Advertisement

De behandeling en het ziektebeloop

Chapter
 • 779 Downloads

Samenvatting

De behandeling is in de psychiatrie relatief eenvoudig te omschrijven: pillen, praten en doen. Bij de mildere aandoeningen of bij persoonlijkheidsproblematiek zal voornamelijk psychotherapie worden ingezet. Bij matig ernstige aandoeningen zijn zowel medicatie als psychotherapie nodig. Bij de heel ernstige aandoeningen zal alles uit de kast gehaald worden maar zal vooral ook eerst gekeken worden wat de medicatie voor effect heeft.

Referenties

 1. Joseph-Williams N, Edwards A, Elwyn G. Power imbalance prevents shared decision making. BMJ. 2014 May 14;348:g3178.Google Scholar
 2. Kübler-Ross E. On death and dying. Publisher: New York: The Macmillan Company 1969Google Scholar
 3. Martin DJ, Garske JP, Davis MK Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 68(3), Jun 2000, 438-450.Google Scholar
 4. Merckelbach H, Jelicic M, Jonker C. Planting a misdiagnosis of Alzheimer’s disease in a person’s mind. Acta Neuropsychiatr. 2012 Feb;24(1):60-2.Google Scholar
 5. President’s Advisory Commission on Consumer Protection and Quality in the Health Care Industry (1998). Quality First: Better Health Care for All Americans.Google Scholar
 6. Schrank B, Stanghellini G, Slade M. Hope in psychiatry: a review of the literature. Acta Psychiatr Scand. 2008 Dec;118(6):421-33.Google Scholar
 7. Unick GJ, Kessell E, Woodard EK, Leary M, Dilley JW, Shumway M. Factors affecting psychiatric inpatient hospitalization from a psychiatric emergency service. Gen Hosp Psychiatry. 2011 Nov-Dec;33(6):618-25.Google Scholar
 8. www.encyclo.nl - De Nederlandse Encyclopedie
 9. Zorgstandaarden en generiek modules www.netwerkkwaliteitsontwik- kelingggz.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations