Advertisement

The Netherlands: A No-Nonsense Approach to Civil Procedure Reform

 • C. H. (Remco) van RheeEmail author
 • Remme Verkerk
Chapter
Part of the Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice book series (IUSGENT, volume 31)

Abstract

In the Netherlands, significant changes to the procedural regulations and other policy reforms have thoroughly reshaped the legal system over the past decades. Much more attention than before is directed to gathering data and to conducting empirical research in order to assess some of these changes. The role of the judge regarding case management seems to be of greater significance today than in the early 1990s. Judges have the authority to control the progress of lawsuits. It is now common for judges to schedule oral hearings at an early point in time at which the judge will order the parties themselves to appear in court in order to discuss the case. In the Dutch legal system, some preliminary steps have also been taken to promote mediation.

Keywords

District Court Civil Procedure Civil Litigation Personal Appearance Dutch Court 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Ahsmann MJAM (2010) Bewijs: verschuiving van “bewijzen” naar “stellen’. In: Ahsmann MJAM et al (eds) Bewijs. Boom Juridische uitgevers, Den Haag, pp 13–27Google Scholar
 2. Asser WDH, Groen HA, Vranken JBM, (in co-operation with Tzankova IN) (2003) Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Den Haag, Boom Juridische uitgeversGoogle Scholar
 3. Asser WDH, Groen HA, Vranken JBM, (in co-operation with Tzankova IN) (2006) Uitgebalanceerd. Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Den Haag, Boom Juridische uitgeversGoogle Scholar
 4. Bellot PF (ed) (1877) Loi sur la procédure civile du canton de Genève avec l’exposé des motifs par feu P.F. Bellot, 4th edn. A. Cherbuliez et Cie/Sandoz et Fischbacher, Geneva/ParisGoogle Scholar
 5. Boone M et al (2007) Financieren en verantwoorden. Boom Juridische uitgevers, Den HaagGoogle Scholar
 6. De Bock RH (2011) Tussen waarheid en onzekerheid. Over het vaststellen van feiten in de civiele procedure. Deventer, KluwerGoogle Scholar
 7. Eshuis RJJ (1998) Een kwestie van tijd, Onderzoek en Beleid 171. WODC, Den HaagGoogle Scholar
 8. Eshuis RJJ (2007) Het recht in betere tijden, Onderzoek en Beleid 254. Boom Juridische uitgevers, MeppelGoogle Scholar
 9. Eshuis RJJ (2009) De daad bij het woord. Het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken, Research Memoranda 1. Raad voor de Rechtspraak, Den HaagGoogle Scholar
 10. Eshuis RJJ et al (2011) Rechtspleging civiel en bestuur 2010: ontwikkelingen en samenhangen. Boom Juridische uitgevers, Den HaagGoogle Scholar
 11. Felix AE (2006) Bekostiging, doelmatigheid, kwaliteit rechtspraak. Verslag symposium bekostiging Commissie Deetman. Available at: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/5_Bekostiging_doelmatigheid_kwaliteit_rechtspraak.pdf
 12. Groeneveld JP, Klijn A (2002) Nieuwe Burgerlijke Rechtsvordering. NIPO, AmsterdamGoogle Scholar
 13. Hartogh AFK, Cosman CA (1897) De wet van 7 juli 1896 (Staatsblad Nº 103) tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering, toegelicht door …. Gebroeders Belinfante, Den HaagGoogle Scholar
 14. Hugenholtz W, Heemskerk WH (2009) Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Proces-recht. Elsevier Juridisch, AmsterdamGoogle Scholar
 15. Jagtenberg R, de Roo R, Pel M, Combrink L. (2009) Customized conflict resolution: court-connected mediation in the Netherlands 1999–2009. Available at: www.rechtspraak.nl/English/publications
 16. Jongbloed AW (2005) The Netherlands 1838–2005. In: Van Rhee CH (ed) European traditions in civil procedure. Intersentia, Antwerp, pp 69–95Google Scholar
 17. Prisma (2002) Open voor publiek. Klantwaarderingsonderzoek in zes rechtbanken. Prisma, AmersfoortGoogle Scholar
 18. Prisma (2004) Een ogenblik geduld alstublieft … Analyse van klantwaarderingsonderzoeken bij de gerechten, 2001–2004. Prisma, AmersfoortGoogle Scholar
 19. Prisma (2006) De zaken op orde. Klantwaarderingsonderzoek in tien rechtbanken. Prisma, AmersfoortGoogle Scholar
 20. Rutten-van Deurzen WMCJ (2010) Kwaliteit van rechtspleging. Wolf Legal Publishers, NijmegenGoogle Scholar
 21. Thoe Schwartzenberg HWB (2011) Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk. Maklu, ApeldoornGoogle Scholar
 22. Tromp JWM et al (eds) (2006) Concentratie en specialisatie van rechtspraak: noodzaak of overbodig? Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 23. Van der Linden J (2008) Zitten, luisteren en schikken, Research Memoranda 5(4). Raad voor de Rechtspraak, Den HaagGoogle Scholar
 24. Van der Linden J (2010) De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 25. Van der Torre A et al (2007) Rechtspraak: productiviteit in perspectief. SCP/Raad voor de Rechtspraak, Den HaagGoogle Scholar
 26. Van Erp JG (2006) Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000–2005, WODC Cahier 2006–10. WODC, Den HaagGoogle Scholar
 27. Van Erp JG et al (2007) Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005, WODC Cahier 2007–8. WODC, Den HaagGoogle Scholar
 28. Van Hooijdonk M, Eijsvoogel P (2009) Litigation in the Netherlands. Wolters Kluwer, The HagueGoogle Scholar
 29. Van Mierlo AIM, Bart FM (2002) Parlementaire Geschiedenis Herziening van het Burgerlijk Procesrecht voor Burgerlijke Zaken, in het bijzonder de Wijze van Procederen in Eerste Aanleg. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 30. Van Nispen CJJC (1993) De terloopse hercodificatie van ons burgerlijk procesrecht. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 31. Van Rhee CH (2005) Introduction. In: Van Rhee CH (ed) European traditions in civil procedure. Intersentia, Antwerp/Oxford, pp 3–23Google Scholar
 32. Van Rhee CH (2011) An unsuccessful attempt to modernise civil procedure in the Netherlands in the early twentieth century. In: Aurea Praxis, Aurea Theoria, FS T. Ereciński. LexisNexis, Warsaw, pp 2031–2051Google Scholar
 33. Verkerk RR (2005) Powers of the judge: the Netherlands. In: Van Rhee CH (ed) European traditions in civil procedure. Intersentia, Antwerp/Oxford, pp 281–290Google Scholar
 34. Verkerk RR (2010) Fact-finding in civil litigation. Intersentia, AntwerpGoogle Scholar
 35. Von Schmidt auf Altenstadt PJM (2010) Heffing aan de poort. In: Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, pp 73–76Google Scholar
 36. Weimar AM (2008) Rechters, Raadsheren en prestatiegerichte bekostiging. In: Trema, pp 384–389Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Maastricht UniversityMaastrichtNetherlands
 2. 2.Houthoff BurumaRotterdamNetherlands

Personalised recommendations