Advertisement

Lydia man met verslaving

Chapter
  • 661 Downloads

Samenvatting

Het was de bedoeling om een goede kennis te interviewen wiens ex- vrouw een alcohol probleem heeft maar de afspraak met hem moest ik op het laatste moment afzeggen. Scott, mijn man, had namelijk tijdens het fietsen vlak voor het geplande interview zijn arm gebroken. Achteraf gezien was het beter dat het gesprek niet doorging want enige ambivalentie klonk door in het voorgesprek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations