Advertisement

Paul dochter met borderline en diabetes

Chapter
  • 676 Downloads

Samenvatting

Op de Oude Gracht in Utrecht staat het pand waarin Stichting Borderline is gevestigd. Daar gaan we Paul interviewen. Toen wij patiënten en familieverenigingen aangeschreven hadden met de vraag of naasten ons hun verhaal wilden vertellen nam Paul contact met ons op. Van tevoren bespraken Jessica en ik met elkaar wat we hem wilden vragen. Dit hadden we niet eerder zo uitgebreid gedaan.

Referenties

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations