Advertisement

Schildklieraandoeningen

April 2020
Chapter
 • 103 Downloads

Samenvatting

Aandoeningen van de schildklier zijn niet zeldzaam en komen op alle leeftijden voor. De klachten bij schildklieraandoeningen zijn zeer divers en vaak aspecifiek en worden daarom niet altijd direct herkend. Vrijwel alle schildklieraandoeningen zijn goed te behandelen. Jodium is een belangrijke bouwsteen voor de schildklierhormonen thyroxine (T4) en tri-jodothyronine (T3). In de laatste jaren is meer bekend geworden over het belang van selenium voor bepaalde schildklieraandoeningen, met name de ziekte van Graves en de daarbij behorende oogverschijnselen. Soja zou de opname van schildklierhormoon kunnen remmen, maar speelt in de praktijk geen grote rol. De rol van de diëtist bij schildklieraandoeningen is beperkt tot eventuele bemoeienis met het jodiumbeperkt dieet bij schildkliercarcinoompatiënten.

Literatuur

 1. 1.
  Elte JWF, Eskes SA. Voeding en functiestoornissen van de schildklier. In: Het Voeding formularium. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010. pag. 293–306.Google Scholar
 2. 2.
  Elte JWF, Peeters RP. Mijn schildklier werkt niet goed. En nu? (Reeks Spreekuur Thuis). Koog aan de Zaan: Poiesz Uitgevers uitgevers bv; 2018.Google Scholar
 3. 3.
  Wiersinga WM, Krenning EP, redactie. Schildklierziekten. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 1998.Google Scholar

Geraadpleegde literatuur

 1. Arum SM, He X, Braverman LE. Excess iodine from an unexpected source. N Engl J Med. 2009;360:424–6.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bayliss RIS, Tunbridge WMG. Bewerkt door Elte JWF, Nieuwenhuijzen Kruseman AC. Schildklierziekten, de feiten. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2003.Google Scholar
 3. Braverman LE, Cooper DS, editors. Werner & Ingbar’s The Thyroid. A fundamental and clinical text. 10th ed. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2012.Google Scholar
 4. Pederson B, et al. Serum selenium is low in newly diagnosed Graves’ disease: a population-based study. Clin Endocrinol. 2013;79:584–90.Google Scholar
 5. Chaker L, Bianco AC, Jonklaas J, Peeters RP. Hypothyroidism. Lancet. 2017;390(10101):1550–62.CrossRefGoogle Scholar
 6. De Leo S, Lee SY, Braverman LE. Hyperthyroidism. Lancet. 2016;388(10047):906–18.CrossRefGoogle Scholar
 7. Dillingham BL, McVeigh BL, Lampe JW, Duncan AM. Soy protein isolates of varied isoflavone content do not influence serum thyroid hormones in healthy young men. Thyroid. 2007;17:131–7.CrossRefGoogle Scholar
 8. Elte JWF, Van Aken MO. Endocrinologie. In: Elte JWF, Overbosch D, Gans ROB, Van Aken MO, redactie. Handboek en Compendium differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.Google Scholar
 9. Elte JWF. Schildklierstoornissen (pdf). Utrecht: www.fto.nl; 2013.
 10. Hermus ARMM, Dekkers OM, Berghout A, et al. NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen. Revisie 2012. www.internisten.nl.
 11. Jameson JL, editor. Harrison’s Endocrinology. The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2006.Google Scholar
 12. Korevaar TIM, Medici M, Visser TJ, Peeters RP. Thyroid disease in pregnancy: new insights in diagnosis and clinical management. Nat Rev Endocrinol. 2017;13(10):610–22.CrossRefGoogle Scholar
 13. Van Lieshout J, Felix-Schollaart B, Bolsius EJM, et al. NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening). Huisarts Wet. 2013;56:320–30.Google Scholar
 14. Links TP, et al. Richtlijn schildkliercarcinoom 2.0. www.oncoline.nl.
 15. Liu Y, Huang H, Zeng J, Sun C. Thyroid volume, goiter prevalence, and selenium levels in an iodine-sufficient area: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2013;13:1153.CrossRefGoogle Scholar
 16. Marcocci C, et al. Selenium and the course of mild Graves’ orbitopathy. N Engl J Med. 2011;364:1920–31.Google Scholar
 17. Messina M, Redmond G. Effects of soyprotein and soybean isoflavones on thyroid function in healthy adults and hypothyroid patients: a review of the relevant literature. Thyroid. 2006;16:249–58.CrossRefGoogle Scholar
 18. Peeters RP. Subclinical hypothyroidism. N Engl J Med. 2017;376(26):2556–65.CrossRefGoogle Scholar
 19. Teas J, Pino S, Critchley A, Braverman LE. Variability of iodine content in common commercially available edible seaweeds. Thyroid. 2004;14:836–41.CrossRefGoogle Scholar
 20. Wiersinga WM. Advances in treatment of active, moderate-to-severe Graves’ ophthalmopathy. Lancet Diabetes Endocrinology. 2017;5(2):134–42.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.RotterdamNederland

Personalised recommendations