Advertisement

Leidinggevende kinderen

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Ook in groepen met kinderen ontpoppen zich leiders. Deze kinderen beschikken over bepaalde kwaliteiten. Ze zijn vaak sociaal, slim, stabiel, coöperatief en actief. Niet alle leiders beschikken over dezelfde eigenschappen, maar ze zijn wel allemaal sociaal vaardig en vol zelfvertrouwen. Behalve individuele kwaliteiten is ook de samenstelling van een groep of klas sterk bepalend voor het type leiderschap. Zo zal in een sportgroep een andere leider opstaan dan in een huiswerkgroep of toneelgroep. Per klas kan het leiderstype verschillen. Leidinggevende kinderen leren van hun rol; die komt hun sociale ontwikkeling ten goede.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations