Advertisement

Erratum bij: Sportvoedingssupplementen en doping

April 2018
  • A. H. Palsma
Erratum

Erratum bij:

Hoofdstuk 3 in: M. Former et al. (Red.), Informatorium voor Voeding en Diëtetiek,  https://doi.org/10.1007/978-90-368-2111-7

In hoofdstuk 3 Sportvoedingssupplementen en doping, A.H. Palsma, ontbreekt de datum April 2018. Inmiddels is deze datum toegevoegd aan het hoofdstuk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • A. H. Palsma
    • 1
  1. 1.Palsma SportvoedingsadviesbureauPoortugaalNederland

Personalised recommendations