Advertisement

Vriendschappen

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Positieve vriendschappen stimuleren de sociale ontwikkeling. Vriendschappen worden gekenmerkt door meerdere factoren, waarvan wederzijds vertrouwen de belangrijkste is. De aard van de vriendschappen verschilt naar leeftijd. Dat geldt ook voor de activiteiten die vrienden met elkaar ondernemen. Verder verschillen vriendschappen naar inhoud en intensiteit. Kinderen met vriendschappen ontwikkelen zich positiever. Zij hebben meer zelfvertrouwen, zijn evenwichtiger en hebben meer oog voor anderen. Kinderen die zijn opgegroeid in een gezin met een veilige basis (veilig zijn gehecht) sluiten gemakkelijker vriendschappen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations