Advertisement

16 Zogenaamde innovaties: de praktijk van de medische apparatuur- en hulpmiddelenindustrie

 • Marcel Levi

Samenvatting

In het ziekenhuis van honderd jaar geleden stond nauwelijks apparatuur en werd heel beperkt gebruik gemaakt van meestal simpele hulpmiddelen zoals verband, een verlostang of een chirurgische scalpel. Ook in de decennia daarna werd slechts op bescheiden schaal apparatuur en hulpmiddelen ingekocht.

Literatuur

 1. 1.
  Increasing complexity of medical technology and consequences for training and outcome of care. Geneva: World Health Organization; 2010.Google Scholar
 2. 2.
  Medical equipment procurement and management issues [internet]. London: Electrical and Biomedical Engineering (EBME); 2013; http://www.ebme.co.uk/articles/management/323-medical-equipment-procurement-and-management-issues, geraadpleegd september 2016.
 3. 3.
  A must-read overview of the medical device industry [internet]. New York: Market Realist; 2015 http://marketrealist.com/2015, geraadpleegd juli 2016.
 4. 4.
  Fawley DW. The ethics of innovation in the medical device industry: A complex interaction between multiple actors and a search for a novel approach. Durham (NC): Trent Center for Bioethics, Humanities & History of Medicine; 2014.Google Scholar
 5. 5.
  Levi M. Exnovatie. Med Contact, 20 maart 2013. https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/Marcel-Levi-Exnovatie.htm, geraadpleegd september 2016.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Marcel Levi
  • 1
 1. 1.AmsterdamNederland

Personalised recommendations