Advertisement

Respect voor de levensbeschouwing

  • Tim van Iersel
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Ieder mens heeft een levensbeschouwing; het gaat daarbij om de persoonlijke inzichten in het leven en de idealen van ‘goed-mens-zijn’. Bij de confrontatie met ziekte komt de levensbeschouwing prominenter naar voren en kan die ook veranderen. Er is een steeds grotere diversiteit aan levensbeschouwingen in Nederland, wat voor dilemma’s kan zorgen. Dementie wordt bijvoorbeeld in sommige levensbeschouwingen niet als medische aandoening gezien. Ook wordt het verhuizen naar een verpleeghuis soms lang uitgesteld, of worden medische behandelingen juist eindeloos toegepast. Welke richting je ook met elkaar bepaalt, je mag daarmee nooit fysieke schade toebrengen aan de persoon met dementie. Die waarde weegt zwaarder dan het respect voor de levensbeschouwing.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Tim van Iersel
    • 1
  1. 1.WoonZorgcentra HaaglandenDen HaagNederland

Personalised recommendations