Advertisement

Intimiteit

  • Tim van Iersel
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Het begrip ‘intimiteit’ beslaat meer dan alleen seksualiteit; ook bijvoorbeeld aanraking of het vasthouden van elkaars hand valt eronder. Lichamelijke intimiteit is nodig voor onderlinge verbinding en een menswaardig bestaan. Schaamte staat soms het gesprek hierover in de weg. Intimiteit bij mensen met dementie zorgt voor dilemma’s wanneer er hiervoor onvoldoende privacy is. Ook kan de persoon met dementie intimiteit wensen, maar tegelijkertijd beschermd moeten worden. Tevens kan de persoon met dementie intimiteit zoeken met iemand anders dan zijn partner. Voor zorgverleners ontstaan dilemma’s wanneer je je eigen grenzen hierin moet bewaken. Intimiteit heeft altijd met anderen te maken. Daarom kun je bij deze dilemma’s niet zomaar de autonomie van de persoon met dementie volgen. Zijn identiteit zit niet alleen in hemzelf, maar ook in zijn verbondenheid met anderen, vooral met hen die zeer nabij staan, zoals een partner.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Tim van Iersel
    • 1
  1. 1.WoonZorgcentra HaaglandenDen HaagNederland

Personalised recommendations