Advertisement

Chylothorax en het MCT-dieet

April 2020
Chapter
 • 109 Downloads

Samenvatting

Bij de aandoening chylothorax lekt er lymfevloeistof tussen de beide longvliezen: chyluslekkage. Deze lymfevloeistof vervoert langeketenvetzuren door het lichaam. Wanneer deze langeketenvetzuren in de voeding worden vervangen door middellangeketenvetzuren, vermindert de productie van chylusvocht. Middellangeketenvetzuren worden namelijk – in tegenstelling tot langeketenvetzuren – niet via de lymfebaan vervoerd. Tijdens dit zogenoemde MCT-dieet gebruikt de patiënt, meestal tijdelijk, speciale MCT-vetten en -oliën. De diëtist speelt een belangrijke rol in de begeleiding van de patiënt met dit dieet.

Literatuur

 1. 1.
  Gregor RT. Management of chyle fistulization in association with neck dissection. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000;122(3):434–9.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Marts BC, Naunheim KS, Fiore AC, Pennington DG. Conservative versus surgical management of chylothorax. Am J Surg. 1992;164:532–4.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Vermeulen WB, Kröger R, Van Mourik JC, et al. Percutane embolisatie van de ductus thoracicus bij persisterende ernstige chyluslekkage. Ned Tijdschr KNO-heelk. 2004;10(3):177–9.Google Scholar
 4. 4.
  Mincher L, Evans J, Jenner MW, Varney VA. The successful treatment of chylous effusions in malignant disease with octreotide. Clin Oncol. 2005;17(2):118–21.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Souci-Fachman-Kraut Datenbank: https://www.sfk.online/, editie 2016.
 6. 6.
  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Richtlijn Niet-maligne pleuravocht. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications B.V., 2006.Google Scholar
 7. 7.
  Cope C. Diagnosis and treatment of postoperative chyle leakage via percutaneous transabdominal catheterization of the cisterna chyli: a preliminary study. J Vasc Interv Radiol. 1998;9(5):727–34.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Jensen GL, Mascioli EA, Meyer LP, et al. Dietary modification of chyle composition in chylothorax. Gastroenterol. 1989;97(3):761–5.Google Scholar
 9. 9.
  De Gier HH, Balm AJ, Bruning PF, et al. Systematic approach to the treatment of chylous leakage after neck dissection. Head Neck. 1996;18(4):347–51.Google Scholar
 10. 10.
  Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) van Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen. Landelijke richtlijn Chyluslekkage. Utrecht: Federatie Medisch Specialisten; 2005.Google Scholar
 11. 11.
  Landelijke werkgroep Hoofd-Halstumoren. Richtlijn hypofarynxcarcinoom. Utrecht: CBO; 2010.Google Scholar
 12. 12.
  Bonavina L, Saino G, Bona D, et al. Thoracoscopic management of chylothorax complicating esophagectomy. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2001;11(6):367–9.Google Scholar
 13. 13.
  Vogel J, Beijer S, Delsink, P, et al. Handboek Voeding bij kanker. 2e druk. Utrecht: De Tijdstroom; 2016.Google Scholar
 14. 14.
  Parrish CR, McCray S. When chyle leaks. Nutrition management options. Pract Gastroenterol. 2004;28(5):60–76. Google Scholar
 15. 15.
  Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO). Landelijke richtlijn Algemene voedings- en dieetbehandeling. Versie: 3.0. Oncoline, 2017.Google Scholar
 16. 16.
  Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen (KODAZ), Metabool Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen (MODAZ) in samenwerking met Nutricia. MCT-kookboek. Zoetermeer: Nutricia Nederland B.V., 2006. Te downloaden via: www.nutricia.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Antoni van LeeuwenhoekAmsterdamNederland

Personalised recommendations