Advertisement

Dieetadviezen bij gebruik van MAO-remmers

Augustus 2019
 • J. A. Melissen-Leeuwen
 • J. C. Pruissen-Boskaljon
 • J. Wertwijn
Chapter
 • 109 Downloads

Samenvatting

Bij behandeling van therapieresistente depressie worden MAO-remmers voorgeschreven. MAO (monoamine-oxidase) is een enzym dat belangrijk is bij de afbraak van de neurotransmitters serotonine, norepinefrine en dopamine, die een belangrijke rol spelen bij stemmings- en angstregulatie. Door de werking van het enzym te blokkeren wordt de afbraak van deze neurotransmitters geremd. Verhoging van het neurotransmitterniveau lijkt belangrijk voor het antidepressieve en anxiolytische (angst- en onrustverminderend) effect. Het enzym MAO is eveneens betrokken bij de afbraak van tyramine. De MAO-remmers veroorzaken een verhoogd tyraminegehalte in het bloed. Daardoor kan de bloeddruk gevaarlijk stijgen. Tyramine komt in een aantal voedingsmiddelen voor, maar ontstaat ook door bacteriële omzetting van het aminozuur tyrosine. Het gebruik van MAO-remmers moet daarom altijd worden gecombineerd met een tyraminebeperkt dieet.

Literatuur

 1. Afdeling Diëtetiek Parnassia Groep. Dieetadviezen bij gebruik van een selectieve MAO-remmer. Den Haag: Parnassia Groep; 2018.Google Scholar
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Washington: American Psychiatric Association; 2013.CrossRefGoogle Scholar
 3. Artsenwijzer Diëtetiek. Psychofarmaca en voeding: gebruik niet-selectieve MAO-remmer bij depressie. Nederlandse Vereniging van Diëtisten. 2019.Google Scholar
 4. Asher GN, Corbett AH, Hawke RL. Common herbal dietary supplement-drug interactions. Am Fam Physician. 2017;96(2):101–7.PubMedGoogle Scholar
 5. Birkenhäger TK, Blom MBJ, Nolen WA, et al. Protocol gebruik van klassieke MAO-remmers bij depressie. Den Haag: PsyQ; 2009.Google Scholar
 6. Blom MBJ. Patiënteninformatie bij gebruik van een MAO-remmer (fenelzine (Nardil®) of tranylcypromine (Parnate®)). Den Haag: PsyQ; 2008.Google Scholar
 7. Farmacotherapeutisch Kompas. Depressie. Beschikbaar via: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/indicatieteksten/depressie. Geraadpleegd 18 februari 2019.
 8. Flockhart DA. Dietary restrictions and drug interactions with monoamine oxidase inhibitors: an update. J Clin Psychiatry. 2012;73:17–24.CrossRefGoogle Scholar
 9. Makoto N, Maruyama W, Shamoto-Nagai M. Type A monoamine oxidase and serotonin are coordinately involved in depressive disorders: from neurotransmitter imbalance to impaired neurogenesis. J Neural Transm. 2018;125(1):53–66.CrossRefGoogle Scholar
 10. Spreekuur Thuis. Manisch depressief en nu. Beschikbaar via: http://www.spreekuurthuis.nl/themas/manisch_depressief_en_nu/informatie/oorzaken/%C2%A0. Geraadpleegd 19 april 2019.
 11. Tipton KF. 90 years of monoamine oxidase: some progress and some confusion. J Neural Transm. 2018;125(11):1519–51.CrossRefGoogle Scholar
 12. Yi L, Zhao J, Guo J. Emotional roles of mono-aminergic neurotransmitters in major depressive disorder and anxiety disorders. Front Psychol. 2018;9:2201.  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02201.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • J. A. Melissen-Leeuwen
  • 1
 • J. C. Pruissen-Boskaljon
  • 1
 • J. Wertwijn
  • 1
 1. 1.Den HaagNederland

Personalised recommendations