Advertisement

De Gezinspedagogiek

 • J. J. L. Derksen
Chapter

Samenvatting

De afbreuk van een breed gedragen ideeënstelsel heeft de identiteitsontwikkeling individualistischer gemaakt. Na de ontzuiling is er geen breed gedragen ideeënstelsel voor in de plaats gekomen. Naast de materiële rijkdom waarmee een kind wordt overspoeld, ontbreekt vaak de aandacht voor de pedagogische, psychologische en spirituele ideeën in de opvoeding. Ouders kunnen samen een gedeeld gedachtegoed over de opvoeding van hun kind opstellen – een gezinspedagogiek – en hiermee hun opvoeding vormgeven gebaseerd op wetenschappelijke inzichten én geïnspireerd door hun eigen idealen, normen en waarden. In de gezinspedagogiek betrekken ouders hoe zij met elkaar samen zijn en ondersteunen en verzorgen. Daarnaast gaat het over de manier waarop de kinderen naar hun eigen zelfstandigheid kunnen toewerken. De gezinspedagogiek beschermt het kind tegen de wensen en verwachtingen van de ouders en geeft richting aan de hechting en autonomieontwikkeling. Een belangrijke rol is weggelegd voor professionals die ouders kunnen bijstaan in het opstellen van een gezinspedagogiek.

Literatuur

 1. Driesen, J. (2007). Hoe minder straffen. Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 2. Fonagy, P., Luyten, P., Allison, E., & Campbell, C. (2017a). What we have changed our minds about: Part 1. Borderline personality disorder as a limitation of resilience. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation. 4(11).  https://doi.org/10.1186/s40479-017-0061-9.
 3. Fonagy, P., Luyten, P., Allison, E., & Campbell, C. (2017b). What we have changed our minds about: Part 2. Borderline personality disorder, epistemic trust and the developmental significance of social communication. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation. 4(9).  https://doi.org/10.1186/s40479-017-0062-8.
 4. Omer, H. (2007). Geweldloos verzet in gezinnen (E. Wiebenga, vertaling). Houten: Bohn Stafleu von Loghum.Google Scholar
 5. Omer, H. (2011). Nieuwe autoriteit (W. Scheen, vertaling). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.Google Scholar
 6. Omer, H. (2015). Waakzame zorg (C. Kruk, vertaling). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • J. J. L. Derksen
  • 1
 1. 1.PsychologieRadboud UniversiteitNijmegenNederland

Personalised recommendations