Advertisement

Toekomstgerichte imaginaire rescripting om patronen te doorbreken

Chapter
  • 166 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe imaginaire rescripting kan worden gebruikt om toekomstgerichte beelden te genereren en te bewerken. Toekomstgerichte beelden lijken een rol te spelen bij diverse klachten en stoornissen. Het bewerken van toekomstgerichte beelden met imaginaire rescripting zou kunnen leiden tot betekenisvolle ervaringen, net zoals het bewerken van herinneringen uit het verleden dat kan. Toekomstgerichte imaginaire rescripting zou daarmee een effectieve manier kunnen zijn om cliënten zich te laten voorbereiden op toekomstige gebeurtenissen en hen alvast te laten oefenen met een gezonde manier van reageren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  1. 1.MaastrichtNederland

Personalised recommendations