Advertisement

De vrije tijd

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Lange tijd is onderschat dat de vrije tijd een belangrijk speelveld is voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Buiten het gezin en de school om leren kinderen spelenderwijs veel van elkaar. Daar leren ze vrienden maken, besluiten nemen, situaties inschatten, ruzies bijleggen, afspraken nakomen en samenwerken. De vrijetijdsbesteding is de laatste decennia wel veranderd. Met het toenemende verkeer en de komst van tv en andere media wordt er minder op straat gespeeld en blijven kinderen meer thuis. Met de opkomst van het internet wordt er nog meer tijd thuis doorgebracht om te gamen, muziek te downloaden, berichten te versturen of informatie te achterhalen. De vraag is: vormt het internet een bedreiging of een uitdaging? Voorlopig luidt de conclusie dat het internet zowel gevaren (gameverslaving, eenzaamheid) als meer mogelijkheden (meer relaties, informatie-uitwisseling) biedt, maar dat veel afhangt van de begeleiding door de ouders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations