Advertisement

Kinderen met prosociaal gedrag

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

De meeste kinderen gedragen zich sociaal. Zij passen zich aan, houden rekening met anderen en komen afspraken na. Er zijn echter ook prosociale kinderen. Deze kinderen gedragen zich niet alleen sociaal, maar geven ook blijk van altruïstisch gedrag. Zij helpen en troosten kinderen die verdrietig zijn, zich hebben bezeerd of huilen. Met het ouder worden krijgt het prosociale gedrag andere vormen, zoals begrip tonen geruststellen, meeleven en adviseren. Prosociale kinderen zijn empatisch. Zij zijn tolerant, geliefd bij anderen, slim en evenwichtig. Over het ontstaan van prosociaal gedrag bestaan meerdere theorieën. Zowel aanleg (helpen is evolutionair bepaald en zit in de genen) als opvoeding (helpen wordt geleerd) spelen mee.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations