Advertisement

Thea zoon en man met dwang

Chapter
  • 651 Downloads

Samenvatting

We spreken af op de mbo-school waar Thea lesgeeft. De school heeft een leuke vibe. Jonge mensen, vol optimisme en levenslust. Alert en snel reagerend op hun omgeving. Jongeren voor de deur met een sigaret. Veel gelach en nieuwsgierigheid. Jessica heeft problemen met parkeren maar het lukt uiteindelijk toch.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations