Advertisement

Imaginaire rescripting aan het eind van de therapie – de cliënt herschrijft

Chapter
  • 151 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe cliënten kunnen leren om zelf de betekenisvolle beelden te herschrijven. De cliënten leren daarmee om als nu gezonde volwassene de beelden van de betekenisvolle herinneringen die geassocieerd zijn met angst, verdriet, boosheid et cetera te herschrijven. Het hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt besproken hoe je cliënte kan leren haar gezonde volwassene te visualiseren. In het tweede deel wordt beschreven hoe de cliënte kan leren de beelden tijdens de imaginaire rescripting zelf te herschrijven vanuit een gezond, volwassen perspectief. Aan het eind van het hoofdstuk heb je als therapeut een goede indruk van de werkwijze en beschik je over een theoretische basis die je, ondersteund door supervisie en/of intervisie, in staat stelt cliënten te begeleiden bij het zelf herschrijven van beelden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  1. 1.MaastrichtNederland

Personalised recommendations