Advertisement

De aanklacht

Chapter
  • 661 Downloads

Samenvatting

Bij het afnemen en het uitwerken van de interviews bekroop mij een zeer naar en unheimisch gevoel. Een gevoel van (plaatsvervangende) schaamte over misstanden in de psychiatrie. Het was niet alleen schaamte over de psychiatrie uit het verleden maar ook schaamte over het heden.

Referenties

  1. Chadda RK. Caring for the family caregivers of persons with mental illness. Indian Journal of Psychiatry. 2014;56(3):221-227. doino.4103/0019- 5545.140616.Google Scholar
  2. Yesufu-Udechuku A, Harrison B, Mayo-Wilson E, Young N, Woodhams P, Shiers D, Kuipers E, Kendall T. Interventions to improve the experience of caring for people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. 2015 Apr;206(4):268-74.sGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations