Advertisement

Hygiëne

  • Tim van Iersel
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Hygiëne gaat om alledaagse verzorging van jezelf en het schoon en netjes houden van je leefomgeving. Dilemma’s kunnen ontstaan wanneer mensen met dementie hygiënische zorg weigeren. Dat kan omdat ze het vergeten, hun opvattingen over hygiëne hebben gewijzigd, de zorg als inbreuk of zelfs bedreigend ervaren of het idee hebben dat deze zorg onnodig is. Zorgverleners voelen zich vaak juist erg verantwoordelijk om goede hygiënische zorg te bieden. In de afweging bij dilemma’s bij dementie rondom hygiëne is het belangrijk om de autonomie van de persoon te waarborgen en hem waar mogelijk te verleiden tot hygiënische zorg. Bij gezondheidsrisico’s of ernstige aantasting van de waardigheid van omstanders kun je soms dwingen tot hygiënische zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Tim van Iersel
    • 1
  1. 1.WoonZorgcentra HaaglandenDen HaagNederland

Personalised recommendations