Komen en gaan van Anacamptis in Kennemerland in verband met strenge winters en konijnenschade. De Levende Natuur 80, p. 75–80.Google Scholar
 560. Sipkes, C, 1978a. De zachte winters en enkele nieuwe planten voor ons land. De Levende Natuur 81, p. 9–11.Google Scholar
 561. Sipkes, C,1978b. Verrassende groeiplaatsen van orchideeën in ons land. De Levende Natuur 81, p. 153–160.Google Scholar
 562. Sissingh, G. & P. Tideman, 1960. De plantengemeenschappen uit de omgeving van Didam en Zevenaar. Med. Landb.hogesch. Wageningen 60 (13).Google Scholar
 563. Sloff, J.G., 1931. Verslag van de Excursie rond Sittard, Juli 1930. Ned. Kruidk. Arch. 41, p. 41–62.Google Scholar
 564. Sloff, J.G., 1937. Plantenkaartjes voor Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 47, p. 195–227.Google Scholar
 565. Sloff, J.G., 1938. Plantenkaartjes voor Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 48, p. 250–265.Google Scholar
 566. Sloff, J.G., 1941. Plantenkaartjes. Ned. Kruidk. Arch. 51, p. 451–482.Google Scholar
 567. Sloff, J.G., 1942. Plantenkaartjes. Ned. Kruidk. Arch. 52, p. 416–438.Google Scholar
 568. Sloff, J.G., 1950. Verslag van de excursie der K.N.B.V. naar Ootmarsum en omgeving van 1 tot 9 Augustus 1946. Ned. Kruidk. Arch. 57, p. 7–20.Google Scholar
 569. Sloff, J.G., & J.L van Soest, 1938. Het Fluviatiele district in Nederland en zijn flora. Ned. Kruidk. Arch. 48, p. 199–249.Google Scholar
 570. Sloff, J.G., & J.L van Soest, 1939. Het Fluviatiele district in Nederland en zijn flora 2. Ned. Kruidk. Arch. 49, p. 268–306.Google Scholar
 571. Smidt, J.Th. de, 1962. De Twentse heide. In: Twente-Natuurhistorischm, Wetensch. Med. K.N.N.V. 43, p. 2–20.Google Scholar
 572. Smidt, J.Th. de, 1966. The inland-heath communities of the Netherlands. Wentia 15, p. 142–162.Google Scholar
 573. Snogerup, S., 1979. Juncaceae. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N A Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 5, p. 102–111. Cambridge.Google Scholar
 574. Soest, J.L van, 1923. Flora van Arnhem I. Ned. Kruidk. Arch. 1922, p. 65–96.Google Scholar
 575. Soest, J.L van,1924. Flora van Arnhem II. Ned. Kruidk. Arch. 1923, p. 68–115.Google Scholar
 576. Soest, J.L van,1925. Flora van Arnhem III. Ned. Kruidk. Arch. 1924, p. 91–133.Google Scholar
 577. Soest, J.L van, 1926. Het geslacht Hieracium in Nederland I. Ned. Kruidk. Arch. 1925, p. 138–203.Google Scholar
 578. Soest, J.L van, 1927. Plantengeografie VI. Natura 1927, p. 167–169.Google Scholar
 579. Soest, J.L van, 1928. Het geslacht Hieracium in Nederland III. Ned. Kruidk. Arch 37, p. 171–222.Google Scholar
 580. Soest, J.L van, 1929. Flora van Arnhem VII. Ned. Kruidk. Arch. 39, p. 405–414.Google Scholar
 581. Soest, J.L van, 1931.25. De Pteridophyta en Phanerogamae van Wieringen. In: W.C De Leeuw & J.L. van Soest, De flora van Wieringen, Ned. Kruidk. Arch. 41, p. 308–355.Google Scholar
 582. Soest, J.L van, 1933a. Flora van Arnhem VIII. Ned. Kruidk. Arch. 43, p. 259–271.Google Scholar
 583. Soest, J.L van, 1933b. De flora van de IJseldelta. Ned. Kruidk. Arch. 43, p.421–482.Google Scholar
 584. Soest, J.L van, 1934. Aanteekeningen over Hieracium. Ned. Kruidk. Arch. 44, p. 296–303.Google Scholar
 585. Soest, J.L van, & A. de Wever, 1932. Het geslacht Polygala in Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 42, p. 263–277.Google Scholar
 586. Solleveld, H. & P. deMey, 1967. Nogmaals de adventieve flora bij de werkhaven van Hellevoetsluis. Gorteria 3, p. 148.Google Scholar
 587. Springer, L.A., 1902. Iets over het verslag omtrent nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten gevonden in 1900, biz. 256, 5e jaarg. De Levende Natuur 7, p. 42–43.Google Scholar
 588. Staes, J., 1961. Revisie van het geslacht Thymus L. in België. Bull. Rijksplantentuin Brussel 31, p. 443–479.Google Scholar
 589. Stapelveld, E., 1956. De Zweedse kornoelje. De Levende Natuur 59, p. 84–88.Google Scholar
 590. Staveren, M.G.C. van, 1972. Campanulaceae van Nederland. Doctoraal verslag, Rijksherbarium, Leiden.Google Scholar
 591. Steenis, C.G.G.J. van, 1924. Botanisch verslag van het kamp te Bakkum, (N.H.). Amoeba 1924, p. 13–18.Google Scholar
 592. Steenis, C.G.G.J. van, 1925. Een nieuwe vindplaats van Helianthemum guttatum Mill, in ons land. Ned. Kruidk. Arch. 1924, p. 138–147.Google Scholar
 593. Steenis, C.G.G.J. van, 1927. De flora van het Soesterveen. Ned. Kruidk. Arch. 1926, p. 285–316.Google Scholar
 594. Steenis, C.G.G.J. van, 1971. De zoetwatergetijde-dotter van de Biesbosch en de Oude Maas: Caltha palustris L. var. araneosa, var. nov. Gorteria 5, p. 213–219.Google Scholar
 595. Sterk, AA, 1976a. Jaarlijkse registratie van aantallen individuen van zeer zeldzame Nederlandse plantesoorten en de populatiedynamica. Gorteria 8, p. 1–11.Google Scholar
 596. Sterk, AA, 1976b. Anacamptis pyramidalis bij Wijk aan Zee. Gorteria 8, p. 81–85.Google Scholar
 597. Straeten, M. ver, 1916. Hoe weer Spiranthes aestivalis werd ontdekt. De Levende Natuur 20, p. 427–430.Google Scholar
 598. Strijbosch, H., 1976. Een vergelijkend syntaxonomische en synoecologische Studie in de Overasseltse en Hatertse vennen bij Nijmegen. Thesis. Nijmegen.Google Scholar
 599. Suringar, W.F.R., 1860. In: C.A.J.A.Oudemans, Verslag van de veertiende jaarlijksche vergadering der Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (5), p. 81–91.Google Scholar
 600. Suringar, W.F.R., 1861. In: Anon., Verslag van de vijftiende jaarlijksche vergadering der Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, Ned. Kruidk. Arch. I (5), p. 239–242.Google Scholar
 601. Suringar, W.F.R., 1891. In: Th.A.J. Abeleven, Verslag van de vijftigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, Ned. Kruidk. Arch. II (5), p. 637–640.Google Scholar
 602. Suringar, W.F.R., 1892. In: Th.A.J. Abeleven, Verslag van de twee en vijftigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, Ned. Kruidk. Arch, II (6), p. 70–84.Google Scholar
 603. Sykora, K.V., 1978. De achteruitgang van de Schellingerzegge (Carex hartmanii). De Levende Natuur 81, p. 92–95.Google Scholar
 604. Sykora, K.V., & V. Westhoff, 1977. Een nieuwe vindplaats van Campanula latifolia L; een inheemse soort? Gorteria 8, p. 187–193.Google Scholar
 605. Taylor, P., 1972. Utricularia L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb. Flora Europaea 3, p. 296–297. Cambridge.Google Scholar
 606. Tesch, P., 1914. Bodem en Plantengroei in Nederland. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1914, p. 125–132.Google Scholar
 607. Thellung, A, 1913/1919. Cruciferae. In: G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa 4 (1), p. 51–482. München.Google Scholar
 608. Thellung, A, 1926. Umbelliferae. In: G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa 5 (2), p. 926–1537. München.Google Scholar
 609. Thellung, A.-F. Markgraf, 1959/1963. Cruciferae. In: G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa 4 (1), 2e Aufl., p. 73–514. München.Google Scholar
 610. Thijsse, Jac. P., 1906. De bokken-orchis. De Levende Natuur 11, p. 101–104.Google Scholar
 611. Thijsse, Jac. P., 1930. Alweer een belangrijke vondst in Drente. De Levende Natuur 35, p. 107.Google Scholar
 612. Tombe, F.A. des, 1911. Verslag der van 17 tot 21 Juli gehouden excursie in de omstreken van Tilburg en der daaraan verbonden vergadering. Ned. Kruidk. Arch. 1911, p. 44–62.Google Scholar
 613. Tombe, F.A. des, 1912. Verzeichnis der neuen und bemerkenswerthen Gefässpflanzen welche in den Niederlanden 1901–1910 gefunden wurden (1). Meded. Rijksherb. 8.Google Scholar
 614. Tutin, T.G., 1964. Ranunculus L., subgen. Ranunculus. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb, Flora Europaea 1, p. 223–237. Cambridge.Google Scholar
 615. Uittien, H., 1932. Eenige plantengeografische opmerkingen over de Veluwe. Ned. Kruidk. Arch. 42, p. 278–288.Google Scholar
 616. Valckenier Suringar, J., 1927. De botanicus Jakob Friedrich Ehrhart en zijn bezoek aan ons land in 1782. Ned. Kruidk. Arch. 1926, p. 117–149.Google Scholar
 617. Veen, W. de, 1974. Bijzondere plantenvondsten. Natuurh. Maandbl. 63, p. 155.Google Scholar
 618. Veenman‘s Agrarische Winkler Prins, 1957. Meekrap. Wageningen/ Amsterdam/Brussel.Google Scholar
 619. Veer, J. van der, 1956. Biesvarens in Nederland. De Levende Natuur 59, p. 221–225.Google Scholar
 620. Verheij, C.J., 1961. Vegetatie en fauna van de Sliedrechtse Biesbosch. De Levende Natuur 64, p. 138–144.Google Scholar
 621. Vermeulen, P., 1958. Orchidaceae. Flora Neerlandica 1 (5). Amsterdam.Google Scholar
 622. Visser, G., 1976. Wie het grote eert, is het kleine weerd, ofwel waarom Terschelling nog is wat het was. Natura 73, p. 85–96.Google Scholar
 623. Visser, A. de, 1959. De levenscyclus van Catapodium marinum (L.) Hubbard. Acta Bot. Neerl. 8, p. 40–42.Google Scholar
 624. Visser, A. de, 1968. Over Petroselinum segetum (L.) Koch. Gorteria 4, p. 130–133.Google Scholar
 625. Vonk, D.H., 1979. Biosystematic studies of the Carex flava complex I. Flowering. Acta Bot. Neerl. 28, p. 1–20.Google Scholar
 626. Voo, E.E. van der, 1967. De gevolgen van de wateronttrekking voor de flora van de ‘Groote Meer’ onder Ossendrecht. Gorteria 3, p. 126–130.Google Scholar
 627. Vorstius, A., 1633. Index Plantarum Indigenarum, quae… prope Lugdunum in Batavis nascuntur. In: A. Spigelius, Isagoges in rem herbarium Libri duo, p. 263–272. Leiden.Google Scholar
 628. Vorstius, A., 1636. Index Plantarum Indigenarum, quae… prope Lugdunum in Batavis nascuntur. In: Catalogus Plantarum Horti Academici Lugduno-Batavi (ed. 2), p. 54–66. Leiden.Google Scholar
 629. Vries, V. de, 1943. Helianthemum guttatum op Vlieland. De Levende Natuur 48, p. 65–66.Google Scholar
 630. Vuyck, L., 1895. Revisie van het geslacht Potamogeton. Ned. Kruidk. Arch. II (6), p. 629–698.Google Scholar
 631. Vuyck, L., 1898. De Plantengroei der Duinen. Thesis. Leiden.Google Scholar
 632. Vuyck, L., 1901. Prodromus Florae Batavae, ed. 2,1 (1). Nijmegen.Google Scholar
 633. Vuyck, L., 1902a. Prodromus Florae Batavae, ed. 2,1 (2). Nijmegen.Google Scholar
 634. Vuyck, L., 1902b. In: Th.H.A.J. Abeleven, Verslag van de twee en zeventigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, Ned. Kruidk. Arch. III (2), p. 570–604.Google Scholar
 635. Vuyck, L., 1903. In: J.W.C. Goethart, Verslag van de vijf en zeventigste vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, Ned. Kruidk. Arch, III (2), p. 955–1007.Google Scholar
 636. Vuyck, L., 1904. Prodromus Florae Batavae, ed. 2, 1 (3). Nijmegen.Google Scholar
 637. Vuyck, L.,1916. Prodromus Florae Batavae, ed. 2, 1 (4). Groningen.Google Scholar
 638. Walraven, A., 1856. Waarnemingen omtrent enige kritische inlandsche planten. Ned. Kruidk. Arch. I (4), p. 151–160.Google Scholar
 639. Walraven, A., 1858. Overzigt van de Flora van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. In: Anon., Verslag van de twaalfde jaarlijksche vergadering der Vereeniging voor de flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen. Ned. Kruidk. Arch. I (4), p. 252–312.Google Scholar
 640. Walraven, A., 1878. Lijst van openbare en bedektbloeiende vaatplanten in Zeeland. Ned. Kruidk. Arch. II (3), p. 108–141.Google Scholar
 641. Walraven, A., & D. Lako, 1892. Tweede lijst van openbaar- en bedektbloeiende vaatplanten in Zeeland. Ned. Kruidk. Arch. II (6), p. 101–135.Google Scholar
 642. Walrecht, B.J.J.R., 1963. Groeiplaatsen van de Herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis). De Levende Natuur 66, p. 95.Google Scholar
 643. Walter, H. — H. Straka, 1970. Arealkunde. Einführung in die Phytologie 3 (2). Stuttgart.Google Scholar
 644. Walters, S.M. & DA Webb, 1972. Veronica L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, NA Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 3, p. 242–251. Cambridge.Google Scholar
 645. Wartena, J.G.R., 1962. De Herfstschroeforchis. De Levende natuur 65, p. 253–256.Google Scholar
 646. Webb, D.A., 1964a. Crassula L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb, Flora Europaea 1, p. 351. Cambridge.Google Scholar
 647. Webb, D.A., 1964b. Sedum L In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.H. Valentine, S.M. Walters & DA Webb, Flora Europaea 1, p. 356–363. Cambridge.Google Scholar
 648. Webb, D.A., 1968. Parthenocissus Planchon. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb, Flora Europaea 2, p. 246–247. Cambridge.Google Scholar
 649. Webb, D.A., & G. Halliday, 1973. The distribution, habitat and status of Hypericum canadense L. in Ireland. Watsonia 9, p. 333–344.Google Scholar
 650. Weberling, F., 1966. Caprifoliaceae. In: G. Hegi — G. Wagenitz, Illustrierte Flora von Mittel-Europa 6 (2), 2 Aufl., p. 3–87. München.Google Scholar
 651. Weeda, E.J., 1974. De kranssalomonszegel bij Enschede. Natuur en Museum 18 (4), p 10.Google Scholar
 652. Weeda, E.J., 1975. Over het uitzetten van planten. Natuur en Museum 19 (4), p. 2.Google Scholar
 653. Weeda, E.J., 1977. Over het voorkomen van de Alpenrus. Gorteria 8, p. 119–124.Google Scholar
 654. Weeda, E.J., 1979. Veronica praecox All. en V. verna L. in Nederland. Gorteria 9, p. 312–321.Google Scholar
 655. Weevers, Th., 1929. Relikte oder Pseudorelikte. Ned. Kruidk. Arch. 38, p. 130–148.Google Scholar
 656. Weevers, Th., & J.G. Sloff, 1935. Het Wahlenbergia-reservaat van de Nederlandsche Botanische Vereeniging. Ned. Kruidk. Arch. 45, p. 203–206.Google Scholar
 657. Westhoff, V., 1935. Nieuws uit Kotten. Amoeba 14, p. 142.Google Scholar
 658. Westhoff, V., 1947. De flora der eilanden taxonomisch, chorologisch en autoecologisch beschouwd. Thesis. Utrecht.Google Scholar
 659. Westhoff, V., 1951. De Boschplaat op Terschelling, Nederlands grootste Staatsnatuurreservaat. Natuur en Landschap 5, p. 15–32.Google Scholar
 660. Westhoff, V.,1953. Enkele gegevens over verbreiding en standplaats van het Trosglidkruid (Scutellaria columnae All.). De Wandelaar in Weer en Wind 21, april 1953.Google Scholar
 661. Westhoff, V.,1958. Verspreidingsoecologisch onderzoek van zeldzame planten. De Levende Natuur 61, p. 193–202.Google Scholar
 662. Westhoff, V., 1962. Het Tonckensbos bij Norg. De Levende Natuur 65, p. 229–236.Google Scholar
 663. Westhoff, V., 1963. Achteruitgang van Catapodium marinum op Goeree na de strenge winter van 1962–1963. De Levende Natuur 66, p. 216.Google Scholar
 664. Westhoff, V., 1971. Enkele gegevens over de standplaats van Hypericum canadense L. Gorteria 5, p. 239–248.Google Scholar
 665. Westhoff, V., P.A. Barker, C.G. van Leeuwen & E.E. van der Voo, 1970. Wilde Planten 1. Amsterdam.Google Scholar
 666. Westhoff, V., P.A. Barker, C.G. van Leeuwen & E.E. van der Voo, 1971. Wilde Planten 2. Amsterdam.Google Scholar
 667. Westhoff, V., P.A. Barker, C.G. van Leeuwen & E.E. van der Voo, & I.S. Zonneveld, 1973. Wilde Planten 3. Amsterdam.Google Scholar
 668. Westhoff, V., & A.J. den Held, 1969. Plantengemeenschappen in Nederland. Zutphen.Google Scholar
 669. Westhoff, V., & P. Ketner, 1967. Milieu en vegetatie van Carex hartmanii Caj. op Terschelling, in het kader van een oecologische vergelijking tussen deze soort en Carex buxbaumii Wahlenb. Gorteria 3, p. 119–126.Google Scholar
 670. Westhoff, V., & C.G. van Leeuwen, 1957. Equisetum trachyodon A. Br. gevonden bij Asperen. Corr.bl. Rijksherb. 6, p. 72–74.Google Scholar
 671. Westhoff, V., & C.G. van Leeuwen, 1960. Is het Waterlepeltje (Ludwigia palustris) een oorspronkelijk inheemse soort? De Levende Natuur 63, p. 8–16.Google Scholar
 672. Westhoff, V., C.G. van Leeuwen, & M.J. Adriani (m.m.v. E.E. van der Voo), 1962. Enkele aspecten van vegetatie en bodem der duinen van Goeree, in het bijzonder de contactgordels tussen zout en zoet milieu. Jaarb. 1961 Wetensch. Gen. Goeree en Overflakkee 16, p. 46–92.Google Scholar
 673. Westhoff, V., & M.F. Mörzer Bruijns, 1956. De groeiplaats van Scirpus americanus Pers. op het Groene Strand bij West-Terschelling. Acta Bot. Neerl. 5, p. 344–354.Google Scholar
 674. Westhoff, V., & H. Passchier, 1958. Verspreiding en oecologie van Scheuchzeria palustris in Nederland, in het bijzonder in het Besthmerven bij Ommen. De Levende Natuur 61, p. 59–67.Google Scholar
 675. Wever, A. de, Manuscript-aantekeningen betreffende de flora van Zuid-Limburg. Natuurhistorisch Museum, Maastricht.Google Scholar
 676. Wever, A. de, 1912. Lijst der wildgroeiende planten in Z.-Limburg II. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1912, p. 123–160.Google Scholar
 677. Wever, A. de 1913a. Orchideeen. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 2 (5).Google Scholar
 678. Wever, A. de, 1913b. Lijst van wildgroeiende en eenige gekweekte planten in Z.-Limburg III. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1913, p. 43–115.Google Scholar
 679. Wever, A. de, 1914a. Vergiftige planten (V-VII). Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 3 (2).Google Scholar
 680. Wever, A. de, 1914b. Lijst van wildgroeiende en eenige gekweekte planten in Z-Limburg IV. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1914, p. 99–103.Google Scholar
 681. Wever, A. de, 1915a. Een merkwaardige vondst. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 4 (6).Google Scholar
 682. Wever, A. de, 1915b. Franjegentiaan. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 4 (10).Google Scholar
 683. Wever, A. de, 1915c. Lijst van wildgroeiende en eenige gekweekte planten in Z.-Limburg V. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1915, p. 5–92.Google Scholar
 684. Wever, A. de, 1916a. Epilobium lanceolatum S. et M. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 5 (11/12).Google Scholar
 685. Wever, A. de, 1916b. Lijst van wildgroeiende en eenige gekweekte planten in Z.-Limburg VI. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. p. 5–96.Google Scholar
 686. Wever, A. de, 1917a. Verdwijnend Natuurschoon. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 6, p. 8–10.Google Scholar
 687. Wever, A. de, 1917b. Lijst van wildgroeiende en eenige gekweekte planten in Z.-Limburg VII. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1917, p. 3–52.Google Scholar
 688. Wever, A. de, 1918a. Plantenvondsten in 1918. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 7, p. 34–35.Google Scholar
 689. Wever, A. de, 1918b. Lijst van wildgroeiende en eenige gekweekte planten in Z.-Limburg VIII. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. p. 3–47.Google Scholar
 690. Wever, A. de, 1918c. Lijst van wildgroeiende en eenige gekweekte planten in Z.-Limburg IX. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1918, p. 49–91.Google Scholar
 691. Wever, A. de, 1919a. Limburgsche flora in 1919. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 8, p. 17–18.Google Scholar
 692. Wever, A. de, 1919b. Lijst van wildgroeiende en eenige gekweekte planten in Zuid-Limburg X. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1919, p. 3–34.Google Scholar
 693. Wever, A. de, 1923. Lijst van wildgroeiende en eenige gekweekte planten in Zuid-Limburg XI. Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1920–1923, p. 3–48.Google Scholar
 694. Wever, A. de, 1928a. Daphne mezereum L Natuurh. Maandbl. 17, p. 18.Google Scholar
 695. Wever, A. de, 1928b. Polygonatum verticillatum All. Natuurh. Maandbl. 17, p. 19.Google Scholar
 696. Wever, A. de, 1928c Floristisch belangrijke plek in Noord-Limburg. Natuurh. Maandbl. 17, p. 97–98.Google Scholar
 697. Wever, A. de, 1930. Aconitum vulparia Rchb. Natuurh. Maandbl. 19, p. 65.Google Scholar
 698. Wever, A. de, 1932a. De Zuid-Limburgse Flora. Winst en Verlies over 1922–1932. Natuurh. Maandbl. 21, p. 58–60.Google Scholar
 699. Wever, A. de, 1932b. De Zuid-Limburgse flora. Winst en verlies over 1922–1932 (tweede gedeelte). Natuurh. Maandbl. 21, p. 68–69.Google Scholar
 700. Wever, A. de, 1932c. De Zuid-Limburgse flora. Winst en Verlies over 1922–1932 (slot). Natuurh. Maandbl. 21, p. 76–77.Google Scholar
 701. Wever, A. de, 1934. Helleborus viridis L Natuurh. Maandbl. 23, p. 99–101.Google Scholar
 702. Wever, A. de, 1935a. Adventiefplanten. Natuurh. Maandbl. 24, p. 80.Google Scholar
 703. Wever, A. de, 1935b. Teucrium scordium L Natuurh. Maandbl. 24, p. 133–134.Google Scholar
 704. Wever, A. de, 1937. Barbarea verna (Mill.) Asch. Natuurh. Maandbl. 26, p. 146.Google Scholar
 705. Wever, A. de, 1938. Planten van den StPietersberg. In: D.C. van Schaik, De Sint Pietersberg, p. 187–257. Maastricht.Google Scholar
 706. Wever, A. de, 1942. De Natuur in! Natuurh. Maandbl. 31, p. 45–51.Google Scholar
 707. Wever, A. de, 1943a. Mei in’t Krijtland I. Natuurh. Maandbl. 32, p. 36–40.Google Scholar
 708. Wever, A. de,1943b. Naar de Maasstreek m. Natuurh. Maandbl. 32, p. 76–78.Google Scholar
 709. Wever, A. de, & J. Cremers, 1914. De St.Pietersberg. Maandbl. Natuurh. Gen. Limb. 3 (4).Google Scholar
 710. Weijer, J., 1949. Listera cordata in Nederland teruggevonden. De Levende Natuur 52, p. 200.Google Scholar
 711. Wilde, W.J.J.O. de, 1976. Enkele opmerkingen over de verarming van de duinflora bij Wijk aan Zee. Gorteria 8, p. 49–51.Google Scholar
 712. Wilde-Duyfjes, B.E.E. de, 1964. Festuca ovina L., s.l. en Festuca rubra L., s.l. in Nederland Gorteria 2, p. 40–48.Google Scholar
 713. Wildervanck, B., 1916. Poleimunt. De Levende Natuur 20, p. 376.Google Scholar
 714. Willems, J.H., 1967. Verspreiding en voorkomen van Erica cinerea L. in het oostelijk deel van de Belgische Kempen. Stencil, Inst. Syst. Plantk. Utrecht.Google Scholar
 715. Willems, J.H., 1973. Botanische aspecten van het Leudal en omgeving. In: T. Lemaire, Het Leudal, p. 55–77. Studiegroep Leudal e.o., Haelen.Google Scholar
 716. Willems, J.H., 1978. Populatiebiologisch onderzoek aan Orchis mascula (L.) L op enkele groeiplaatsen in Zuid-Limburg. Gorteria 9, p. 71–80.Google Scholar
 717. Willems, J.H., & F.G. Blanckenborg, 1975. Kalkgraslandvegetaties van de St.Pietersberg ten zuiden van Maastricht. Publ. Natuurh. Gen. Limb. XXV (1).Google Scholar
 718. Willems, J.H., & AM.M. van Haperen, 1974. Een recente vondst van Orchis simia Lamk. in Zuid-Limburg. Gorteria 7, p. 6–13.Google Scholar
 719. Witt Hamer, H.M. de, 1876. Supplement op de lijst der planten die in de Nederlandsche duinstreken gevonden zijn. Ned. Kruidk. Arch. II (2), p. 118–125.Google Scholar
 720. Wijnands, D.O., 1972. Orobanche hederae Duby op Fatsia japonica (Thunb.) Dcne. & Planch, en Silaum silaus (L.) Schinz & Thellung. Gorteria 6, p. 108.Google Scholar
 721. Wijngen, J. van, 1900. Wit Groot-Hoefblad. De Levende Natuur 5, p. 91.Google Scholar
 722. Ijzendoorn, A.L.J. van, 1979. Bijzondere plantenvondsten in 1978. Natura 76, p. 69–71.Google Scholar
 723. Zimmermann, F. 1907. Die Adventiv- und Ruderalflora von Mannheim, Ludwigshafen und der Pfalz nebst den selteneren einheimischen Blütenpflanzen und den Gefässkryptogamen. Mannheim.Google Scholar
 724. Zonderwijk, P., 1958. Wilde ridderspoor. De Levende Natuur 61, p. 288.Google Scholar
 725. Zonneveld, I.S., 1960. De Brabantse Biesbosch. Thesis. Wageningen.Google Scholar
 726. Zwart, H.J., 1950. De vegetatie van de brongebieden in de Lutte. Ned. Kruidk. Arch. 57, p. 82–83.Google Scholar
 727. Zijlstra, G., 1972a. Enkele opmerkingen over de Bitterling (Blackstonia perfoliata). De Levende Natuur 75, p. 223–230.Google Scholar
 728. Zijlstra, G., 1972b. Bemerkungen zur Systematik und Ökologie von Blackstonia perfoliata und B. acuminata (Gentianaceae). Acta Bot. Neerl. 21. p. 587–597.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 1980

Authors and Affiliations

 • J. Mennema
 • A. J. Quené-Boterenbrood
 • C. L. Plate

There are no affiliations available

Personalised recommendations