Advertisement

Samenvatting

  • Ph F. J. Hoyng
Part of the Monographs in Ophthalmology 2 book series (MIOP, volume 2)

Zusammenfassung

Het doel van deze studie is de werkzaamheid en de toepassing van oogdruppels, die guanethidine en adrenaline bevatten, te onderzoeken. Het onderzoek strekt zieh uit over een periode van 4 jaar en 68 patiënten met hetzij open hoek glaucoom hetzij oculaire hypertensie namen deel aan de studie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Dr. W. Junk by Publishers, The Hague, The Nertherlands 1981

Authors and Affiliations

  • Ph F. J. Hoyng

There are no affiliations available

Personalised recommendations