Advertisement

4 Doelmatige gezondheidszorg: hoe besteden we onze euro’s het beste?

 • Matthijs Versteegh

Samenvatting

Mogen kosten meewegen bij het voorschrijven van een behandeling, terwijl artsen beloofd of gezworen hebben om de gezondheid van hun patiënten te bevorderen? In dit hoofdstuk gaat het over doelmatigheid in de gezondheidszorg. Er wordt betoogd dat een arts de opvatting kan hebben dat voor diens patiënten ‘kosten geen rol spelen’ en dat daarom alle nieuwe effectieve behandelingen verzekerde zorg moeten zijn, maar dat die opvatting er toe kan leiden dat patiënten van collega’s uiteindelijk slechter af zijn.

Literatuur

 1. 1.
  Versteegh M, Vermeulen K, Evers S, de Wit GA, Prenger R, Stolk E. Dutch tariff for the five-level version of EQ-5D. Value Health 2016;19:343-52.Google Scholar
 2. 2.
  Meerding WJ, Polder JJ, Hollander AEM, Mackenbach JP. Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Bilthoven: RIVM; 2007.Google Scholar
 3. 3.
  Zorginstituut Nederland. Pakketadvies pertuzumab (Perjeta®). Diemen: Zorginstituut Nederland; 2016. https://www.zorginstituutnederland.nl, geraadpleegd september 2016.
 4. 4.
  Zorginstituut Nederland. Pakketadvies nivolumab (Opdivo®). Diemen: Zorginstituut Nederland; 2015. https://www.zorginstituutnederland.nl, geraadpleegd september 2016.
 5. 5.
  Barrett A, et al. How much will herceptin really cost? BMJ 2006;7578:1118.Google Scholar
 6. 6.
  Perry DC, Metcalfe D, Griffin XL, Costa ML. Inequalities in use of total hip arthroplasty for hip fracture: population based study. BMJ 2016;353:i2021.Google Scholar
 7. 7.
  Claxton K, Martin S, Soares M, Rice N, Spackman E, Hinde S, et al. Methods for the estimation of the National Institute for Health and Care Excellence cost-effectiveness threshold. Health Technol Assess 2015;19:1-503.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Zicht op zinnige en duurzame zorg: Advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zoetermeer: RVZ; 2006.Google Scholar
 9. 9.
  Bobinac A, van Exel NJ, Rutten FF, Brouwer WB. Valuing QALY gains by applying a societal perspective. Health Econ 2013:22:1272-81.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Brouwer WB, Culyer AJ, van Exel NJ, Rutten FF. Welfarism vs. extra-welfarism. J Health Econ 2008;27:325-38.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Meerding WJ. Gezondheidsopbrengsten en doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg. In: van Lienden HW, Boot JMD, redactie. Economie van volksgezondheid. Assen: Van Gorcum; 2011.Google Scholar
 12. 12.
  Uyl-de Groot C, Al M, Zaim R. Nivolumab (Opdivo®) bij gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de long: Kosten-effectiviteit en op waarde gebaseerde prijsbenchmarks. Rotterdam: Instituut voor Beleid & Management Gezondheidszorg; 2015.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Matthijs Versteegh
  • 1
 1. 1.RotterdamNederland

Personalised recommendations