Advertisement

Diagnostische imaginatie

Chapter
  • 153 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe je de imaginatieoefening kunt gebruiken in de diagnostische fase van de therapie. Na een kort overzicht van de verschillende stappen in deze diagnostische imaginatie wordt iedere stap verder toegelicht met voorbeelden. Aan het eind van iedere toelichting zullen ook uitdagende, moeilijke situaties besproken worden die zich kunnen voordoen in de klinische praktijk. Aan het eind van dit hoofdstuk heb je voldoende basis om deze imaginatieoefening te gebruiken in de diagnostiekfase en heb je handvatten die je in staat stellen om te gaan met uitdagende situaties die zich in de klinische praktijk kunnen voordoen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  1. 1.MaastrichtNederland

Personalised recommendations