Advertisement

Gemeenschap

  • Tim van Iersel
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Als mens wil je bij de gemeenschap horen en daarbij blijven horen. Mensen zijn sociale wezens. Voor mensen met dementie is gemeenschap een bron van zingeving. Gemeenschap betekent voor veel mensen met dementie ook de verbondenheid met het ‘hogere’, het ‘overstijgende’ (transcendente) of God. Het gedrag van de persoon met dementie kan voor schaamtevolle situaties zorgen, waardoor dilemma’s kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt wanneer de persoon met dementie onrust in de gemeenschap creëert, of juist zelf de rust van het alleen-zijn opzoekt. Andere dilemma’s ontstaan wanneer sociale robots menselijk contact overnemen: is dat wel gewenst? Betrokkenheid is het criterium. Dat betekent dat je de persoon zo veel mogelijk betrokken houdt bij de gemeenschap, al kun je hem soms wel afzonderen bij onrustig gedrag. Sociale robots kunnen een sociale gemeenschap nooit vervangen, wel aanvullen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Tim van Iersel
    • 1
  1. 1.WoonZorgcentra HaaglandenDen HaagNederland

Personalised recommendations