Advertisement

11 Financiering van ziekenhuizen: van nacalculatie naar waardecreatie

 • Michel van Schaik

Samenvatting

In 2013 hadden banken bijna € 21 miljard uitstaan aan lang vreemd vermogen bij zorginstellingen

Literatuur

 1. 1.
  Rechtbank Rotterdam. Nasleep faillissement ziekenhuis Ruwaard van Putten. Vonnis 20 januari 2016.Google Scholar
 2. 2.
  Minder zorg, minder omzet en toch blije gezichten. FD, 4 maart 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Michel van Schaik
  • 1
 1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations