Advertisement

Imaginaire rescripting – de therapeut herschrijft

Chapter
  • 164 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de rescripting, de fase in de oefening waarbij het veranderen van (het verloop van) de betekenisvolle beelden kan leiden tot nieuwe, betekenisvolle ervaringen. Aan het eind van dit hoofdstuk heb je als therapeut een goede indruk hoe je imaginaire beelden kunt herschrijven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  1. 1.MaastrichtNederland

Personalised recommendations