Advertisement

Foto of film?

Reconstrueer het beloop
 • Ian Leistikow

Samenvatting

‘Je draagt het als een man’ heb ik altijd een vreemde uitdrukking gevonden als het om pijn gaat. Mannen kunnen juist zo dramatisch doen. Maar toch maakte ik me zorgen toen ik maandagavond thuiskwam en Martijn zo aantrof.

Referenties

 1. Siu J, et al., Observation of behavioural markers of non-technical skills in the operating room and their relationship to intra-operative incidents. The Surgeon (2014), http://dx.doi.org/10.1016Xj.surge.2014.06.005
 2. Cohen NL. Using the ABCs of situational awareness for patient safety. Nursing. 2013 Apr;43(4):64-5.Google Scholar
 3. Singh H. et al. Exploring situational awareness in diagnostic errors in primary care. BMJ Qual Saf. 2012 Jan;21(1):30-8.Google Scholar
 4. Singh H, Petersen LA, Thomas EJ. Understanding diagnostic errors in medicine: a lesson from aviation. Qual Saf Health Care 2006;15:159e64.Google Scholar
 5. Endsley MR. A taxonomy of situation awareness errors. In: Fuller R, Johnston N, McDonald N, eds. Human factors in aviation operations. Aldershot, UK: Ashgate, 1995:287–92.Google Scholar
 6. Berwick DM. What ‘Patient-Centered’ Should Mean: Confessions Of An Extremist. Health Affairs. 2009;28(4):555-565.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Ian Leistikow
  • 1
 1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations