Advertisement

Biologische factoren

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

De sociale ontwikkeling is niet alleen afhankelijk van de omstandigheden. Kinderen hebben in aanleg meerdere disposities (neigingen tot een bepaald gedrag) meegekregen. Zo is de manier waarop kinderen reageren op nieuwe situaties verschillend. Kort na de geboorte is dat al te zien. De meeste kinderen zullen normaal op hun omgeving reageren. Dat wil zeggen: niet agressief en onbeheerst, maar ook niet geremd en teruggetrokken. Er zijn van nature agressieve en verlegen kinderen. Voor de sociale ontwikkeling is het van belang dat kinderen tijdens hun opvoeding steeds meer controle krijgen over hun gedrag en hun emoties. Dat wil zeggen: hun agressie en onbeheerstheid leren beteugelen, dan wel hun sociale angst en verlegenheid leren overwinnen. Het blijkt dat ook sturing vanuit het brein het gedrag beïnvloedt. Meerdere hersengebieden (prefrontale cortex) zijn daarbij betrokken, evenals hormonen en neurotransmitters (cortisol, serotonine, oxytocine).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations