Advertisement

Soms zit het tegen

Draag bij aan een ‘just culture’!
  • Ian Leistikow

Samenvatting

Soms zit het mee. Omdat mijn man naar Engeland was voor een vergadering, moest ik de kinderen naar de crèche brengen en was ik daardoor met de auto naar het werk gegaan. Het was vanochtend prachtig weer, dus anders was ik zeker met de fiets gegaan. En dan had ik nu door de regen naar de andere locatie kunnen fietsen. Ik was aan het einde van mijn vierde jaar van de opleiding tot chirurg.

Referenties

  1. Dekker S. Just Culture. Balancing safety and accountability. Hampshire: Ashgate; 2007.Google Scholar
  2. Marx D. Whack-a-Mole: The Price We Pay For Expecting Perfection. Dallas: By Your Side Studio; 2009.Google Scholar
  3. Heringa MP, Leistikow IP. Open over fouten. Voorspelbaar, respectvol en transparant omgaan met incidenten. Medisch Contact. 2008;63:1226-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Ian Leistikow
    • 1
  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations