Advertisement

De toekomstige psychiatrie met een focus op de familie

Chapter
  • 817 Downloads

Samenvatting

Het is merkwaardig dat psychiatrische zorg qua organisatie en financiën gescheiden is van andere medisch specialistische zorg, gezien de overeenkomsten in etiologie en beloop van psychiatrische, neurologische en internistische aandoeningen en het hoge percentage van co-morbiditeit (70% van de patiënten met een psychiatrische aandoening heeft ook een andere lichamelijke aandoening). Het zou een mooie ambitie zijn om deze scheiding in de toekomst op te heffen.

Referenties

  1. Delespaul P en de consensus groep epa. Consensus over de definitie met mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (epa) en hun aantal in Nederland tijdschrift voor psychiatrie 55 (2013) 6Google Scholar
  2. Tuerlings JH, Pelger EC, de Pont BJ, van Waarde JA. [Dichotomy of psychiatric and somatic emergency care; fundamental flaw should be addressed]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;59:A9151. Review.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations