Advertisement

14 Fiscale folklore, of de onzalige opkomst van het medisch-specialistisch bedrijf

 • Hugo Keuzenkamp

Samenvatting

In dit hoofdstuk ga ik in op de vraag wat dokters in ziekenhuizen verdienen. Dat is niet hetzelfde als antwoord te geven op de vraag wat dokters eigenlijk waard zijn. De meest waardevolle zaken in het leven hebben vaak een bijzonder lage prijs. Zonder water kunnen we niet leven, maar de prijs ervan valt in het niet bij de prijs van een diamant.

Literatuur

 1. 1.
  Kok L, Lammers M, Tempelman C. Remuneration of medical specialists, An international comparison. Amsterdam: SEO economisch onderzoek; 2012.Google Scholar
 2. 2.
  Meurs PL, Bontje M, Borstlap H, Legemaate J; Commissie Inkomens medisch specialisten. Gezond belonen: beleidsopties voor de inkomens van medisch specialisten. Den Haag: Ministerie van VWS; 2012.Google Scholar
 3. 3.
  Keuzenkamp H. De ziekenhuisbekostiging gefileerd. In: Schut FT, Varkevisser M, redactie. Een economisch gezonde gezondheidszorg: KVS Preadviezen. Amsterdam: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; 2012.Google Scholar
 4. 4.
  Berden B, Keuzenkamp H. Integrale bekostiging verlamt de innovatie, consequenties van de nieuwe vorm van bekostiging specialisten, Ned Tijdschr Geneeskd 2015;159:A9585.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Hugo Keuzenkamp
  • 1
 1. 1.HoornNederland

Personalised recommendations