Advertisement

Kitty broer met psychoses en post-traumatische stress

Chapter
  • 649 Downloads

Samenvatting

Kitty is getrouwd en heeft twee studerende kinderen. Ze zit in het bestuur van Ypsilon en is zeer bereid haar verhaal te vertellen. Ik ben bij haar thuis uitgenodigd en doe dit interview alleen, zonder Jessica. Nadat ik mij heb voorgesteld, realiseer ik me dat we ongeveer even oud zijn. Ik vraag me af of dit wat uitmaakt voor het interview. Als interviewer of psychiater projecteer je immers je eigen ervaringen gemakkelijker op iemand die ongeveer dezelfde achtergrond en leeftijd heeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations