Advertisement

De eerste 1.000 dagen

 • J. J. L. Derksen
Chapter

Samenvatting

De directe invloed op de ontwikkeling van het kind begint vanaf de conceptie. Hoe is de fysieke gesteldheid van de moeder en kan zij genieten van de zwangerschap? Stress heeft een nadelige invloed op het ongeboren kind, maar dit betekent niet dat moeders het beste negen maanden thuis kunnen zitten en ontzien moeten worden in alle zorgen. Ouders doen er verstandig aan tijdens de zwangerschap geen grote veranderingen door te voeren. De hechting met de baby wordt tijdens de zwangerschap opgebouwd en in de eerste vierentwintig uur na de bevalling tot aan het eerste jaar van het kind zijn er verschillende perioden waarin de band tussen ouder en kind kan worden verstevigd. Ouders die goed kunnen mentaliseren kunnen doorgaans de behoefte van hun kind goed aanvoelen. Professionals kunnen ouders ondersteunen in het bieden van veiligheid en het stimuleren van exploreren.

Literatuur

 1. Albers, E. (2007). The challenges of childcare for very young infants (Oratie). Geraadpleegd van http://bit.ly/2vwSvoG.
 2. Beebe, B., Jaffe, J., Markese, S., Buck, K., Chen, H., Cohen, P., et al. (2010). The origins of 12-month attachment: A microanalysis of 4-months mother-infant interaction. Attachment and Human Development, 12(1–2), 3–141. http://doi.org/10.1080/14616730903338985.CrossRefGoogle Scholar
 3. Beijers, R., Buitelaar, J. K., & Weerth, C. de (2014). Mechanisms underlying the effects of prenatal psychosocial stress. European Child & Adolescent Psychiatry, 23, 943–956. http://doi.org/10.1007/s00787-014-0566-3.CrossRefGoogle Scholar
 4. Bowlby, R. (2007). Babies and toddlers in non-parental daycare can avoid stress and anxiety if they develop a lasting secondary attachment bond with one carer who is consistently accessible to them. Attachment & Human Development, 9(4), 307–319. http://doi.org/10.1080/14616730701711516.CrossRefGoogle Scholar
 5. Boyles, H. (2015, 4 januari). The story of the weeping camel: Song (Video bestand). Geraadpleegd van http://bit.ly/2wVSHBM.
 6. Bystrova, K., Ivanova, V., Edhborg, M., Matthiesen, A., Ransjö-Arvidson, A., Mukhamedrarkhimov, R., et al. (2009). Early contact versus separation: Effects on mother-infant interaction one year later. Birth, 36(2), 97–109. http://doi.org/10.1111/j.1523–536X.2009.00307.x.CrossRefGoogle Scholar
 7. Derksen, J. (1999). EQ en IQ in Nederland. Nijmegen: Pen Test Publisher.Google Scholar
 8. Fonagy, P., Steele, H., & Steele, M. (1991). Maternal representation of attachment during pregnancy predict the organization of infant-mother attachment at one year of age. Child Development, 62(5), 891–905.CrossRefGoogle Scholar
 9. Fraley, R. C., Brumbaugh, C. C., & Marks, M. J. (2005). The evolution and function of adult attachment: A comparative and phylogenetic analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 89(5), 731–746. http://doi.org/10.1037/0022-3514.89.5.751.CrossRefGoogle Scholar
 10. Greenspan, S., & Wieder, S. (1998). The child with special needs. Encouraging intellectual and emotional growth. Boston: Da Capo Press.Google Scholar
 11. Ijzendoorn, M. H. (1995). Adult attachment representation, parental responsiveness, and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the AAI. Psychological Bulletin, 117(3), 387–403.CrossRefGoogle Scholar
 12. James-Roberts, I., Alvarez, M., Csipke, E., Ambramsky, T., Goodwin, J., & Sorgenfrei, E. (2006). Infant crying and sleeping in London, Copenhagen and when parents adopt a proximal form of care. Pediatrics, 17(6), 1146–1155. http://doi.org/10.1542/peds.2005–2387.
 13. Kuipers, P. (2015). Eerste hulp bij hechting. Utrecht: de Tijdstroom.Google Scholar
 14. Özlüses, E., & Çelebioglu, A. (2014). Educating fathers to improve breastfeeding rates and paternal- infant attachment. Indian Pediatrics, 51, 654–657. Geraadpleegd van http://bit.ly/2wMB5rH.CrossRefGoogle Scholar
 15. Paterson, D. (2014). Secure attachment – Secondexample (Video bestand). Geraadpleegd van http://bit.ly/2xFYUP5.
 16. Powell, B., Cooper, G., Hoffman, K., & Marvin, B. (2016). De cirkel van veiligheid-interventie. Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 17. Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek infant mental health: Inleiding in de ouder-kindbehandeling (pag. XIV). Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 18. Simms/Mann Institute (2016). Peter Fonagy: What is mentalization? (Video bestand). Geraadpleegd van http://bit.ly/2qCjLjV.
 19. Stroufe, L., Egeland, B., Carlson, E., & Collins, W. (2005). The development of the person: The Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 20. Weerdt, C. (2015). What the baby needs. Must-haves for a good life (Oratie). Geraadpleegd van http://bit.ly/2wTkJh0.
 21. Winnicot, D. (2005). Playing and reality. Abingdon: Taylor and Francis.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • J. J. L. Derksen
  • 1
 1. 1.PsychologieRadboud UniversiteitNijmegenNederland

Personalised recommendations