Advertisement

13 Is de huisarts een financiële underdog?

 • Madelon Kroneman
 • Judith de Jong

Samenvatting

Nederlandse huisartsen hebben een centrale rol in ons zorgstelsel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij gezondheidsklachten van de bevolking en zij coördineren de zorg voor hun Patiënten. In dit hoofdstuk vragen wij ons af of deze centrale positie zich ook vertaalt naar een sterke financiële positie.

Literatuur

 1. 1.
  Kroneman M, Boerma W, van den Berg M, de Jong J, Groenewegen P, van Ginneken E. Netherlands: health system review. Health Syst Transit 2016;18:1-240.Google Scholar
 2. 2.
  VWS. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2008. Den Haag: Ministerie van VWS; 2008Google Scholar
 3. 3.
  VWS. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009. Den Haag: Ministerie van VWS; 2009Google Scholar
 4. 4.
  VWS. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010. Den Haag: Ministerie van VWS; 2010Google Scholar
 5. 5.
  VWS. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011. Den Haag: Ministerie van VWS; 2011Google Scholar
 6. 6.
  VWS. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012. Den Haag: Ministerie van VWS; 2012Google Scholar
 7. 7.
  Batenburg R, Kroneman M, Sagan A. The impact of the crisis on the health system and health in the Netherlands. In: Maresso A, Mladovsky P, Thomson S, Sagan A, Karanikolos M, Richardson E, et al., editors. Economic crisis, health systems and health in Europe: country experience. Observatory Studies Series. 41. Copenhagen: WHO/European Observatory on Health Systems and Policies; 2015. p. 247-82Google Scholar
 8. 8.
  Kroneman M, Meeus P, Kringos DS, Groot W, van der Zee J. International developments in revenues and incomes of general practitioners from 2000 to 2010. BMC Health Serv Res 2013;13:436.Google Scholar
 9. 9.
  Kroneman MW, Van der Zee J, Groot W. Income development of General Practitioners in eight European countries from 1975 to 2005. BMC Health Serv Res 2009;9:26Google Scholar
 10. 10.
  Schäfer WLA, van den Berg MJ, Groenewegen PP. De werkbelasting van huisartsen in internationaal perspectief. Huisarts Wet 2016;59:94-101.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Fujisawa R, Lafortune G. The remuneration of general practitioners and specialists in 14 OECD countries: what are the factors influencing variations across countries? OECD Health Working Papers. Paris: OECD; 2008. http://www.oecd-ilibrary.org/,geraadpleegd september 2016.
 12. 12.
  Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Grunddaten zur vertragsärztlichen Versorgung in Deutschland 2008. Berlin: KBV; 2008.Google Scholar
 13. 13.
  Schäfer W, Groenewegen P, van den Berg M. De werkbelasting van huisartsen. Nederland in internationaal perspectief. Utrecht: Nivel; 2016Google Scholar
 14. 14.
  Jurling B, Koster L, Batterink M, Vunderink L, Schipper M, Karssen B. Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg. Barneveld: Significant/NZa; 2012.Google Scholar
 15. 15.
  Nederlandse Zorgautoriteit. Consultatiedocument bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Utrecht: NZa; 2013Google Scholar
 16. 16.
  Tariefbeschikking 5000-1900-06-1. Utrecht: College Tarieven Gezondheidszorg/Nederlandse Zorgautoriteit i.o.; 2005.Google Scholar
 17. 17.
  Peters S. De nieuwe bekostiging. De Dokter 2014;(september):30-1.Google Scholar
 18. 18.
  Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK), Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017. Den Haag: VWS; 2013.Google Scholar
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
  Bouwhuis S, de Jong JD. Het perspectief van zorggroepen en gezondheidscentra op onderhandelingen en contracten met zorgverzekeraars: De resultaten van een enquete over de contractering voor 2015. Utrecht: Nivel; 2015.Google Scholar
 22. 22.
  van Ham I. De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts [proefschrift]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Madelon Kroneman
  • 1
 • Judith de Jong
  • 1
 1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations