Advertisement

Mattijs en sandra twee kinderen met AD(H)D

Chapter
  • 655 Downloads

Samenvatting

Op een zondag gaan Jessica en ik naar Zaandam om de familie Janssen te interviewen. We hebben moeite om het huisnummer te vinden en bellen aan bij een flat waar een vriendelijke vrouw ons laat weten dat we niet goed zitten. Tja, we hebben dan ook geen idee wie we eigenlijk gaan ontmoeten. Ik heb een brief geschreven aan Balans, een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations