Advertisement

18 Het einde van eindeloos

 • Johan Polder

Samenvatting

Zou er zoiets bestaan als een laatste woord in a never ending story? “Het einde van eindeloos?” Of is dat voorbehouden aan Marten Toonder en de wereld van Ollie B. Bommel? Een wereld waarin geld geen rol speelt, maar waarin het luchtig wordt rondgestrooid door bonte figuren als Joris Goedbloed: “Pecunia non olet, zoals wij Latinisten zeggen.”

Literatuur

 1. 1.
  Wikipedia.Google Scholar
 2. 2.
  J.H. Bavinck. Het raadsel van ons leven. (Vijfde druk). Den Haag: Uitgeverij Voorhoeve, 1982.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Johan Polder
  • 1
 1. 1.BilthovenNederland

Personalised recommendations