A study of the periphyton of Lake Saimaa, polluted by waste waters of the pulp industry

A method for water pollution control analysis
 • I. Kettunen
Conference paper
Part of the Developments in Hydrobiology book series (DIHY, volume 17)

Abstract

Abstract The effects of effluents of the pulp and paper industry on recipient waters have been studied in Finland since the 1930’s (Hagman 1936). The most important of the adverse effects of waste water has generally been held to be organic solids and their direct and indirect oxygen consumption.

Keywords

Biomass Clay Cellulose Chlorophyll Kaoline 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Eloranta, P., & Kunnas, S., 1976. A comparison of littoral periphyton in some lakes of Central Finland. Biol. Res. Rep. Univ. Jyväskylä 2: 34–50.Google Scholar
 2. Falck, P., 1969. Kalaston koostumus eräillä Vuoksen vesistön likaantuneilla ja puhtailla alueilla vuosina 1966–1967. Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen tiedonantoja 13: 1–40.Google Scholar
 3. Hagman, N., 1936. Vattenundersökning betr. Kymmenealv. Mimeographed report.Google Scholar
 4. Heinonen, P., 1972. Jätevesien vaikutus järvien rehevöittäjänä. Vesientutkumuslaitoksen julkaisuja 5: 1–87.Google Scholar
 5. Heinonen, P., 1973. Jätevesien kulkeutuminen talvella vastavirtaan. Limnologisymphosion 1970, 67–72.Google Scholar
 6. Heinonen, P., 1980. Quantity and composition of phytoplankton in Finnish inland waters. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 37: 1–91.Google Scholar
 7. Heinonen, P., 1981. Pohjakasvustotutkimukset ( Perifyton) rehevöitymisen arvioinnissa. Vesihallituksen tiedotuksia 212: 21–42.Google Scholar
 8. Koli, L., & Turkia, E., 1964. Über die Wassermollusken im Südteil des Saimaa-Sees in süd-Finnland. Ann. zool. fenn. 1: 81–88.Google Scholar
 9. Lehmusluoto, P., & Heinonen, P., 1970. Eräiden jätevesien vaikutus Saimaan perustuotantoon. Vesi 4: 1–8.Google Scholar

Copyright information

© Dr W. Junk Publishers, The Hague 1983

Authors and Affiliations

 • I. Kettunen
  • 1
 1. 1.KouvolaFinland

Personalised recommendations