Advertisement

Roderik en merijn vader manisch-depressief

Chapter
  • 645 Downloads

Samenvatting

Aangezien Jessica niet kan vraag ik deze keer Marianne mee. Marianne is een jeugdvriendin en psycholoog. Met haar heb ik de voorpremière van de documentaire Ver van Daan gezien. In deze film brengt documentairemaker Roderik zijn zoektocht naar de ziekte van zijn vader in beeld. Zijn vader Daan heeft een manisch-depressieve stoornis, ook wel bipolaire stoornis genoemd, die resulteerde in schulden, een echtscheiding, opname in een psychiatrisch ziekenhuis en verwijdering van familie en maatschappij.

Referentie

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations