Advertisement

Waarom kiezen kinderen voor elkaar?

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Relaties met andere kinderen zijn onmisbaar voor de sociale ontwikkeling. In de omgang met anderen leren kinderen hoe je je moet gedragen en wat je wel en niet moet doen om erbij te horen. Kinderen gaan niet met iedereen even graag om. Zij voelen zich aangetrokken tot bepaalde kinderen, trekken meer met hen op en worden vaak vrienden. Zich tot elkaar aangetrokken voelen, wordt verklaard vanuit drie verschillende theorieën: het afstemmingsmodel (zijn aan elkaar gelijk, ongelijk of vullen elkaar aan), het kenmerkenmodel (hebben dezelfde opvattingen, leefstijl of interesses) en het behoeftemodel (willen contact, waardering of zekerheid).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations