Advertisement

10 Verzakelijken doe je zo

  • Marcel Canoy

Samenvatting

Verzakelijking wordt door velen in de zorg gezien als een vies woord. Toch heeft het ‘V-woord’ een heleboel goeds gebracht in de zorg. Dat is mooi, maar het moet nog veel beter. Een analyse en enkele voorstellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marcel Canoy
    • 1
  1. 1.RotterdamNederland

Personalised recommendations