Advertisement

Eerlijkheid

  • Tim van Iersel
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Wanneer je aan iemand opzettelijk onwaarheden vertelt, ben je niet eerlijk. Eerlijkheid is echter iets anders dan openheid: als je iemand bepaalde feiten niet vertelt, wil dat nog niet zeggen dat je dan niet eerlijk bent. Dilemma’s bij dementie en eerlijkheid gaan over het wel of niet vertellen van de diagnose aan de persoon, het verborgen toedienen van medicijnen, het achterhouden van informatie, zoals het overlijden van een dierbare, en het meegaan in het verhaal van de persoon met dementie, al klopt daar soms feitelijk niets van. Bij dilemma’s rondom eerlijkheid dien je je steeds af te vragen: ben ik te vertrouwen? Ook al ben je dan niet altijd eerlijk tegenover de persoon met dementie, de waarde van vertrouwen is het criterium in je afweging om bepaalde dingen wel of niet te vertellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Tim van Iersel
    • 1
  1. 1.WoonZorgcentra HaaglandenDen HaagNederland

Personalised recommendations