Advertisement

Vitaminebehoefte en –inname

April 2020
Chapter
 • 110 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk komen eerst de voedingsnormen voor vitamines, de begrippen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) en adequate inname (AI), en de wijze waarop deze tot stand komen aan de orde. Wat de inname van afzonderlijke nutriënten vanuit de voeding betreft heeft zich de afgelopen decennia een belangrijke verandering in denken en beleidsontwikkeling voorgedaan, namelijk een verschuiving van richtlijnen, gebaseerd op voedingsstoffen, naar richtlijnen, gebaseerd op voedingsmiddelen en voedingspatronen. Naast vitamines die van nature in voedingsmiddelen voorkomen, kunnen ook voedingssupplementen en producten waaraan vitamines zijn toegevoegd bijdragen aan de behoefte. Er bestaan diverse supplementen die een of meerdere vitamines bevatten. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen voedingskundige en farmacologische toepassing van vitamines. In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal algemene aspecten van het analyseren van vitamines in bloed (of serum, plasma). Daarbij gaat het vooral om het nut van dergelijke bepalingen, hun mogelijkheden en beperkingen.

Literatuur

 1. 1.
  Gezondheidsraad. Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen. 2018. Available from: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/09/18/gezondheidsraad-herziet-voedingsnormen-voor-volwassenen.
 2. 2.
 3. 3.
  Witkamp RF, Van Norren K. Let thy food be thy medicine… when possible. Eur J Pharmacol. 2018;836:102–14.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Available from: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015.
 5. 5.
  Wardenaar F, Brinkmans N, Ceelen I, et al. Micronutrient intakes in 553 Dutch elite and sub-elite athletes: prevalence of low and high intakes in users and non-users of nutritional supplements. Nutrients. 2017;9(2):142.Google Scholar
 6. 6.
  Van Orten-Luiten ACB. Food-drug interactions in elderly. In: Raats MM, De Groot L, redactie. Food for the aging population. 2nd ed. Cambridge: Woodhead Publishing; 2016.Google Scholar
 7. 7.
  Gezondheidsraad. Naar een optimaal gebruik van foliumzuur. 2008 Available from: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/02/21/naar-een-optimaal-gebruik-van-foliumzuur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Afdeling Humane Voeding en GezondheidWageningen University and ResearchWageningenNederland

Personalised recommendations