Advertisement

De diagnostische fase

Chapter
  • 670 Downloads

Samenvatting

Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met preventie, diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden. De term psychiatrie is een samenvoeging van het Griekse psyche (ziel/geest) en iatros (arts). De psychiatrie houdt zich bezig met het verlichten van het psychisch lijden ten gevolge van psychiatrische aandoeningen en het verbeteren van het psychisch welbevinden van de psychiatrische patiënt en diens omgeving.

Referenties

  1. American Psychiatric Association. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (dsm-5) vertaald door Hengeveld MW 2014Google Scholar
  2. Bak M, Domen P, van Os J et al. Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie. Diagnosis uitgevers 2017.Google Scholar
  3. Hengeveld MW, Beekman ATF, Beerthuis RJ, Hoekstra L,van Marle HJC, Naarding P, van Oeffelt T, Hagemeijer JW, Venhorst K_Richtlijn psychiatrische diagnostiek 2015Google Scholar
  4. Ruissen AM. Diagnostiek en classificatie scheiden in de psychiatrie. Hoe de dsm-5 zinvol ingezet kan worden voor het vak. Tijdschr Psychiatr 2014; 56: 523-30.dGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations