Advertisement

The Dutch Approach

Public Participation and the Role of NGOs and Local Authorities in the Protection, Management and Development of Cultural Landscapes in the Netherlands
 • Henk BaasEmail author
 • Bert Groenewoudt
 • Edwin Raap
Chapter
Part of the Landscape Series book series (LAEC, volume 13)

Abstract

The preservation of the cultural landscape of the Netherlands is a complex matter, partly because responsibilities are divided between several ministries and administrative levels. Guided by the motto ‘conservation through development’, the Belvedere Programme was launched in order to combine efforts and to Open image in new window develop and put into practice projects aiming at actively taking into account historical values in the process of spatial planning. In accordance with the European Landscape Convention (ELC), the care of the cultural landscape has increasingly become the responsibility of local authorities. Consequently landscape protection is to an increasing degree dependent on arousing public support. In shaping local policy towards landscape, all parties involved are faced with the challenge of combining scientific knowledge with local demands and initiatives. To achieve this, Landscape Development Plans and research guided by the ‘landscape biography’ concept have proven to be an effective strategy. Especially on a local level, the long-term history of humans and landscape can be used to inspire future developments.

Keywords

Conservation through development Landscape Development Plans Landscape biography Landscape Manifesto 

References

 1. Abrahamse JE, Brinkkemper O, Spek T (2008) Integreren met de landschapsbiografie. Rooilijn 41(4):272–279Google Scholar
 2. Beek R (2009) Reliëf in tijd en Ruimte: Interdisciplinair onderzoek naar mens en landschap van Oost-Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen. Wageningen University Dissertations, 4733. Wageningen University and Research Centre, WageningenGoogle Scholar
 3. Baas HG, Herwaarden GJ (2001) Naar een Landschapsontwikkelingsplan: Een onderzoek naar de criteria ten behoeve van het Landschapsontwikkelingsplan. Landschapsbeheer Nederland, UtrechtGoogle Scholar
 4. Beek R, Keunen LJ (2006). A cultural biography of the covers and landscapes in the Salland and Achterhoek regions: the aims and methods of the Eastern Netherlands Project. In: van Heeringen RM, Lauwerier RCGM (eds), Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek – Proceedings of the National Service for Archaeological Heritage in the Netherlands, 46. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort, pp 355–375Google Scholar
 5. Civilscape (n.d.) http://www.civilscape.org. Accessed 12 May 2010
 6. Die Dülmener Wilpferde im Merfelder Bruch (n.d.) http://www.wildpferde.de. Accessed 12 May 2010
 7. Dirkx J (2009). Polderen slecht voor het landschap. Kennis-Online, 6(februari), 5. http://www.kennisonline.wur.nl. Accessed 12 May 2010
 8. Duineveld M (2006) Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan: Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories. Eburon, DelftGoogle Scholar
 9. ECOVAST (2006). Landscape identification: a guide to good practice. ECOVAST – European Council for the Village and Small Town. http://ecovast.org/papers/good_guid_e.pdf. Accessed 30 Nov 2009
 10. Egmond P, Vonk M (eds) (2007) Natuurbalans. Milieu en Natuurplanbureau, BilthovenGoogle Scholar
 11. Elerie H (2004) Instrumenten voor de regionale schaal: Een pleidooi voor toepassing van de landschapsbiografie en het dorpsomgevingsplan. In: Rodermond J (ed) Eén geschiedenis en ontwerp. Stimuleringsfonds voor Architectuur, The Hague, pp 32–40Google Scholar
 12. Elerie H, Spek T (2009) Van Jeruzalem tot Ezelakker: Veldnamen als levend erfgoed in het National Landschap Drentsche Aa. Matrijs, UtrechtGoogle Scholar
 13. Evaluatie Belvedere (2008) Op na(ar) 2009. Royal Haskoning, NijmegenGoogle Scholar
 14. Fairclough G (n.d.) Boundless horizons: Historic landscape characterisation. http://www.englishheritage.org.uk/upload/pdf/boudless_horizons.pdf?1273634891. Accessed 12 May 2010
 15. Groenewoudt BJ (2006) Sporen van oud groen: Bomen en bos in het historische cultuurlandschap van Zutphen-Looërenk. In: Brinkkemper O, Deeben J, van Doesburg J, Hallewas DP, Theunissen EM, Verlinde AD (eds) Vakken in vlakken: Archeologische kennis in lagen. Nederlandse Archeologische Rapporten, 32 Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort, pp 117–146Google Scholar
 16. Groenewoudt B, Haaster H, Beek R, Brinkkemper O (2007) Towards a reverse image: botanical research into the landscape history of the Eastern Netherlands (BC 1100–AD 1500). Landsc Hist 29:17–33CrossRefGoogle Scholar
 17. Groenewoudt BJ, Keunen LJ (2008) Berlewalde: Een verdwenen Achterhoekse wildernis. Vitruvius 2(5):10–17Google Scholar
 18. Hidding M, Kolen J, Spek T (2001) De biografie van het landschap: Ontwerp voor een inter- en multidisciplinaire benadering van de landschapsgeschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed. In: Bloemers JHF, During R, Elerie JNH, Groenendijk HA, Hidding M, Kolen J, Spek T, Wijnen M-H (eds) Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling: De conceptuele grondslagen. Van Gorcum, Assen, pp 7–110Google Scholar
 19. Janssen J, Pieterse N, Broek L (2007) Nationale Landschappen: Beleidsdilemma’s in de praktijk. Ruimtelijk Planbureau, Den HaagGoogle Scholar
 20. Knaap W, Valk A (eds) (2006) Multiple landscape: merging past and present. Selected papers from the fifth international workshop on sustainable land use planning, 7–9 June 2004. Wageningen University, Land Use Planning Group/ISOMUL, WageningenGoogle Scholar
 21. Koedoot M (2004) Het Neolithicum van nu: Over de alledaagse betekenis van archeologisch erfgoed in de polder De Gouw en de Groetpolder. Wageningen University, WageningenGoogle Scholar
 22. Kolen J (1993). The cultural biography of the landscape: a re-appraisal of history. Leiden (unpublished paper presented to the Theoretical Archaeology Group (TAG), Durham 1993)Google Scholar
 23. Kolen J (2005) De biografie van het landschap: Drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed. Vrije Universiteit, AmsterdamGoogle Scholar
 24. Kopytoff I (1986) The cultural biography of things: commodization as process. In: Appadurai A (ed) The social life of things. Cambridge University Press, Cambridge, pp 64–91Google Scholar
 25. LanceWad (n.d.) Mapping the landscape and cultural heritage in the Wadden sea region. http://www.waddensea-secretariat.org/lancewad/index.html. Accessed 12 May 2010
 26. Landschapsbeheer Nederland (2006) Landschapsmanifest. http://www.landschapsmanifest.nl. Accessed 12 May 2010
 27. Landschapsbeheer Utrecht (2000) Evaluatie functioneren gemeentelijke landschapsplannen, gemeentelijke landschapscoördinatoren en de samenwerking met Landschapsbeheer Utrecht. Landschapsbeheer Utrecht, UtrechtGoogle Scholar
 28. Ministeries van LNV & VROM (2008) Agenda Landschap, landschappelijk verantwoord ondernemen voor iedereen. Den Haag: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij and Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieuGoogle Scholar
 29. Ministeries van OCW, LNV, VROM & V&W (1999) Nota Belvedere: Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Den Haag: Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer & Verkeer en Waterstaat. http://www.belvedere.nu/download/nota.pdf. Accessed 12 May 2010
 30. Ministerie van VROM (2008) Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). Den Haag: Ministerie van VROM. http://www.vrom.nl/Docs/ruimte/200807_IntegraletekstWro.pdf. Accessed 17 May 2010
 31. Ministeries van VROM, LNV, V&W & EZ (2005) Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling. Den Haag: Ministeries van VROM, LNV, VenW & EZ. http://www2.minvrom.nl/notaruimte/. Accessed 12 May 2010
 32. Nationale Landschappen (n.d.) Bekijk Nederland opnieuw. http://www.nationalelandschappen.nl. Accessed 28 Sept 2009
 33. Overbeek G, Vader J (2008) Genieten van landschap en ervoor zorgen. Landbouw Economisch Instituut, LEI, WageningenGoogle Scholar
 34. Renes J (2008) Nationale Landschappen: Bruikbaar concept voor het beheer van cultuurlandschappen?. Geografie 17(3):6–10Google Scholar
 35. Roo G, Schwartz M, Beukema G (2001) Omgevingsplanning, een innovatief proces: Over integratie, participatie, omgevingsplannen en de gebiedsgerichte aanpak. SDU, Den HaagGoogle Scholar
 36. Rooijakkers G (1999) Mythisch landschap: Varhalen en rituelen als culturele biografie van een regio. In: Kolen JT, Lemaire T (eds) Landschap in meervoud: Perspectieven op het Nederlandse Landschap in de 20ste/21ste eeuw. Van Arkel, Utrecht, pp 2–24Google Scholar
 37. Roymans N (1995) The cultural biography of urnfields and the long-term history of a mythical landscape. Archaeol Dialog 2:2–24CrossRefGoogle Scholar
 38. Sager T (1994) Communicative planning theory. Avebury, AldershotGoogle Scholar
 39. Swanwick C (2002). Landscape character assessment: guidance for England and Scotland. Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, Edinburgh. http://www.landscapecharacter.org.uk/lca/guidance. Accessed 23 Mar 2010
 40. Verhoeven G (2000) Het landschapsbeleidsplan: Van beleid naar uitvoering. Openbaar bestuur 6:33–36Google Scholar
 41. Vos R, Braaksma P, Marrewijk D (eds) (2007) Baas in eigen dorp: Over local ownership als instrument voor ontwikkeling, beheer en behoud van de leefomgeving. http://www.lancewadplan.nl/index.php?id=1377. Accessed 12 May 2010
 42. Woestenburg M (2008) Instrument voor mensen met durf. Landwerk 4:5–9Google Scholar
 43. Ziel PY, Baarslag F (2008) Inventarisatie landschapsontwikkelingsplan gemeenten: Bronckhorst, Lochem, Zutphen, Rapport Royal Haskoning 9S2458.AO. Royal Haskoning, EnschedeGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2011

Authors and Affiliations

 1. 1.Cultural Heritage Agency, Ministry of Education, Culture and ScienceAmersfoortThe Netherlands
 2. 2.Landschapsbeheer Nederland, NGOUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations