Advertisement

De eerste 1.000 dagen en daarna

 • J. J. L. Derksen
Chapter

Samenvatting

Wel of geen borstvoeding, wordt het huilen beloond door erop te reageren, laten we het kind in het ouderlijk bed slapen of krijgt het een eigen bed, hoe maken we het eten gezellig om eetproblemen te voorkomen. Ouders worden in de opvoeding van hun kind voor diverse uitdagingen gesteld. Er is niet één beste manier, maar van belang is de afstemming op het kind. In het afstemmen op hun kind kunnen ouders letten op de manier waarop hun kind reageert op de verschillende smaken van eten, geluiden en aanrakingen. Ouders bij wie het afstemmen niet vanzelfsprekend gaat, kunnen door professionals worden ondersteund in het versterken van hun mentaliseringsvaardigheden. De emotieregulatievaardigheden van het kind worden in deze context getraind en hierin vormt zich een belangrijke pijler in het voorkomen van psychische aandoeningen.

Literatuur

 1. Bateman, A., & Fonagy, P. (2016). Mentalization-based treatment for personality disorders. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 2. Derksen, J. (2007). Zijn we wel narcistisch genoeg? Nijmegen: PEN Tests Publisher.Google Scholar
 3. Derkx, B. (2011). Somatiek en psyche: Een ondeelbare eenheid. In M. Rexwinkel, M. Schmeets, C. Pannevis & B. Derkx. Handboek Infant Mental Health (pag. 46–55). Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 4. Ekman, P. (2003). Gegrepen door emoties. Amsterdam: Nieuwezijds.Google Scholar
 5. Fonagy, P., & Allison, E. (2014). The role of mentalizing and epistemic trust in the therapeutic relationship. Psychotherapy, 51(3), 372–380.  https://doi.org/10.1037/a0036505.
 6. Fonagy, P., Gergely, G., & Target, M. (2007). The parent-infant dyad and the construction of the subjective self. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(3–4), 288–328.  https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01727.x.
 7. Frijda, N. H. (2005). De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 8. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (2015). Richtlijn borstvoeding. Geraadpleegd van http://bit.ly/2vvX7z4.
 9. Nicolai, N. (2016). Emotieregulatie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 10. Panksepp, J. (2004). Affective neuroscience: The foundation of human and animal emotions. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 11. Schore, A. N. (2017). All our sons: The developmental neurobiology and neuroendocrinology of boys at risk. Journal of Infant Mental Health, 38(1), 15–52.  https://doi.org/10.1002/imhj.21616.
 12. Volksgezondheidenzorg (2016). Cijfers & context; huidige situatie. Geraadpleegd van http://bit.ly/1EcJSTq.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • J. J. L. Derksen
  • 1
 1. 1.PsychologieRadboud UniversiteitNijmegenNederland

Personalised recommendations